Hlavní navigace

Daňová kalkulačka: daň z nemovitostí - výpočet

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník nemovitosti. Vypočítává se jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Stáhněte si formulář pro přiznání k dani z nemovitostí.

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Variantu ručního zadání koeficientů musíte použít, pokud jsou pro vaši nemovitost stanoveny vyhláškou.
nápověda
Obec může pro jednotlivé části obce vyhláškou zvýšit tento koeficient o jednu kategorii nebo snížit o 1-3 kategorie. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0 (což také udělalo).
nápověda
Pokud obec, v jejímž katastru nemovitost leží, tento koeficient závaznou vyhláškou vyhlásila, pak vyplňte 1,5; pokud se tak nestalo vyplňte 1.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient v hodnotě 2, 3, 4 nebo 5, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru je vaše nemovitost. Pokud příslušná obec místní koeficient nestanovila, zadejte hodnotu 1.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti

Zákon o dani z nemovitostí

Daňová kalkulačka slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky, aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky, stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky. Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).