Hlavní navigace

Jak na společné zdanění manželů (podrobný návod)

14. 3. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Už jen pár dnů můžete naposledy uplatnit společné zdanění manželů. Pokud jste společně vychovávali k poslednímu dni roku 2007 alespoň jedno dítě, je to nejlepší cesta pro vás, jak si legálně vzít zpět peníze od státu.

Na společném zdanění nemůžete prodělat, v nehorším případě budete na nule. Máte-li v rodině odlišné příjmy, nedávejte peníze státu, ale vezměte si je zpět uplatněním společného zdanění.

Podmínky společného zdanění manželů

Pro možnost uplatnění SZM musíte splnit několik jednoduchých podmínek:

 • Podmínkou je manželství. Společné zdanění poplatníků, kteří žijí jako druh/družka, není možné.
 • Manželé musí vyživovat alespoň 1 dítě (až do 26 let věku, je-li studentem).

Zákon nestanovuje podmínku, že vyživování musí trvat po celé zdaňovací období, takže společné zdanění uplatnit i v případě, že se o dítě staráte jen část roku. Obdobně je to u rodičů, kteří mají doma studenta, který v průběhu roku ukončil studium na vysoké škole a začal pracovat. Společné zdanění mohou uplatnit i prarodiče, pokud se starají se o vnouče, jehož vlastní rodiče nemají žádné příjmy.

Kdy nelze podat společné zdanění

Společné zdanění manželů nemůžete využít, jestliže alespoň jeden z manželů za rok 2007:

 • má stanovenu daň paušální částkou,
 • má povinnost stanovit minimální základ daně,
 • uplatňuje způsob výpočtu daně z příjmů spolupracujících osob anebo z příjmů obsažených za více zdaňovacích období,
 • uplatňuje slevu na dani v souvislosti s investiční pobídkou,
 • podává daňové přiznání v souvislosti s prohlášením nebo zrušením konkursu.

Od 1. ledna 2008 jsou příjmy zdaňovány rovnou, 15 % daní a daňová pásma byla zrušena. Proto SZM ztratilo smysl.

Kdy se vyplatí SZM

Danit společně se vyplatí vždy, máte-li odlišné příjmy. Pokud jsou vaše příjmy podobné, výhody budou jen v desetikorunách. Zjednodušeně napsáno, na SZM nemůžete prodělat a v „nejhorším“ případě na tom budete stejně, jako v případě samostatného zdanění.

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání musí podat každý, jehož roční příjmy překročily zákonem stanovenou mez (15 000 Kč) a nebyly zdaněny srážkou u zdroje. Daňové přiznání podávají i fyzické osoby, které vykazují daňovou ztrátu.

Zaměstnanci, kteří, mají další příjmy jen z úroků či dividend, a ty byly zdaněny před vyplacením či připsáním na účet, přiznání nepodávají. To ovšem neznamená, že ho podat nemohou, právě v některých případech se podání přiznání může vyplatit.

Nepodat daňové přiznání se nevyplácí. Nejenže neuniknete pokutám, ale můžete být obviněni i z trestného činu krácení daní s nepodmíněným trestem.

Příklad společného zdanění

Manželé Jana a Pavel Novákovi mají dvě děti. Pavla je z prvního manželství a malý Josífek je ještě v kočárku. Manželka je na rodičovské dovolené. Mají hypotéku na dům. Manžel spoří 1 000 Kč měsíčně na penzijní připojištění a k tomu si platí 1 500 Kč měsíčně životní pojištění. Manželka neměla žádný příjem kromě rodičovského příspěvku, manžel si vydělal v přepočtu 24 309 Kč čistého.

DP1

Nejprve vypíšeme osobní údaje, daňové přiznání vyplníme společně pro oba manžele.

DP2
DP12

Podle Potvrzení o zdanitelných příjmech, které Pavel Novák dostal od svého zaměstnavatele, vyplníme řádky 31, 32 a 34. Jeho manželka tam bude mít nulu.


DP3

Poté se přesuneme na přílohu č. 5, vyplníme osobní údaje. Do řádku 501 přeneseme údaj z řádku 42. Manželka opět bude mít nulu.

