Hlavní navigace

Co nás čeká a nemine na výplatní pásce

15. 1. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Už příští měsíc můžeme čekat na své výplatní pásce převratné změny. Změní se nejenom výše daně, způsob výpočtu mzdy, ale hlavně konečná výše čisté mzdy. A nebudou to jen kosmetické změny. Podívejme se, jak se mzda vůbec vypočítá, pro koho bude výhodná a kdo naopak doslova spláče nad svým výdělkem.

0d ledna 2008 vstoupila v platnost tzv. reforma veřejných financí, která změnila řadu podstatných věcí od poplatků u lékaře až k omezení řady sociálních dávek. Jednou z podstatných a pro všechny zaměstnance rozhodujících věcí je nový způsob výpočtu čisté mzdy. Tedy částky, kterou dostaneme „na ruku”.

Jak nově vypočítat mzdu

Nově se zavádí tzv. superhrubá mzda, která bude rozhodující pro výpočet daně. Současně bude nutné nově znát i výši zdravotního a sociálního pojištění, které zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance. U zdravotního pojištění je to 9 % a u sociálního pojištění 26 %. Nově se zavádí také strop v placení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnancem.

Postup výpočtu čisté mzdy

Každý zaměstnanec má na své výplatní pásce výši hrubé mzdy. Ta musí činit minimálně 8 000 Kč, průměrně je kolem 21 500 Kč. Z této hrubé mzdy je nejprve nutné vypočítat měsíční zálohu daně. Ta se ale nově vypočítá právě ze superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je základ daně (hrubá mzda) navýšený o zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance zaměstnavatelem. Superhrubá mzda je vždy nově bez ohledu na výši příjmu zdaněna 15 % (po zaokrouhlení na stokoruny nahoru). Ve skutečnosti je však zdanění vyšší, asi kolem 23 %.

Pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka k dani, které ale může podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele, sníží si vypočtenou daň ze superhrubé mzdy o slevy na dani. Ty jsou pro rok 2008 taktéž odlišné. Po odečtení těchto slev získáme zálohu na daň. Následně pak dosud známým způsobem od hrubé mzdy odečteme vypočtenou zálohu na daň, zdravotní pojistné (4,5 % z hrubé mzdy ) a sociální pojistné (8 % z hrubé mzdy) a konečně získáme čistou mzdu.

Nová výše slev na dani (jen pro poplatníky s podepsaným prohlášením)
Sleva na dani měsíčně pro vý­počet daň. zá­lohy celkem ročně
u poplatníka 2 070 Kč 24 840 Kč
u poplatníka – starobní důchodce 2070 Kč (nově se zavádí) 24 840 Kč
u druhého z manželů bez příjmů nelze 24 840 Kč
poživatel čás­t. invalid. důcho­du 210 Kč 2 520 Kč
poživatel pln. invalid. důchodu 420 Kč 5 040 Kč
u držitele průkazu ZTP/P 1 345 Kč 16 140 Kč
studující poplatník do 26 let 335 Kč 4 020 Kč
na dítě 890 Kč 10 680 Kč

Praktický výpočet

Zaměstnanec pan Novák má u svého zaměstnavatele hrubý příjem 20 000 Kč a současně má u něj podepsáno i daňové prohlášení. Bude tedy uplatňovat slevu na poplatníka a také slevu na 1 vyživované dítě ve společné domácnosti.

Výpočet daňové zálohy ze superhrubé mzdy
hrubá mzda 20 000 Kč
sociální pojištění (placené zaměs­tanavatelem za za­městnance) 20 000 Kč x 0,26 = 5 200 Kč
zdravotní pojištění (placené zaměs­tnavatelem za za­městnance) 20 000 Kč x 0,09 = 1 800 Kč
daňový základ 20 000 Kč + 5 200 Kč + 1 800 Kč = 27 000 Kč (zaokrouhlení na ce­lé stokoruny na­horu)
15% daň ze superhrubé mzdy 0,15×27 000 Kč = 4 050 Kč
slevy na dani 2 070 Kč (na poplatníka) + 890 Kč (na vyživované dítě)
záloha na daň 4 050 Kč – 2 070 Kč  – 890 Kč = 1 090 Kč
Výpočet čisté mzdy
hrubá mzda 20 000 Kč
ZP 4,5 % 900 Kč
SP 8 % 1 600 Kč
zál. daň 1 090 Kč
čistá mzda 16 410 Kč

Celková čistá mzda pana Nováka činí 16 410 Kč. V porovnání s rokem 2007, kdy by jeho mzda činila 15 982 Kč, si pan Novák polepší o 428 Kč. Případné změny bonusů u slev na děti zůstávají v platnosti.

Kdo na změnách vydělá

Pokud vláda tvrdí, že na superhrubé mzdě a novém zdanění vydělá každý, má pravdu. Ale díky novému způsobu výpočtu daní nejvíce získají ti, kteří mají nadprůměrné příjmy. Důvodem je fakt, že dosavadní výpočet daňové zálohy se počítal z degresivní daňové tabulky. Jednoduše řečeno – čím větší zdanění před reformou, tím dnes větší úspora na dani. Výrazné zlepšení tak pocítí zaměstnanci s příjmem vyšším než 40 000 Kč. A hlavně ti, kteří vydělají v průměru měsíčně více než 86 240 Kč, a to díky zavedení stropu na sociální a zdravotní pojištění. Má to však jeden háček.

