Hlavní navigace

Evropská unie už má 27 členů

9. 1. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od 1. ledna 2007 má Evropská unie 27 členů - novými členskými zeměmi jsou Bulharsko a Rumunsko. Počet obyvatel Evropské unie se zvýšil téměř o 30 miliónů a rozloha téměř o 350 tisíc km2. Jaká je ekonomická výkonnost obou zemí, životní úroveň jejich občanů či daně a podnikatelské prostředí?

Hospodářské výsledky Rumunska a Bulharsko za posledních pět let jsou hodnoceny poměrně kladně. Ekonomika obou zemí je zdravější, výkonnější, přesto ovšem výrazně zaostává za všemi členskými zeměmi Evropské unie.

Velikým problémem nových členských zemí jsou značná korupce, byrokracie a celková malá průhlednost podnikatelského prostředí. Ekonomičtí odborníci odhadují podíl šedé ekonomiky okolo 45 %. Právní prostředí výrazně zaostává za zeměmi Evropské unie.

V nejbližších letech se musí řešit ještě privatizace mnoha státních podniků, restrukturalizace celého hospodářství a sociální otázky (penzijní systém, zákoník práce, …) a především začít s bojem proti všudypřítomné kriminalitě.

Dotace z Evropské unie: I vy na ně můžete dosáhnout!

Daňová soustava

Bulharsko

Zdanění fyzických osob je poměrně nízké. Určité příjmy jsou v Bulharsku zdanitelné srážkovou daní s daňovou sazbou 15 % (např. dividendy, autorské honoráře, odměny za technické služby, renty, kapitálové zisky z prodeje hmotného majetku aj.). U daně z příjmů fyzických osob jsou sazby daně následující:

Daň z příjmů fyzických osob v Bulharsku
Základ pro výpočet daně (leva) Základ pro výpočet daně (leva)
od do
0 BGN 1 560 BGN Nezdaňuje se
1 560 BGN 1 800 BGN 10 % z částky přesahující 1 560 BGN
1 800 BGN 3 000 BGN 24 leva + 20 % z částky přesahující 1 800 BGN
3 000 BGN 7 200 BGN 264 leva + 22 % z částky přesahující 3 000 BGN
7 200 BGN 11 88 leva + 24 % z částky přesahující 7 200 BGN

Daň z příjmu právnických osob jsou povinny platit všechny právnické osoby se sídlem v Bulharsku, ostatním právnickým osobám se zdaňují pouze příjmy dosažené na území Bulharska. Sazba daně z příjmu právnických osob činí 15 % (ještě před třemi lety přitom činila 23,5 %). V Bulharsku jsou poskytovány úlevy v podobě snížení daně z příjmu právnických osob (např. investice ve formě akvizice, modernizace nebo rekonstrukce hmotného majetku).

Každá osoba, fyzická či právnická, rezident či nerezident je povinna se zaregistrovat jako plátce DPH při dosažení ročního zdanitelného obratu více než 50 000 leva. Sazba daně z přidané hodnoty činí 20 %. Při dodávkách na vývoz se uplatňuje nulová sazba.

Spotřební daň se platí za obdobné zboží jako v zemích Evropské unie (pivo, víno, koncentráty, suroviny obsahující alkohol, tabákové výrobky, paliva, káva, čaj, některé osobní automobily). Výpočet daně se provádí jednorázově a zahrnuje se do daňového základu pro zdaňování DPH. Daňovou povinnost mají všichni, kdo vyrábějí nebo dovážejí zboží podléhající spotřební dani. Příklady spotřební daně: pivo 1,5 leva za 1 hl, lihoviny 750 leva za hl čistého alkoholu, cigarety 0,002 leva za 1 ks + 20 % z prodejní ceny, káva 1 leva za 1 kg.

Daň z nemovitosti činí 0,15 %, nemovitosti do 1400 leva jsou od daně osvobozeny.

Rumunsko

V Rumunsku v posledních letech došlo k výraznému snížení daní s cílem oživit podnikatelské prostředí a přilákat zahraniční investory, byla zavedena rovná daň pro daň z příjmu ve výši 16 %.

Daň z příjmů právnických osob činí 16 %, odčitatelné položky jsou např. náklady na reklamu, výdaje na tiskoviny či odpisy (při zrychleném odpisování jsou dovoleny v prvním roce odpisy až ve výši 50 % pořizovací ceny). Nezdanitelné příjmy jsou např. aktiva z cenných papírů. Právnické osoby musí být zapsány v obchodním rejstříku (www.onrc.ro).

Daň z příjmů fyzických osob činí také 16 %. Zaměstnavatel za svého zaměstnance odvádí sociální pojištění v celkové výši 35 % (z toho 24,5 % na penze, 7 % zdravotní fond, 3,5 % příspěvek na nezaměstnanost). Zaměstnanec odvání sociální pojištění v celkové výši 17 % (z toho 9,5 % na penze, 6,5 % zdravotní fond, 1 % příspěvek na nezaměstnanost).

