Hlavní navigace

Daňové přiznání na poslední chvíli

27. 3. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Do podání daňového přiznání nám zbývá jen pár dní, ale šance podat daňové přiznání existuje pro nejzazší opozdilce o hodinu před půlnocí posledního dne. Když termín prošvihnete, finanční úřad si na vás může došlápnout. Víme, co se pak stane.

Do kdy a komu zaplatit?

Pokud i vy patříte mezi poplatníky, kteří se s daňovým přiznáním musí „poprat” sami, příliš času vám nezbývá. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 jste totiž povinni podat do pondělí 31. března 2008. Když si na pomoc přizvete daňového poradce, lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje až do 30. června 2008. Mějte ovšem na paměti, že plnou moc, na jejímž základě za vás daňové přiznání podává a zpracovává daňový poradce, musíte finančnímu úřadu (FÚ) doručit ještě před uplynutím neprodloužené lhůty, tedy do 31. března 2008.

Daňové přiznání na poslední chvíli? Stačí jen kliknout, vypsat, odeslat.

A který ze stovek finančních úřadů je ten váš? Ten, v jehož územním obvodu máte v době podání daňového přiznání bydliště (trvalý pobyt). Pozor si dávejte ve větších městech, protože tam je finančních úřadů hned několik. Stačí však zavolat a pracovníci FÚ vám velmi rádi sdělí, k jakému FÚ patříte.

Odvedeš daň úřadu svému

Uvedená data jsou zároveň i nejzazšími termíny pro platbu daně z příjmů, protože daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Daň se platí místně příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Za splnění této povinnosti se považuje datum platby. V praxi to znamená datum odepsání finančních prostředků z účtu v bance nebo podací datum poštovní poukázky na poště. Daň můžete zaplatit hotově i na pokladně finančního úřadu nebo na jedné z poboček České národní banky.

Jestliže termín prošvihnete, ale ještě stále není půlnoc, přesvědčte svého kamaráda, který má účet u eBanky, mBank, eKonto Raiffeisenbank účet u nebo Fio družstevní záložny. Tyto finanční instituce umějí platbu z prostředí internetového bankovnictví odeslat okamžitě, tj. např. i ve 23:30 hodin posledního březnového dne. Na výpisu z účtu je tak datum březnové, přestože platba odejde reálně až v dubnu.

Šetřete čas

Podat daňové přiznání můžete elektronicky přes internet, nebo přímo finančnímu úřadu. Ale i když ho budete podávat písemně, přesto máte několik možností, jak na to.

  1. Osobně u svého správce daně – při osobním podání daňového přiznání u vašeho správce daně vám jej správce hned překontroluje a vyhnete se tak následné obsílce z FÚ, pokud se náhodou spletete. Připravte se však na dlouhou frontu, padne na to i celé dopoledne.
  2. Na podatelně jakéhokoliv finančního úřadu – nemusíte chodit na svůj finanční úřad a stačí využít podatelnu jakéhokoliv finančního úřadu v České republice. Daňové přiznání určené finančnímu úřadu v Karviné můžete bez potíží podat třeba v Chebu. Ze zákona ho musí např. chebský finanční úřad automaticky podstoupit karvinskému. O tom vás bude písemně informovat. Výhodou je, že v podatelně zpravidla fronty nebývají, anebo jsou menší a je to zadarmo.
  3. Na poště – Když vás nebaví čekat, můžete daňové přiznání poslat poštou. Lze ho sice hodit i do obyčejné schránky, ale jistější je, když ho zašlete doporučeně. Je přece ve vašem zájmu mít doklad o podání zásilky s březnovým datem. Je jedno, kdy daňové přiznání dorazí, ale musí být podáno nejpozději 31. března 2008.

Termín je do půlnoci

Finanční úřady slibují, že budou mít v posledních březnových dnech delší otevírací dobu, ale neexistuje jednotný režim. Každý finanční úřad si to může udělat podle sebe. Nejpodrobnější seznam všech pracovišť finančních úřadů včetně kontaktních údajů najdete na webu Podnikatel.cz. Poslední týden v březnu je většina podatelen finančních úřadů otevřena až do 18 hodin a finanční úřady v bývalých okresních městech budou mít otevřeno i v sobotu 29. 3. od 8 do 12 hodin.

Jestliže přijdete v poslední březnový den večer před zavřené dveře finančního úřadu, stále máte šanci. Můžete využít služeb nepřetržitě otevřených pošt, ty najdete ve všech krajských městech. Nezapomeňte, že poštovní razítko musí nést datum 31. 3. 2008. Pokud to prošvihnete, buď přesvědčíte poštovní úřednici, anebo vás draze zachrání jen let na západ za oceán, kde je ještě původní den a na tamní poště zásilku s březnovým datem odešlete. Jiná možnost neexistuje.

Když to prošvihnete

Finanční úřady mají pramálo pochopení pro ty, kteří nestihnou daňové přiznání podat včas. Promeškáte-li zákonnou lhůtu pro podání daňového přiznání, úřad vás může potrestat navýšením daňové povinnosti až o 10 procent.

Pokud daň nestihnete zaplatit včas, musíte finančnímu úřadu uhradit úrok z prodlení, který v současné době dosahuje 17,5 % p.a. Výše úroku z prodlení odpovídá podle paragrafu 63 zákona o správě daní a poplatků ročně výši reprosazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Podle téhož paragrafu se úrok z prodlení platí za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti. Ovšem úrok z prodlení může být uplatněn nejvýše za 5 let prodlení.

skoleni_4_3

Když daň vůbec nepřiznáte a finanční úřad na to přijde, nejen že vám dlužnou daň doměří, ale také musíte zaplatit penále ve výši 20 procent doměřené částky plus úrok z prodlení.

Pamatujte si, že čím jste menší daňovým poplatníkem, tím je větší šance, že si finanční úřad na vás došlápne. Velké ryby často proplují, ale malé uvíznou. S finančním úřadem se proto hra na kočku a myš nevyplatí.

Anketa

Už máte daňové přiznání za rok 2010 hotové?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).