Hlavní navigace

Stáhněte si formulář k dani z nemovitostí. Novinky pro rok 2012

6. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rok 2012 přinesl změny i do oblasti daně z nemovitostí. Přečtěte si o novinkách a stáhněte si také nový formulář platný pro rok 2012.

Oblast daně z nemovitostí se opět pozměnila. Pocítí to hlavně obyvatelé okresních měst a majitelé tzv. zpevněných ploch.

Za vyšší koeficient si připlatíte

Negativně na svou kůži pocítí novinky u daně z nemovitostí většinou obyvatelé okresních měst. Nějaký z koeficientů, ze kterého daň vychází, totiž zvýšilo téměř 20 % z nich.

Nejvíce obce zvyšovaly tzv. místní koeficient. Poprvé mohly daň z nemovitostí obce ovlivnit stanovením jednoho místního koeficientu ve výši 2, 3, 4 nebo 5 v roce 2009.

Po jeho stanovení se tento koeficient vynásobí daňová povinnosti poplatníků, s výjimkou pozemků, orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Do skupiny okresních měst, které pro letošek zvýšily daň z nemovitostí, patří například Beroun, Kolín, Mladá Boleslav, Most, Liberec či Rychnov nad Kněžnou.

Koeficient ale zvýšila i menší města, například Valašské Meziříčí nebo Rožnov pod Radhoštěm. Kompletní tabulku s koeficienty, které zvýšila okresní města, obsahuje článek na sesterském serveru Podnikatel.cz: Pětina okresních měst zvýší daň z nemovitostí, přinášíme jejich komplexní tabulku

Všichni občané, kterým se kvůli vyšším koeficientům zvýší i daň z nemovitosti, ale nová daňová přiznání podávat nemusí.

Novou výši daně se poplatníci mohou dozvědět z platebního výměru či hromadného předpisného seznamu finančního úřadu.

Složenku (nikoli daňovou, takže za odeslání na poště zaplatíte) by měli obdržet postupně všichni poplatníci. I ti, kterým se výše daně změnila i ti, kteří budou platit daň ve stejné výši jako loni.

Zpřesnění definice zpevněných ploch

Novela také zavedla zvláštní sazbu daně z pozemků pro tzv. zpevněné plochy užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Tento krok je vyústěním nejasností a sporů, které se v této oblasti dostaly až ke správním soudům.

Co je zpevněná plocha?

Za zpevněnou plochu se považují ty pozemky nebo jejich části evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, který má povrch zpevněný stavbou bez svislé nosné konstrukce.

Nerozumíte? Jedná se o komunikace, parkoviště, výstavní či manipulační plochy mezi jednotlivými budovami nebo plochy pro překládání zboží.

Problém byl v tom, že se poplatníci snažili přiznávat zpevněné plochy jako pozemky, zatímco úřadům se více líbilo zdaňovat zpevněné pozemky daní ze staveb. Soudy se pak rozhodovaly především podle toho, zda se jedná o samostatně existující nemovitost nebo o způsob využití pozemku, kvůli kterému by ten nemohl existovat samostatně.

Podstatou sporů bylo, zda určitá plošná stavba provedená na pozemku je samostatnou nemovitou věcí oddělenou od pozemku, nebo zda se jedná o neoddělitelnou součást pozemku. Pro poplatníky bylo toto rozlišení velmi důležité, neboť sazba daně z pozemků je mnohem nižší než sazba daně ze staveb, vysvětlila Michaela Thelenová ze společnosti KPMG Česká republika.

Nově zavedená sazba u zpevněných ploch pozemků odpovídá 5 Kč/m2 nebo 1 Kč/m2 v případě, že plocha slouží k zemědělské prvovýrobě a lesnímu a vodnímu hospodářství.

Máte otázky k tématu? Všechny informace najdete v našem tematicky zaměřeném tutoriálu o dani z nemovitostí

Poplatníci, kteří nemovitost dosud vykazovali jako stavbu a nyní přejdou do režimu určeného pro zpevněné plochy pozemku, budou mít daň o 50 % nižší. Poplatníci, kteří nemovitost – zpevněnou plochu pozemku – evidují jako pozemek, budou v roce 2012 na druhou stranu muset zaplatit daň z nemovitosti 25krát vyšší než v roce 2011 kvůli zvýšení sazby z 0,20 Kč na 5 Kč, doplnila Thelenová z KPMG s tím, že poplatníci, kterých se přeřazení nemovitosti do kategorie zpevněných ploch dotkne, musí podat na rok 2012 daňové přiznání nejpozději do 31. ledna 2012.

Daň z nemovitostí – formuláře

Stáhnout zdarma, download

  1. Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2012 
  2. Samostatný list k dani z pozemků
  3. Příloha k listu k dani z pozemků

Všechny formuláře pro daň z nemovitostí

I přes to vzniká prostor pro nejasnosti

Odborníci z KPMG ČR ale upozornili i na to, že novela zákona ani sdělení Generálního finančního ředitelství nerozlišuje mezi stavbou ve smyslu občanskoprávním (podstatné pro zařazení po daň ze staveb nebo pod daň z pozemků) a stavbou ve smyslu stavebního zákona.

Proto je sdělení GFŘ poněkud zavádějící a v praxi se poplatník v konkrétní situaci pravděpodobně nevyhne výkladovým problémům, vysvětlila Thelenová.

CHP22

Nemovitosti vedené v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“ či „zastavěná plocha a nádvoří“ mohou v závislosti na okolnostech patřit optikou daně z nemovitostí do skupiny:

  • stavba (sazba daně ze staveb užívaných k podnikatelské činnosti  je10 Kč/m2, v případě zemědělské a lesní činnosti pak 2 Kč)
  • zpevněná plocha pozemku (sazba daně z pozemku 5 Kč/m2, v případě zemědělské a lesní činnosti pak 1 Kč)
  • ostatní plocha (sazba daně z pozemku 0,2 Kč/m2)
  • stavba vyjmutá ze zdanění (například některé druhy komunikací)

V případě, že daň nepřesáhne hranici 5000 Kč, je splatná najednou do konce května 2012. Pokud budete mít daňovou povinnost vyšší, můžete ji rozdělit do dvou stejně velkých splátek a uhradit ji do konce května 2012 a do konce listopadu 2012.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).