Hlavní navigace

Jak se platí daň?

17. 3. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Konec března se nezadržitelně blíží a s ním i povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu. Do kdy se musí daň zaplatit, na jaký účet a jakým způsobem? A co se stane, pokud nezaplatíte včas?

Do kdy a komu zaplatit?

Pokud i vy patříte mezi poplatníky, kteří se s daňovým přiznáním musí „poprat” sami, příliš času vám nezbývá. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 jste totiž povinni podat do 31. března 2008. Když si na pomoc přizvete daňového poradce, lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje až do 30. června 2008. Mějte ovšem na paměti, že plnou moc, na jejímž základě za vás daňové přiznání podává a zpracovává daňový poradce, musíte finančnímu úřadu doručit ještě před uplynutím neprodloužené lhůty, tedy do 31. března 2008.

Uvedená data jsou zároveň i nejzazšími termíny pro platbu daně z příjmů, protože daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Daň se platí místně příslušnému finančnímu úřadu v české měně. A který ze 199 finančních úřadů je ten váš? Ten, v jehož územním obvodu máte v době podání daňového přiznání bydliště (trvalý pobyt).

Na jaký účet?

Aby byla daň bez problémů zaplacena, musí být poukázána na správný bankovní účet místně příslušného finančního úřadu. Účty finančních úřadů jsou vedeny u České národní banky (kód 0710) a jejich čísla se skládají ze dvou částí – z předčíslí bankovního účtu a z matrikové části, které jsou od sebe odděleny pomlčkou. Zatímco předčíslí určuje druh daně, která je placena a pro konkrétní druh daně je pro všechny finanční úřady shodné, matriková část specifikuje vlastní finanční úřad, kterému platíte. Seznamy předčíslí pro jednotlivé druhy daní a všech finančních úřadů naleznete například na internetových stránkách České daňové správy. Číslo účtu se poté ještě doplní o směrový kód ČNB oddělený lomítkem.

Například daňový poplatník – fyzická osoba, který má povinnost podávat daňové přiznání a daň musí uhradit u Finančního úřadu pro Prahu 1, poukáže svou platbu na účet 721–7625011/0710.

Nezapomeňte také uvést váš variabilní symbol, aby finanční úřad poznal, že provedená platba je právě od vás. Prostřednictvím variabilního symbolu totiž finančnímu úřadu sdělujete svou totožnost. Fyzické osoby uvádějí své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, pouze příslušnou řadu 9 nebo 10 číslic. Právnické osoby uvádějí své IČ. Pokud má plátce přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), uvede pouze kmenovou část DIČ, tedy čísla za pomlčkou nebo za písmeny CZ.

Jak zaplatit?

Na výběr máte hned z několika možností: platbu v hotovosti přímo na pokladně finančního úřadu, prostřednictvím daňové složenky či poštovní poukázky na jakékoliv poště, ale zaplatit můžete i bezhotovostně formou bankovního příkazu z vašeho bankovního účtu nebo pomocí internetového bankovnictví.

Daňová složenka, kterou si můžete vyzvednout na pobočkách České pošty, na finančním nebo celním úřadě, je na rozdíl od běžné poštovní poukázky typu „A” osvobozena od poštovních poplatků. Daňovou složenku lze ovšem použít pouze na vybrané druhy daní.

daňová složenka

U daňových složenek jsou některé potřebné údaje již předtištěny, a tak stačí pouze doplnit částku k zaplacení, správné předčíslí a číslo finančního úřadu, variabilní symbol a adresu odesílatele. U starších typů daňových složenek, které jsou však stále platné, je třeba ještě křížkem označit příslušnou daň z devíti nabízených možností. Pokud si na „svém” finančním úřadě vyzvednete předtištěnou poštovní poukázku, je její vyplňování ještě jednodušší. Stačí pouze uvést výši odesílané částky, variabilní symbol a údaje o odesílateli.

Nemáte zrovna cestu kolem finančního úřadu? Ani to nevadí. Můžete vyplnit „čistou” poštovní poukázku typu „A”, jen budete mít o trochu více práce. Do příslušných kolonek se vepíší tyto údaje: částka k zaplacení, název a adresa vašeho finančního úřadu, správné číslo účtu ve správném tvaru (viz. výše), variabilní symbol, údaje o odesílateli a konstantní symbol 1149, který se používá při platbách daní.

Po zaplacení daně si pečlivě uschovejte levou část daňové složenky nebo poštovní poukázky. Je to váš jediný doklad o provedené platbě.

Pokud se daň rozhodnete zaplatit bezhotovostně, postupujete podobně jako v případě platby v hotovosti, pouze uvedete jiný konstantní symbol. Při bezhotovostních bankovních převodech se používá konstantní symbol 1148.

Co když zaplatím pozdě?

Finanční úřady mají pramálo pochopení pro ty, kteří nestihnou daňové přiznání podat včas. Promeškáte-li zákonnou lhůtu pro podání daňového přiznání, úřad vás může potrestat navýšením daňové povinnosti až o 10 procent.

skoleni_20_9

Pokud daň nestihnete zaplatit včas, musíte finančnímu úřadu uhradit úrok z prodlení, který v současné době dosahuje 17,5 % p.a. Výše úroku z prodlení odpovídá podle paragrafu 63 zákona o správě daní a poplatků ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Podle téhož paragrafu se úrok z prodlení platí za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti. Ovšem úrok z prodlení může být uplatněn nejvýše za 5 let prodlení.

Když daň vůbec nepřiznáte a finanční úřad na to přijde, nejen že vám dlužnou daň doměří, ale také musíte zaplatit penále ve výši 20 procent doměřené částky plus úrok z prodlení.

Anketa

Daňové přiznání letos...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).