Hlavní navigace

Jak se bránit proti nevyžádaným telefonátům?

3. 3. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Na svou poštovní schránku si můžete vylepit štítek: Prosím, nevhazujte reklamu. U telefonu nic takového udělat nemůžete. Nevyžádané telefonáty jsou něco jako spam. Obtěžující a všudypřítomné. Obchodníci a výzkumné agentury chytají své duše přes mobil.

Dobrý den, tady je XY ze společnosti YX. Mluvím prosím s panem (paní)… měla byste chvíli čas na krátký monitorovaný hovor? Takový hovor občas dostane do soukromého mobilního telefonu snad každý z nás. Nejčastěji volají telefonní operátoři, v závěsu za nimi banky, různí finanční poradci, ale hlavně zástupci podivných firem, kteří nabízejí buď dvoje pánské ponožky z bambusového vlákna pouze za poštovné ve výši 69 korun, skládačku receptů z kuchyně zdravé výživy nebo vás zvou na tématické akce, jak rychle a bez diety zhubnout.

Podobné telefonáty obtěžovaly i Pavlínu, manažerku jedné zahraniční firmy. Pevnou linku si kdokoliv může najít ve Zlatých stránkách, číslo služebního mobilu možná také, ale kdo jim poskytne číslo soukromého mobilu? Není to v rozporu s ochranou osobních údajů? postěžovala si Měšci.cz.

Smlouva s drobným písmem

Operátorem slečny Pavlíny je T-Mobile. Jaroslava Sladkovská ze Zákaznického centra společnosti pro server Měšec.cz napsala: K propagaci služeb, zvýhodnění a tarifu naše společnost využívá různé metody. Jednou z nich jsou i telefonické kontakty ze strany externích agentur, které s námi v tomto směru spolupracují. Podpisem Účastnické smlouvy souhlasí účastník s tím, že je společnost T-Mobile oprávněna osobní údaje zpracovávat k marketingovým a obchodním účelům, o čemž hovoří Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile v bodě 11.5. Ke zveřejnění kontaktních údajů dojde pouze na základě souhlasu majitele smlouvy. Souhlas či případný nesouhlas se zveřejněním může účastník vyslovit při podpisu smlouvy nebo v jejím průběhu.

Vtip je v tom, že zmiňovaná smlouva má šest tiskových stran popsaných drobným písmem, takže málokdo se jí před podpisem prokousá. Nemluvě o tom, že vás nikdo na možnost zveřejnění údajů ústně neupozorní.

Obrátili jsme se se stejným dotazem na společnost Telefónica O2. Markéta Ptáčková ze zákaznického centra pro server Měšec.cz řekla: Telefonní čísla uživatelů sdělujeme pouze agenturám partnerských společností. Pokud si to klient nepřeje, podepíše při uzavření smlouvy dodatek, což je jedna strana přílohy, že nechce, abychom jeho údaje dále předávali.

A co Vodafone? Zpracovatelé, které Vodafone využívá pro účely marketingu, jsou Millward Brown Czech Republic, Contactel, InterCom Praha, agentura pro marketing, komunikaci a sponsoring, Proximity Prague, SYMBLAZE Praha a Farm CZ. Klient nás může kdykoli kontaktovat, abychom jeho údaje odstranili ze seznamu vytvořeného pro marketingové účely, popřípadě je aktualizovali, nebo žádat informaci, k jakému účelu je můžeme používat. Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu se zákony uvedenými výše, máte dále právo po nás požadovat vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci vašich údajů, sděluje pracovník zákaznického centra Petr.

Nejmladší operátor na trhu U:fon uvádí ve smlouvě, že účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje pro své obchodní, reklamní a marketingové účely. V rámci marketingu mohou být osobní údaje klientů využity kromě jiného také pro zasílání obchodních sdělení (zejména prostřednictvím SMS, MMS a elektronické pošty) a pro telemarketing (včetně automatizovaných systémů).

Jak se bránit?

Máte-li podezření, že byla porušena vaše práva, kontaktujte nejprve svého operátora a žádejte dodatek ke smlouvě s písemným zákazem předávání vašich dat. Pokud při tom nedosáhnete uspokojivého výsledku, měli byste se obrátit na orgán na ochranu údajů, kterému se často říká orgán dozoru, je příslušný pro vyslechnutí stížností podaných jakoukoli osobou či jakýmkoli podnikem. Orgán dozoru musí tvrzení prošetřit a může zpracování dočasně zakázat. Pokud orgán dozoru zjistí, že byl porušen zákon o ochraně údajů, může mimo jiné nařídit vymazání nebo zničení údajů a/nebo zakázat další zpracování.

Nevinné ankety a dotazníky

Dejte si pozor na nejrůznější soutěže, marketingové průzkumy nebo při objednávání zboží přes internet. Je možné, že právě zde jste nevědomky dali souhlas k zasílání marketingových oznámení. Zvláště dobrovolné ankety, odpovědní lístky výměnou za slevy jsou skvělými sběrači dat. Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů a přestože svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, jen málokdo si udělá kopii adresy, kam souhlas odeslal. Jestli nechcete být obtěžování nevyžádanými hovory, nedávejte svoje soukromé číslo na počkání. Pokud musíte nějaký kontaktní telefon uvést, není nic jednoduššího, než si pořídit předplacenou SIM s minimálními náklady, jako číslo „pro každého“.

FIN21

Odvolatelný souhlas

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Kontaktujte danou firmu a oznamte jí své rozhodnutí (např. e-mailem). Máte-li však pocit, že vaše telefonní číslo nebo osobní údaje někdo získal a využívá je neoprávněně, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ale pokud volající neví, kdo je na druhé straně telefonu, nejde o klasické zneužití osobních údajů. Zajímá-li vás, kdo vám volá a odkud vaše číslo získal, musíte se obrátit na Policii České republiky, která jako jediná má oprávnění tuto informaci získat. Někdy je však jednodušší změnit číslo.

K této problematice jsme požádali o vyjádření i Úřad pro ochranu osobních údajů:

V případě jednorázového použití čísla mobilního telefonu a bez znalosti identity účastníka se nejedná o zpracovávání osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě § 3 odst. 1 pak není tento zákon aplikovatelný a tím není ani dána kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).

Dle názoru Úřadu se na klasický telemarketing, tedy na nabízení obchodu nebo služeb formou přímého živého telefonického rozhovoru, nevztahuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě není dána kompetence Úřadu podle § 10 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.

Obtěžující volání by pak bylo možné posoudit jako zakázanou obtěžující reklamu podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona jsou podle § 7 odst. 1 písm. g) krajské živnostenské úřady.

Mimo výše uvedené se lze v občanskoprávním řízení domáhat práva na ochranu soukromí podle Čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rovněž mimo kompetence Úřadu.

Ke zjištění zdroje, od kterého dotyčná firma získává telefonní čísla, Úřad nemá v rámci dozorových činností správního úřadu vyšetřovací pravomoc. V tomto ohledu by bylo nutné obrátit se na orgány činné v trestním řízení.

K možnosti použití osobních údajů z veřejných telefonních seznamů si dovolujeme doporučit caší pozornosti též názor Úřadu k této problematice dostupný na internetové adrese úřadu.

Anketa

Máte často podobné "nevyžádané hovory" s reklamním obsahem?

Autor článku

Neúnavná cestovatelka po zemích známých i objevitelských, pravidelná návštěvnice fitness centra, milovnice vysokohorské turistiky v Alpách. Objevila jsem i kouzlo paraglidingu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).