Hlavní navigace

Datové schránky: pro koho, za kolik a proč?

14. 7. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Fenomén datových schránek, které začaly v Česku fungovat k 1. červenci 2009, představuje revoluci zejména v jednom aspektu – poprvé se elektronický dokument rovná papírovému. Datové schránky však nemusí být pro každého přínosem.

S trochou nadsázky lze hovořit o datových schránkách podobně, jako tomu bylo na začátku loňského roku při zavádění regulačních poplatků ve zdravotnictví. Projekt datových schránek je snahou o zefektivnění fungování veřejné správy mezi jednotlivými úřady a firmami. Přesah mají datové schránky i do života těch, kteří z jakýkoliv důvodů nemohou uspokojivě používat svou adresu trvalého bydliště, která je pro komunikaci se státní byrokracií nutná. Čtěte více: Soudní obsílce se už nevyhnete

Stáhněte si metodický manuál o datových schránkách, který vydalo Ministerstvo vnitra ČR: datove schranky manual pro obcana (PDF 1735990 bytů)Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN

Datové schránky v kostce

Kdo „musí“ a kdo „může“ datovou schránku používat, upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Orgány veřejné moci, ústřední správní úřady, města, kraje, ale i zdravotní pojišťovny nebo samosprávné komory zřízené zákonem musí schránky používat povinně, stejně tak i právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku anebo zřízené ze zákona. Některé profese si vymohly tříletou výjimku v odkladu pro jejich založení (advokáti, daňoví poradci a insolventní správci). Začátek platnosti datových schránek byl stanoven na 1. červenec 2009. Právě tímto dnem nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb. Od 1. listopadu 2009 budou datové schránky povinné pro všechny subjekty vyjmenované v zákoně. Do tohoto data budou datové schránky postupně zaváděny. Čtyřměsíční lhůta, která uplyne mezi oběma termíny, je tzv. přípravná fáze, ve které probíhá testování celého systému.

Pokud však s podnikáním a veřejnou správou nemáte nic společného, nemusíte si datovou schránku pořídit. Pro fyzické osoby není datová schránka povinná. Závisí jen na vás, jestli si ji zřídíte. Nepleťte si však datovou schránku s e-mailem. V případě, že si datovou schránku pořídíte, bude vám chodit korespondence od úřadů jen elektronicky. Mějte na paměti, že jakmile vám státní instituce odešle zprávu, bude ji po 10 dnech považovat za doručenou. Datové schránky neslouží pro dlouhodobé ukládání. Po uplynutí 90denní lhůty se zpráva ze schránky vymaže. Archivace je plně ve vašich rukou.

Výhody a nevýhody datové schránky

Mezi výhody patří přístupnost z jakéhokoliv místa, kde je dostupný internet. Zároveň ušetříte čas, který byste museli strávit cestou na poštu a odesílat nebo vyzvedávat zásilku. Datové schránky jsou pro fyzické osoby zřizovány zdarma. Dalším faktorem, který hovoří pro datovou schránku, je zástupnost při vyzvedávání. Můžete snadno pověřit jinou osobu, aby za vás schránku kontrolovala.

Nevýhod datových schránek není málo. Datovou schránku musíte pravidelně vybírat. Po 10 dnech od odeslání je zásilka považována za doručenou, i když si ji nepřečtete. Jestliže dostanete nějaký dokument v elektronické podobě, který si pro pozdější jednání s úředníky vytisknete, může být zpochybněna jeho hodnověrnost. Státní správa vyžaduje jen originály anebo úředně ověřené stejnopisy. Datovou schránku zatím není možné využít v komunikaci mezi více fyzickými osobami nebo firmami. Omezení platí i pro zahraniční subjekty, které nemají sídlo v České republice.

Zdroj: Datoveschranky.info

Zřízení datové schránky

V oficiálních materiálech k datovým schránkám jsou popsány dva způsoby, jak si ji zřídit. V praxi se liší jen vytištěním patřičného formuláře, jinak je postup shodný. V prvním případě si datovou schránku pořídíte návštěvou kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT a na místě vyplníte žádost o zřízení datové schránky. Ve druhém případě si patřičný formulář vytisknete na svém počítači, vyplníte a osobně doručíte na CzechPOINT. Při předložení žádosti se musíte prokázat platným průkazem totožnosti.

