Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2019: Projděte si průvodce v otázkách a odpovědích

15. 1. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019. Oficiální termín pro odevzdání přiznání je do 31. ledna 2019. Projděte si průvodce.

Kdo musí nyní podat daňové přiznání?

Přiznání musí podat ti, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví nějakou nemovitost – pozemek, zdanitelnou stavbu, jako třeba rodinný dům, nebo třeba byt či nebytovou jednotku.

Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně, uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Přiznání je třeba podat i po kolaudaci stavby.

Za jaký rok se přiznání podává?

Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Do konce ledna tedy běží termín pro přiznání za rok 2019. Kdo podal daňové přiznání již dříve a v roce 2018 u něj nedošlo k žádné významné změně, nové přiznání za rok 2019 nepodává. Nové daňové přiznání se nepodává třeba v případech, kdy se mění jen výše daně například kvůli rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu. Finanční správa tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Kam přiznání podat?

Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud tedy máte více nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Pokud ale máte nemovitosti ve více krajích, podáváte více přiznání. Jedno za každý kraj.

TIP: Stáhněte si formulář pro daň z nemovitých věcí.

Co když jste nemovitost prodali nebo darovali?

Na finanční úřad se musí v lednu povinně obrátit i lidé, kteří už ve vlastnictví nemají žádnou nemovitost, protože ji (nebo je) v roce 2018 prodali nebo třeba darovali.

ZMĚNY V ROCE 2019

Novinky v zákonech pro zaměstnance, zaměstnavatele i seniory. Projděte si, co se letos mění.

Když se takto od dani z nemovitých věcí neodhlásíte, může vám v květnu 2019 opět ve schránce „přistát“ složenka k dani z nemovitostí, i když už nemáte daň za co platit. Za včasné neoznámení hrozí v krajním případě sankce, podle Generálního finančního ředitelství jde ale jen o mimořádné případy, kde finanční úřady sankci uplatňují. Včasným odhlášením se od placení daně z nemovitých věcí si ale každopádně ušetříte čas a možná i nervy při vysvětlování si celé věci s úředníky.

Ti, kteří loni prodali nebo třeba darovali některou ze svých nemovitostí a stále mají ve vlastnictví další nemovitosti, musí podat daňové přiznání. To platí, pokud nemovitost, která už není ve vašem vlastnictví, je v kraji, kde máte i další nemovitosti. Pak na příslušném finančním úřadě pro tento kraj podáváte nové přiznání. Pokud ale prodáte či darujete jedinou nemovitost v kraji, pak stačí na příslušný úřad poslat oznámení o tom, že už žádnou nemovitost v tomto kraji nemáte.

Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2018 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti, vysvětluje Finanční správa v informacích na webu.

Co když k zápisu v katastru dojde až na začátku roku 2019?

Více času na podání daňového přiznání za rok 2019 mají ti, kdo o zápis o změně vlastnictví do katastru zažádali ještě v roce 2018, ale k zápisu dojde až v roce 2019. Daňové přiznání je v takových případech třeba podat do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, ve kterém k zápisu došlo.

Co když mám aktivní datovou schránku?

Tak musíte daňové přiznání, nebo třeba i oznámení o tom, že už žádnou nemovitost nevlastníte, podat elektronicky. Pokud poplatník podá daňové přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, přičemž má povinnost podat daňové přiznání elektronicky, tak od správce daně obdrží výzvu k odstranění vad podání (tj. aby daňové přiznání podal elektronicky). Pokud tak neučiní (přiznání elektronicky nepodá), tak se daňové přiznání uplynutím stanovené lhůty ve výzvě stává neúčinným, říká Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Až když majitel datové schránky nepodá daňové přiznání elektronicky ani po výzvě, dostane za to pokutu ve výši 2000 korun (podrobně o tom na webu finanční správy).

Výjimka platí jen pro dílčí daňové přiznání, které je možné podat pouze v listinné podobě. U tohoto podání totiž nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Jak se daň počítá?

Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí – na jedné se počítá daň za pozemky a na druhé za stavby. Konečnou výši daně určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty, které stát pro jednotlivé typy nemovitostí určil. Například za byty a rodinné domy se více platí ve větších městech.

Konečnou výši daně pak svými rozhodnutími o místním koeficientu určují jednotlivé radnice, do jejichž rozpočtů vybrané peníze na dani z nemovitostí míří.

Zmíněné sazby najdete například v pokynech k daňovému přiznání, koeficienty pro „vaše“ město si pak můžete najít ve vyhledávači na webu finanční správy. Na daňovém portálu finanční správy je pak k dispozici průvodce daňovým přiznáním, který podle zadaných údajů rovnou do přiznání sazby a koeficienty za vás vyplňuje.

Rostly letos místní koeficienty?

Pouze ve dvou okresních městech se pro rok 2019 změnily koeficienty k dani z nemovitých věcí. Změny se navíc týkají pouze malé části těchto dvou měst – Plzně a Olomouce.

Plzeň schválila novou vyhlášku už v roce 2017, pro část města však nabyla účinnosti až v lednu 2019. Jde o katastrální území Lobzy, kde se v jedné jeho části zvýší základní koeficient z 2,5 na 3,5.

Na pokles daně se naopak mohou těšit v Olomouci v ulici Nábřežní a Blahoslavova, kde se pro roky 2019 až 2022 snižuje základní koeficient na 1,6, a to v souvislosti s realizací protipovodňových opatření.

Změny zaznamenal server Podnikatel.cz, který přinesl komplexní souhrn koeficientů daně z nemovitostí, které mají jednotlivá okresní města stanovená pro rok 2018 a 2019.

Kalkulačka daně z nemovitých věcí

Jaké hrozí pokuty?

Pokuta ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení se začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání, tedy až od 8. února. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání se navíc nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 200 korun. Například u běžně velkého bytu, kde se daň z nemovitých věcí pohybuje kolem 1000 korun, by se pokuta vyšplhala na 200 korun až po více jak ročním zpoždění.

V praxi tedy pokuta není příliš vážnou hrozbou. Když daňové přiznání třeba až po výzvě z finančního úřadu odevzdáte, většinou se jí obávat nemusíte. Jen ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě, dostane pokutu v minimální výši 500 korun.

Kdy se daň z nemovitých věcí platí?

Termín pro platbu samotné daně z nemovitých věcí trvá pro většinu poplatníků až do 31. května 2019. Kdo platí více jak pět tisíc korun, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

Finanční úřady budou v květnu roku 2019 posílat složenky s aktuální výší daně z nemovitých věcí. Možné je zažádat také o zaslání platebních údajů na e-mail. O to je třeba požádat do poloviny března. E-mail s platebními údaji pak nahradí složenku. V e-mailu bude i QR kód s platbou.

skoleni_8_6

Zaplatit je možné také přes SIPO. O to musíte na finančním úřadě zažádat do konce ledna. O obě tyto možnosti, které se vzájemně vylučují, je třeba zažádat na finančním úřadě na připravených tiskopisech (SIPO, e-mail).

V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 korun, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).