Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2017: Jak vyplnit daňové přiznání?

24. 1. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Dnes vyplňujeme daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na modelovém příkladu. Podívejte se na návod krok za krokem.

Jak jsme slíbili v předchozích textech, ukážeme si, jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na modelovém příkladu.

Pokud o problematice nic nevíte, pomůže, když si přečtete článek Daň z nemovitých věcí 2017: Co byste měli vědět? a informace potřebné k výpočtu daně v článku Jak na výpočet daně z nemovitých věcí?

Daňové přiznání budeme vyplňovat na formuláři, který je v PDF ke stažení na serveru Měšec.cz. Na tomtéž místě si můžete stáhnout i formulář v Excelu nebo se přes náš web dostat na stránky Finanční správy a vyplnit si formulář EPO.

Co budete potřebovat?

Než začnete vyplňovat formulář daňového přiznání, vezměte si k ruce výpis z katastru nemovitostí. Najdete v něm číslo parcely, výměru a druh pozemku či stavby. Všechny tyto údaje budeme do tiskopisu vyplňovat. 

Pokud ho u sebe nemáte, dají se informace nalézt i na internetu. V článku na příslušném místě najdete odkazy, kde přesně hledat.

Modelový příklad

Daňové přiznání budeme přiznávat za pana Lamu, který si minulý rok koupil byt v Jablonci nad Nisou o výměře 41,39 m2 v ulici Boženy Němcové 3689/40.

První strana

S první stranou formuláře nemá pan Lama žádnou práci. Uvede, že přiznání podává Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj a územnímu pracovišti v Jablonec nad Nisou.

Protože podává daňové přiznání za svůj soukromý byt, vypíše zde své rodné číslo a označí, že podává řádné přiznání za rok 2017.

Dodatečné přiznání se podává v případě, že si poplatník po podání řádného přiznání uvědomí chybu ve formuláři, ale stihne dodatečný formulář podat ještě do konce řádného termínu. V opačném případě už by musel podat opravné daňové přiznání. Dílčí přiznání se podává, máte-li více nemovitostí, z nichž jste jednu v předchozím roce pozbyli, ale jiná ve vašem majetku zůstala.

Dále vyplňuje jméno a bydliště, které se už shoduje s místem, za které přiznání podává. Nakonec na první stránku uvede telefonní kontakt, e-mailovou adresu a číslo účtu.

Protože dnes vyplňujeme přiznání za bytovou jednotku, nemusíme vyplňovat II. oddíl, který se věnuje dani z pozemků. V příštím článku, kde budeme vyplňovat přiznání za dům, už budeme vyplňovat i tento oddíl.

Třetí stana

Na třetí straně už bude vyplňování komplikovanější, takže si formulář raději projdeme krok za krokem.

301 – zvolte značení pro stavbu, za kterou přiznání podáváte. V našem případě se jedná o byt, takže uvedeme písmeno R.

302 – toto pole v našem případě nevyplňujeme. Je určeno pro situace, kdy se zápis do katastru protáhl z minulého roku až do toho letošního a neplatí tak klasický termín pro podání přiznání. 

303–307 – zde budeme potřebovat zmíněný výpis z katastru nemovitostí, nebo alespoň internet. 

Nemáte-li u sebe výpis z katastru nemovitostí, nevadí. Kód a název katastrálního území (304 a 305) můžete zjistit z Číselníků katastrálního území a pracovišť resortu

V kolonce 306 a) zadáváme číslo popisné či evidenční (u objektů, které nejsou určené k trvalému bydlení), v kolonce b) pak číslo jednotky.

Pokud neznáte parcelní číslo, taktéž pomůže internet, resp. stránka Nahlížení do katastru nemovitostí. Zde zadáte možnost „Vyhledat jednotku“ a po zadání obce, čísla popisného a evidenčního a čísla jednotky najdete údaje z katastru. (Doporučujeme hledat podle části obce (ulice) a č. popisného či orientačního.) Jde-li o jednotku, zobrazí se i údaj u kolonky „budova“, přes který se prolinkem dostanete na parcelní číslo pozemku (údaj u kolonky „Stavba stojí na pozemku“).

Nevíte-li u kolonky 306d rok dokončení stavby, uveďte pouze přibližný odhad. Do další buňky zapište písmeno „V“, jste-li vlastník nemovitosti (ostatní kódy naleznete v Pokynech či nápovědě).

U písmene f) je nutné uvést výměru podlahové plochy v m2.

Buňky g) a h) zůstanou prázdné, protože se na byt nevztahuje žádné osvobození. Ze stejného důvodu zůstane prázdná i buňka 308.

307 – zde opět sepíšeme výměru (popřípadě součet výměr).

308 – důvody uplatnění osvobození – nevyplňujeme.

309 – na tomto řádku vyplníme výměru bytu pana Lamy, tedy číslo 41,39 m2.

310 – výměru násobíme koeficientem 1,22, který se automaticky užívá pro jednotky, k nimž patří i podíl na pozemku (tento podíl však nepodléhá dani z pozemků).

Vysvětlení, kdy použít koeficient 1,20 a kdy 1,22, najdete na webu Finanční správy. Případně pomůže i přehledné schéma v grafu.

311 – základ daně získáme vynásobením výměry z řádku 309 a koeficientu z řádku 310. Číslo zaokrouhlíme na celé metry nahoru, pokud je potřeba

312 – sazbu daně určuje zákon v § 11 odst. 1. Pan Lama zapíše číslo 2, protože vyplňuje formulář za jednotku (byt)

Druh nemovitosti Sazba daně
H – Obytný dům 2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

313, 314 – tyto buňky se v případě přiznání za byt nevyplňují

315 – pro Jablonec nad Nisou platí koeficient ve výši 2,5. Standardně se určuje podle počtu obyvatel města (viz tabulka níže), ale obec má možnost ho zvýšit či snížit vyhláškou. Aktuální koeficienty jsme přinesli v minulém článku nebo je najdete na našem Daňovém portálu.

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

316 – tento řádek bude obsahovat výsledek součinu základní sazby daně z řádku 312 (případně zvýšené za další nadzemní podlaží o řádek 314) a základního koeficientu z řádku 315 (zaokrouhlujeme na 2 desetinná místa). Pan Lama proto uvede výslednou sazbu daně ve výši 5 Kč/m2

317 – výsledek pro tento řádek získáme vynásobením hodnot z řádku 311 a 316, doplníme 255 Kč.

318–321 – buňky se netýkají tohoto typu stavby, proto je nevyplňujeme.

322 – protože pan Lama neuplatňuje osvobození, sepíše jen hodnotu z řádku 317.

323 – Pan Lama je jediný vlastník, a tak tento řádek nebude vyplňovat.

324 – opíšeme hodnotu z buňky 322, protože se již jedná o zaokrouhlenou hodnotu (na celé Kč nahoru).

325 – další koeficient, tentokrát místní podle § 12 zákona, v našem případě není stanoven, proto nic nevyplňujeme.

326 – vypočítanou daň z řádku 324 vynásobte místním koeficientem, pokud je stanoven. Pokud není, nevyplňujte nic.

Čtvrtá strana

Na poslední straně už jen do buněk 402 a 403 zapíše výši daně 255 Kč, kterou zapíšeme do buňky 402 a 403. V buňce 401 bude 0.

skoleni_4_3

Nakonec ještě uvedeme, kdo daňové přiznání sestavil, a doplníme kontaktní údaje.

Nezapomeňte na formulář také připojit datum a svůj podpis k prohlášení, že údaje v přiznání jsou úplné a pravdivé. Jinak by bylo podání neplatné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).