Zákonná lhůta pro zřízení datové schránky jsou 3 dny. Přihlašovací údaje vám budou zaslány poštou dopisem do vlastních rukou. Schránka bude aktivována vaším prvním přihlášením. Pokud se do schránky nepřihlásíte do 15 dnů od doručení přístupových údajů, bude schránka automaticky aktivována. Od tohoto okamžiku byste měli svou schránku pravidelně navštěvovat a kontrolovat, jestli v ní nemáte zprávu od některého z orgánů veřejné moci.

Informace o datových schránkách naleznete na webových stránkách www.datoveschranky.info nebo www.egovernment.cz/schranky.

Do datové schránky může mít přístup i vaše manželka

Do datové schránky kromě vás mohou mít přístup i další lidé, kterým můžete přidělit různá přístupová práva. Pověřené osoby mohou navštěvovat vaši datovou schránku, ale nebudou mít přístup ke zprávám určeným do vlastních rukou. To lze do určité míry obejít prostřednictvím administrátora, který bude mít stejná práva jako vy a současně může pověřovat další osoby.

Kontrola o odesílání nebo přijímání zpráv se zaznamenává přímo v datové schránce. Máte tak přehled o vaší elektronické agendě. Mějte však na vědomí, že zprávu může odeslat i pověřená osoba. Vámi udělený přístup do datové schránky další osobě se tak rovná poskytnutí plné moci. Čtěte více: Co se stane s bankovním účtem po vaší smrti?

Avízo o doručení zásilky do vaší datové schránky si můžete nechat poslat na váš e-mail nebo prostřednictvím textové zprávy. Nečekejte však, že se vám přepošle i hlavní zpráva z datové schránky. Avízo na e-mail je bezplatné, textové zprávy jsou zpoplatněné.

Kontaktní místa veřejné správy CzechPOINT naleznete na městských a obecních úřadech. Více informací naleznete na webových stránkách www.czechpoint.cz

Rozdíly mezi potvrzením o dodání a doručení zprávy

V okamžiku, kdy odešlete zprávu, se vytvoří dodejka, která vás informuje, že zpráva byla dodána do datové schránky adresáta. Fakticky však dojde k dodání v okamžiku odeslání datové zprávy, takže dodejka má význam pouze jako oficiální potvrzení.

Doručenka se v systému datových schránek vytvoří v momentě, kdy je zpráva považována za doručenou, což nastane v okamžiku přihlášení adresáta do jeho datové schránky nebo po uplynutí desetidenní lhůty. Doručenka obsahuje informaci, jestli byla zpráva doručena přihlášením adresáta anebo uplynutím dané lhůty.

Jak postupovat při ztrátě nebo odcizení přístupových údajů?

Jestliže zapomenete anebo zjistíte, že vám byly odcizeny přístupové údaje do vaší datové schránky, požádejte ministerstvo vnitra o jejich zneplatnění. Zároveň vám budou zaslány nové přihlašovací údaje. Ministerstvo vnitra můžete kontaktovat osobní návštěvou prostřednictvím CzechPOINT anebo dopisem, ve kterém musí být váš ověřený podpis. Zaslání nových přístupových údajů je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 200 korun. Ten nemusíte platit, jestliže uplynula nejméně tříletá doba od předchozího zaslání.

Zrušení a znepřístupnění datové schránky

Datová schránka se znepřístupní ke dni, kdy zemřel její majitel, anebo ho soud prohlásil za mrtvého. Přístup do ní může být odepřen i těm, které soud zbavil, anebo omezil způsobilost k právním úkonům. Znepřístupněna je datová schránka v okamžiku, kdy jste vzati do vazby anebo nastoupíte k výkonu trestu odnětí svobody anebo do ochranného léčení. Čtěte více: Naučte se správně a dobře reklamovat

Ke zrušení datové schránky dojde tři roky po smrti jejího majitele, anebo ode dne, ve kterém soud prohlásí dotyčného za mrtvého.

Tip do článku - účto fakturace duben

Datové schránky představují téměř revoluční změnu, o které před jejich zahájením hovořil i bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Ten zavedení datových schránek přirovnal ke změně ve veřejné správě v době, ve které vládla císařovna Marie Terezie (1740 – 1780).


Datovým schránkám a jejich dopadům pro živnostníky, podnikatele a firmy se věnuje business server Podnikatel.cz. Přečtěte si seriál článků na téma Datové schránky.

Anketa

Zvažujete, že si pořídíte datovou schránku?

45 %
44 %
11 %
Odpovědělo 297 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).