Do řádku 508 napíšeme 2000 Kč, které pan Novák věnoval místní charitě a dokládá je potvrzením. Úroky z hypotéky se přenesou do řádku 509, jde o 6549 Kč. Při stávajícím způsobu úložky ve výši 1000 Kč měsíčně na penzijní připojištění si může odečíst 6000 Kč a ty přenese do řádku 510. Obdobně postupuje u životního pojištění, 12 000 Kč v řádku 511. Za odborové příspěvky zaplatil 2660 Kč a napíše je do řádku 512. Celkem si takto z daní odečte 29 209 Kč. Manželka si neodečte nic, ale mohla by, protože pan Novák na ni později přenese polovinu svých příjmů. Je proto výhodné, aby v obdobném případě potvrzení vždy byla na jméno toho, kdo má vyšší příjem.


DP13

Zrcadlově toto napíšeme i do Přílohy č. 5 v daňovém přiznání manželky, tj. v kolonce jejího manžela.
DP4
DP14

Od řádku 507 odečteme řádek 514 a dostaneme společný základ daně na řádek 515. Jeho polovinu pak přeneseme do řádku 516 u obou manželů.


DP5

Vypočtenou polovinu základu daně přeneseme do řádku 55 u obou manželů a zaokrouhlíme na sta dolů. Poté vypočteme daň podle Pokynů. Ta je 14 544 Kč + 19 % ze základu přesahujícího 121 200 Kč, tj. v tomto případě 16 444 Kč u manželky i u manžela.
DP6

Manželka si na sebe může odečíst v řádku 64 pouze nezdanitelný základ sama na sebe, 7200 Kč. Ovšem protože neměla příjem, může si její manžel na ni odečíst 4200 Kč v řádku 65a. Za dvě děti získává manžel zvýhodnění 12 000 Kč. Celkem jsou zvýhodnění větší než samotná daňová povinnost, získává proto daňový bonus 6956 Kč. Jeho zaměstnavatel mu ale strhnul vysoké zálohy na daň, ty promítneme do řádku 84 podle Potvrzení o zdanitelných příjmech. V tomto případě tak získal přeplatek na dani ve výši 53 606 Kč.


DP16

Nezapomínejme ale na manželku. Tím, že na ni pan Novák přenesl polovinu svých příjmů, vznikla jí povinnost zaplatit daň ve výši 16 444 Kč (řádek 57), na sebe si může odečíst 7200 Kč. Výsledná daň je 9244 Kč.

DP7

Tu samozřejmě platit nemusí, ale odečte se od přeplatku pana Nováka.

DP8

Žádost o přeúčtování přeplatku uvede pan Novák na konci daňového přiznání v boxu „Žádost o vrácení přeplatku na dani“. O daň, kterou zaplatí jeho manželka, dostane méně, ale stále obdrží 44 362 Kč.

skoleni_27_5

Pokud by v tomto případě zdaňoval prostřednictvím zaměstnavatele, stát mu vrátí jen 20 313 Kč, což je o neuvěřitelných 24 319 Kč méně. A to rozhodně stojí za čas strávený nad společným přiznáním.

Co všechno lze odečíst z daní 2007

 • Základ daně na poplatníka: 7 200 Kč
 • Odpočet na manželku/manžela s příjmem do 38 040 Kč ročně: 4200 Kč
 • Odpočet na manželku/manžela ZTP/P: 8400 Kč
 • Odpočet za částečný invalidní důchod: 1500 Kč
 • Odpočet za plný invalidní důchod: 3000 Kč
 • Odpočet za držitele průkazu ZTP/P: 9600 Kč
 • Odpočet za studenta (zdaňuje-li on sám): 2400 Kč
 • Za každé dítě: 6000 Kč
 • Zaplacené úroky z úvěru (i překlenovacího) ze stavebního spoření nebo hypotéky: max. 300 000 Kč
 • Příspěvky na penzijní připojištění: max. 12000 Kč
 • Příspěvky na životní připojištění: max. 12000 Kč
 • Odborové příspěvky: max. 3 000 Kč
 • Dary (církev, charita atd.): max. 10 % ze základu daně, tj. z řádku 42

Všechno nevyplňujeme

První čtyři strany daňového přiznání vyplňujeme vždy, ale přílohy vyplňujete jen v případě, že se vás skutečně týkají. Čestné prohlášení musíte doložit jen v případě, že uplatňujete na manžela/-ku daňový odpočet. Vaše polovička na čestném prohlášení uvede, že neměla za rok 2007 příjmy přesahující 38 040 Kč.

Anketa

Využijete naposledy společné zdanění manželů?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).