Hlavní navigace

Daň z nemovitostí 2012: Návod na vyplnění

25. 1. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Přiznání k dani z nemovitostí se musí podat do konce ledna. Vyplňte ho podle našeho podrobného návodu krok za krokem a ušetřete si čas.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí se neúprosně blíží. S novinkami v této oblasti už jsme vás seznámili v článku Přiznání k dani z nemovitosti 2012: Jak vypočítat daň? (+ formuláře) a také v článku Stáhněte si formulář k dani z nemovitostí. Novinky pro rok 2012

Na samotný formulář jsme se pak podrobněji podívali v článku Daň z nemovitostí 2012: Víme, jak na ni. Dnes si tedy ukážeme, jak formulář vyplnit.

Podat či nepodat?

V případě, že nestihnete podat toto daňové přiznání do konce ledna, ještě se nemusíte děsit. Daňový řád dává totiž opozdilcům čas podat přiznání ještě pět pracovních dnů po termínu bez sankce. Nejpozději byste ho tedy měli podat 7. února. Pokud se ale opozdíte, nebude už penalizace záležet na dobré vůli finančního úřadu, ale ze zákona (opět daňový řád) budete muset zaplatit minimálně 500 Kč pokutu.

Výše pokuty je sice stanovena jako 0,05 % z výše daně za den prodlení, zároveň ale § 250 stanovuje, že minimální výše této pokuty je vždy 500 Kč. Maximum je pak stanoveno jako 5 % daňové povinnosti.

Pokud si nejste jisti, zda byste se měli k dani z nemovitostí „přiznat“, vězte, že tak musíte učinit rok poté, co jste se stali jejím majitelem (koupí či darem) nebo jste například přistavěli další patro k rodinnému domu. Pokud jste požádali o zanesení změny do katastru nemovitostí ještě loni, ale zápis bude proveden až letos, posouvá se vám termín podání o tři měsíce od konce toho měsíce, ve kterém byl zápis do katastru proveden.

V dalších letech už jen čekejte (v případě, že nedojde u nemovitosti k dalším změnám) od finančního úřadu složenku (nikoli daňovou) s roční výší daně z nemovitostí, jejíž splatnost je do konce května, pokud daň nepřesáhne částku 5000 Kč. V opačném případě si platbu můžete rozdělit na dvě části a druhou zaplatit do konce listopadu.

Co mít při ruce

Než se vrhnete na vyplňování, nezapomeňte si formulář projít, abyste věděli, které údaje budete potřebovat. Budou to informace uvedené na výpisu z katastru nemovitostí – tedy například číslo parcely, výměra nebo druh pozemku či stavby.

Pokud si nebudete něčím jistí ohledně vyplnění ve formuláři, nebojte se také obrátit na finanční úřad.

Modelový příklad

Přiznání budeme vyplňovat za pana Hlávku, který loni pořídil byt o rozloze 80 m2 včetně podílu na společných prostorách a sklepní kójí. Protože zápis do katastru proběhl v roce 2011, je povinen podat daňové přiznání.

Nechce se vám vyplňovat formulář? Práci si můžete usnadnit s naším chytrým formulářem, které vyplní koeficienty a další údaje za vás.

Stáhnout zdarma, download

Daňové formuláře daně z nemovitostí

První strana

Na první straně vyplníte, pod jaký finanční úřad přiznání patří, že se jedná o přiznání za fyzickou osobu a své rodné číslo. Nezapomeňte také uvést, zda podáváte řádné, dílčí, dodatečné či opravné daňové přiznání. Hlavičce jsme se podrobně věnovali v článku Daň z nemovitostí 2012: Víme, jak na ni.

Ani jinde na první straně by vás nemělo nic překvapit. Jedná se o osobní údaje a adresu pobytu.

Protože pan Hlávka podává přiznání za byt – tedy za tzv. jednotku, nemusí se vůbec zabývat II. oddílem, který se zabývá daní z pozemků a přejde rovnou na oddíl III.

Třetí stana

Na třetí straně pan Hlávka vyplní údaje pro výpočet daně. Nezapomeňte ještě označit číslo listu a počet případných příloh.

301 – zde si pan Hlávka vybere značení pro stavbu, za kterou přiznání podává. V našem případě se jedná o byt, takže zadá písmeno R.

302 – toto pole by pan Hlávka vyplňoval v případě, že by se zápis do katastru protáhl z minulého roku až do toho letošního a neplatil by pro něj klasický termín pro podání přiznání. Není to však náš případ, proto pole nevyplňujeme.

303 – 307 – zde budete potřebovat zmíněný výpis z katastru nemovitostí. Pokud si stejně jako pan Hlávka nejste jistí rokem dokončení stavby u kolonky 306d, uveďte pouze přibližný rok. Do další buňky pan Hlávka vyplní písmeno „V“, jako vlastník. Na byt se nevztahuje žádné osvobození a tak buňky g a h zůstanou prázdné.

Další označení právních vztahů (pole e) a různé podrobné informace k vyplnění naleznete v článku Daň z nemovitostí 2012: Víme, jak na ni

309 – na tomto řádku vyplníme výměru bytu pana Hlávky

310 – výměru násobíme koeficientem 1,2, který se automaticky užívá pro stavby – jednotky. Koeficient zohledňuje i podíly na společných prostorách nebo sklepních kójích, které už dále ve formuláři neuvádíte.

311 – základ daně je u jednotek násobkem výměry a koeficientu z řádku 310

312 – sazbu daně určuje zákon v § 11 odst. 1. Pan Hlávka vyplní číslo 2

Druh nemovitosti Sazba daně
H – Obytný dům 2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

313 – 314 – tyto buňky nejsou určeny pro typ stavby R, proto je pan Hlávka nebude vyplňovat.

315 – protože pan Hlávka koupil byt v Chebu, bude se na něj vztahovat koeficient kategorie 25 – 50 tisíc obyvatel, tedy číslo 2,5 (než toto číslo opíšete z pokynů, ujistěte se na stránkách České daňové správy, zda obec, pod kterou spadáte, tento koeficient nezvýšila vyhláškou)

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

316 – tento řádek bude obsahovat výsledek součinu sazby daně a zákonného koeficientu. Pan Hlávka tedy vyplní číslo 5.

317 – výsledek pro tento řádek získáte součinem hodnot z řádku 311 a 316. Pan Hlávka vyplní 480.

318 – 321 – buňky se netýkají tohoto typu staveb, pan Hlávka proto nic nevyplňuje.

322 – pan Hlávka opíše do tohoto řádku hodnotu z řádku 317, tedy číslo 480.

323 – protože je pan Hlávka jediným vlastníkem, tento řádek nevyplňuje.

324 – pan Hlávka opíše hodnotu z buňky 322.

325 – nastává čas pro další koeficient, který v případě pana Hlávky činí číslo 2. Město Cheb tento místní koeficient v minulosti zvýšilo na hodnotu 2.

326 – vypočítanou daň z řádku 324 vynásobte místním koeficientem. Pan Hlávka vyplní číslo 960.

skoleni_8_6

Čtvrtá strana

Čtvrtá strana už by vás ničím nepříjemným překvapit neměla. Na řádcích 402 a 403 už jenom zapíšete znovu výši daně (pokud by pan Hlávka přiznával také pozemek, bude vyplňovat i řádek 401 a 403 jako součet).

Nezapomeňte na závěr také připojit svůj podpis s tím, že údaje v přiznání jsou úplné a pravdivé.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).