DPH má dvě sazby (19 % a 9 %), snížená sazba je aplikovaná na zdravotnické potřeby, kulturní akce…

Zdanění úroků z vkladů je ve výši 10 % a výše spotřebních daní je oproti ostatním evropským zemím poměrně nízká.

Trh práce a mzdy

Bulharsko

Průměrná měsíční mzda činí 269 leva (137 euro), zákonem stanovená minimální mzda činí 160 leva. Životní minimum u dospělého občana je stanovena na 40 leva.

V současné době je v Bulharsku 2 070 000 důchodců, což je 23 % obyvatel. Státní penze kryje příjmy důchodců z více než 90 %, pouze zbylých deset procent tvoří úspory občanů, ostatní příjmy či penzijní pojištění. Důchodový věk se v Bulharsku postupně zvyšuje. V roce 2000 byl důchodový věk pro muže 60,5 let a pro ženy 55,5 let. Každý rok se však důchodový věk prodlužuje u mužů i u žen o půl roku tak, aby v roce 2009 byl důchodový věk pro muže 65 let a pro ženy 60 let. Průměrný důchod v Bulharsku činí 108 leva (což je přibližně 55 euro). Aby měl občan nárok na penzi, musí dosáhnout důchodového věku a 15 let být pojištěn. Občané, kteří splnili tyto podmínky, mají zaručen státní minimální důchod ve výši 44 leva.

Státní svátky jsou: 1. leden (Nový rok), Velikonoce (pohyblivé datum), 3. březen (Osvobození z osmanské nadvlády), 1. květen (Svátek práce), 24. květen (Den slovanského písemnictví), 6. září (Den sjednocení), 22. září (Den nezávislosti), 1. listopadu (Den vůdců obrození), 25. a 26. prosince (Vánoce).

Rumunsko

Průměrná měsíční mzda činí 139 euro. Více než 60 % Rumunů přesto nedosahuje ani průměrné penze a jejich životní úroveň je výrazně za evropským standardem. Minimální mzda činí 96 euro.

V posledních letech v Rumunsku, tak jako všude na světě, dochází k neustálému rozptýlení mezd a platů, čímž dochází k výrazným platovým rozdílům mezi občany, které jsou zvlášť patrné mezi obyvateli měst a venkova.

Průměrný důchod činí 45 euro. V Rumunsku je důchodový věk pro muže 65 let a pro ženy 60 let.

Průměrný počet hodin odpracovaných na plný úvazek v Rumunsku činí 43,8 hodin týdně, na zkrácený úvazek 21,8 hodin týdně. Na částečný pracovní úvazek v Rumunsku pracuje pouze 5,8 % žen a 1,8 % mužů. V Rumunsku mají velmi silné postavení odbory, které mají mnohdy nereálné požadavky a často ženou zaměstnance do stávky.

Zákonem stanovené svátky (dny, kdy se nepracuje) jsou 1. a 2. leden, první a druhý velikonoční den (pohyblivé datum), 1. květen, 1. prosinec, 25. a 26. prosinec. Náboženskými svátky jsou (v těchto dnech se příliš nepracuje) 7. leden, 8. březen, 24. duben, 21. květen, 15. srpen a 6. prosinec.

Podnikatelské prostředí

V obou zemích je většina bankovního kapitálu zahraničního původu. Pojistný trh zdaleka nedosahuje úrovně členských zemí Evropské unie (zvláště životní pojištění). Služby nejsou zdaleka na úrovni členských zemí Evropské unie a pro zahraniční investory jsou z tohoto pohledu Bulharsko a Rumunsko velice atraktivní země.

Velice perspektivní jsou služby v oblasti cestovního ruchu (Bulharsko i Rumunsko doposud málo využívají své výhodné polohy – málokterý stát nabízí turistům současně moře a krásné hory), ale také zajímavé městské stavby.

Handicapem pro zdárný rozvoj zemí je nízká kupní síla obyvatelstva. V posledních letech zde investovaly významné západoevropské firmy. Největší šance mají investice v potravinářském a dřevozpracujícím průmyslu, strojírenství, IT a software, v oblasti cestovního ruchu a pohostinství a všeobecně v dopravě. Infrastruktura obou zemí hodně zaostává za evropským standardem.

skoleni_27_5

Silniční síť je ve velice špatném stavu a prochází rozsáhlou obnovou, na niž putují z velké míry finanční prostředky z fondů Evropské unie.

Prameny:

  • The Worldbank – Doing Business 2006
  • Centrall Inteligence Agency – The World Factbook 2006
  • The World Wide Tax and Tax Source Network 2006

Anketa

Všimli jste si rozšíření Evropské unie?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).