Strop na platbu sociálního a zdravotního pojištění se bude stanovovat vždy z průměrné mzdy, která pro rok 2008 činí 21 560 Kč. Vždy půjde o 48násobek této částky, tj. 1 034 880 Kč. Roční výdělek přesahující tuto částku tak nepodléhá odvodům zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnavatel však musí pojistné platit vždy.

Jak to bude vypadat v praxi? Zaměstnanec s hrubým platem 200 000 Kč měsíčně bude pojistné odvádět z celé částky jako dříve. V červnu však překročí maximální limit, tj. 1 034 880 Kč, a proto odvede pojistné jen z částky 34 880 Kč (limit – 1 034 880 – 5×200 tisíc za leden až květen = 34 880 Kč – zbývá pro červen). Od následujícího měsíce až do konce kalendářního roku nebude zaměstnanec odvádět žádné pojistné. Pokud však v průběhu kalendářního roku nastoupí zaměstnanec do nového zaměstnání a již dosáhl stropu na pojistném, musí v novém zaměstnání znovu platit pojistné v plné výši. Po skončení kalendářního roku mu na vlastní žádost Česká správa sociálního zabezpečení vrátí přeplacený rozdíl.

Pracovat od ledna tohoto roku se určitě vyplatí také starobním důchodcům. Ti totiž budou mít nově nárok na slevu na dani ve výši 2 070 Kč. Pozadu nezůstanou ani rodiny s dětmi, kterým díky větším slevám na děti o něco vzroste čistý příjem. Více to však poznají jen hodně majetné rodiny.

Rozdíly jednotlivých příjmových skupin
hrubá mzda v roce 2008 v roce 2007 rozdíl
8 000 Kč 7 000 Kč 6 760 Kč 240 Kč
10 000 Kč 8 750 Kč 8 294 Kč 456 Kč
12 000 Kč 10 125 Kč 9 812 Kč 313 Kč
15 000 Kč 12 150 Kč 11 924 Kč 226 Kč
20 000 Kč 15 520 Kč 15 482 Kč 38 Kč
22 000 Kč 16 850 Kč 16 824 Kč 26 Kč
25 000 Kč 18 875 Kč 18 799 Kč 76 Kč
30 000 Kč 22 245 Kč 22 074 Kč 171 Kč
40 000 Kč 28 970 Kč 28 131 Kč 839 Kč
60 000 Kč 42 420 Kč 40 031 Kč 2 389 Kč
80 000 Kč 55 870 Kč 51 931 Kč 3 939 Kč
120 000 Kč 89 870 Kč 75 731 Kč 14 139 Kč
250 000 Kč 200 370 Kč 153 065 Kč 47 305 Kč
500 000 Kč 412 870 Kč 301 831 Kč 111 039 Kč

Pro zjednodušení počítáme pouze se slevou na poplatníka a pro názornost příkladu stanovujeme roční limit pojistného na měsíční, tj. maximální základ pojistného 86 240 Kč.


Z tabulky je patrné, že nejvíce si polepší jen skvěle placení manažeři s velmi vysokými výdělky. Pár stokorun navíc může čekat zaměstnanec mírně nad hranicí minimální mzdy. Nejhůře však dopadně tzv. střední třída, u níž se výdělek pohybuje okolo průměrné mzdy 22 000 Kč. Přilepšení v řádu korun je zde spíše výsměchem údajné výhodnosti daňové reformy.

Co se ještě změní

Výplata autorských honorářů se výrazně změní. Jednak se zvyšuje srážková daň z 10 % na 15 % a současně se zvyšuje částka, u které se srážková daň uplatňuje, z 3 000 Kč na 7 000 Kč.

Společné zdanění manželů se díky jednotné sazbě daně stává bezpředmětným a tím se ruší. Ovšem pozor, ve zúčtování daní za rok 2007 bude ještě možné naposledy společné zdanění manželů využít.

V případě, že poplatník nepodepíše Prohlášení poplatníka, které může podepsat současně jen u jednoho zaměstnavatele, je jeho příjem do částky 5 000 Kč zdaněn srážkovou daní ze superhrubé mzdy. Hrubá mzda je tedy navýšena o pojistné placené zaměstnavatelem a následně zdaněna 15 %.

FIN21

Pokud je výdělek 5 001 Kč a vyšší, je postup obdobný, ale jde již o zálohovou daň zdaněnou taktéž 15 %. Ruší se tak minimální sazba platná do 31.12.2007 v režimu měsíčních daňových tabulek, kde byla sazba nejméně 20 %. V případě, kdy není účast na zdravotním a sociálním pojištění povinná (například dohody o provedení práce), počítá se 15% sazba daně jen z hrubé mzdy. Superhrubá mzda se tedy neuplatňuje.

Aby toho nebylo málo

V souvislosti se schválenou reformou veřejných financí můžeme od počátku roku 2009 čekat další změny ve výši daně z příjmů a výši slev z této daně. Určitě se ještě máme na co těšit.

Anketa

Jak se vás dotkne reforma veřejných financí?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).