Hlavní navigace

Dítě potřebuje péči: vzít si neplacené volno, nebo dovolenou?

11. 8. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Starám se o malé dítě. Musím platit zdravotní pojištění, když si v práci vezmu neplacené volno? Nebo si musím vybrat dovolenou? Jak mám postupovat? (PORADNA)

Na server Měšec.cz se obrátil čtenář se žádostí o radu, jak má řešit životní situaci, kterou podobně může řešit celá řada jiných zaměstnaných rodičů nezletilých dětí, a proto přinášíme na jeho dotaz odpověď, která může posloužit i dalším lidem.

Dotaz zněl takto:

Zaměstnaný, 36letý, ženatý muž s platem cca 50 000 Kč se rozhodl požádat o neplacené volno na červenec až září 2016. Důvodem je potřebná péče o děti, zvýšená nemocnost 4leté holčičky, nástup citlivého 6letého chlapce v září do školy a měsíční nefungování předškolního kolektivního zařízení během prázdnin, kam jinak děti docházejí.
Manželka je zaměstnána na plný úvazek a nemůže toto z pracovních důvodů řešit ona.
Dříve podnikal jako OSVČ a podnikání nebylo zrušeno, ale v současné době nemá žádné zisky z podnikání.

Jak má zaměstnanec postupovat? Musí si nejdříve vybrat řádnou dovolenou? Jaké budou odvody na zdravotní a sociální pojištění a kdo je bude platit? On sám, nebo zaměstnavatel? Má pozastavit podnikání? Má volit jiný způsob péče o děti, jaký a proč?

Dovolená nemá automatickou přednost, záleží na zaměstnavateli

Zaměstnanec v tomto případě požádá svého zaměstnavatele o neplacené volno. Podmínkou poskytnutí neplaceného volna není, aby měl zaměstnanec vyčerpánu dovolenou. Je však pravděpodobné, že zaměstnavatel na dobu, kdy hodlá zaměstnanec v zaměstnání absentovat, pokud s tím bude souhlasit, zaměstnanci čerpání dovolené určí. Na poskytnutí neplaceného volna v uvedené situaci však není právní nárok. Zákoník práce ani prováděcí nařízení vlády poskytování neplaceného volna ani jeho délku v dané situaci neupravuje. Zaměstnanec může svého zaměstnavatele požádat o neplacené volno, zaměstnavatel pak může, ale nemusí jeho žádosti vyhovět. Žádost o poskytnutí neplaceného volna může zaměstnanec podat písemně, ale i sdělit zaměstnavateli ústně. Pokud zaměstnavatel s poskytnutím neplaceného volna souhlasí, doporučuje se vždy sepsat písemnou dohodu o poskytnutí neplaceného volna a jeho rozsahu.

Pokud celodenně osobně pečujete o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku, nemusíte si platit zdravotní pojištění jako osoba bez příjmů ani doplácet zaměstnavateli, pokud si vezmete v práci neplacené volno.

O sociální pojištění se starat nemusíte

Jelikož zaměstnanec za dobu neplaceného volna neobdrží mzdu, plat ani náhradu mzdy nebo platu, neodvádí se za zaměstnance záloha na daň z příjmu, a protože vyměřovacím základem pro sociální pojištění je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně, neodvádí se za dobu neplaceného volna pojistné na sociální pojištění. Řešit je třeba jen otázku zdravotního pojištění.

Po dobu neplaceného volna je zaměstnanec nadále zaměstnancem a zdravotní pojištění je hrazeno prostřednictvím zaměstnavatele. Pojistné musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, pokud pro zaměstnance platí. (Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance za celý kalendářní měsíc je minimální mzda, ta činí od 1. 1. 2016 9900 Kč. Pojistné činí 13,5 % z ní. Za celé měsíce neplaceného volna musí být tedy za zaměstnance odvedeno pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1337 Kč. Částku hradí zaměstnanec.) Minimální vyměřovací základ však neplatí pro osobu, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou jen tehdy, pokud:

  • se jedná o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny,
  • dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem,
  • dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje 4 hodiny denně,
  • dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy.

Do této kategorie může být zařazena pouze jedna osoba, a to otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Zdravotní pojištění za vás zaplatí stát

Zaměstnanec – tazatel tedy bude na potřebnou dobu zaregistrován u své zdravotní pojišťovny jako osoba celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. O tom, že je takovou osobou, vyhotoví čestné prohlášení a předá svému zaměstnavateli. Plátcem zdravotního pojištění se stane stát. V případě poskytnutí pracovního volna v zaměstnání bez náhrady příjmu se pojistné v dané situaci neplatí.

Osoba může být registrována v uvedené kategorii (osoba celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku), za kterou platí pojistné stát, pouze tehdy, když nemá příjem ze zaměstnání nebo ze své samostatné výdělečné činnosti. Příjem ze zaměstnání mít zaměstnanec nebude. Tazatel uvádí, že nemá příjmy ani z jiné samostatné výdělečné činnosti. Podmínky tedy budou splněny. Z opatrnosti lze doporučit navíc samostatnou výdělečnou činnost formálně přerušit, ukončit.

O dovolenou sami požádejte nebo respektujte rozhodnutí zaměstnavatele

Zaměstnanec také sám může požádat o čerpání dovolené. S čerpáním dovolené ovšem musí zaměstnavatel vždy vyslovit souhlas. Zaměstnavatel nemusí žádosti zaměstnance o čerpání dovolené vyhovět. Ani na poskytnutí dovolené v určitý termín tedy zásadně není právní nárok. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, a to tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud zákoník práce nestanoví jinak. Zaměstnavatel je povinen přihlížet jednak k provozním důvodům zaměstnavatele, jednak k oprávněným zájmům zaměstnance.

Zaměstnavatel by tedy měl přihlédnout k péči o děti zaměstnance. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Je tedy třeba, aby zaměstnanec řešil svou situaci v dohodě se zaměstnavatelem a v součinnosti se svou zdravotní pojišťovnou.

A na závěr vzor čestného prohlášení, jak jej uvádí pracovník Všeobecné zdravotní pojišťovny Antonín Daněk v časopise Národní pojištění, který vydává Česká správa sociálního pojištění.

Tip do článku - účto fakturace duben

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, stanovené v § 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list (rodné listy) mého dítěte ……………, narozeného dne ……………

Dále prohlašuji, že tento nárok současně neuplatňuje žádná jiná osoba.
Zaměstnavateli oznámím veškeré změny, které mají vliv na zařazení do této kategorie, a to nejpozději do 8 dnů ode dne této změny.

Ve ……..dne………. ...…………. zaměstnanec

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).