Hlavní navigace

Méně rodin se může těšit na přídavky na děti

29. 11. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Rok 2008 přináší změny v oblasti přídavků na děti. Přídavky dostane příští rok méně rodin. Avšak kdo si o přídavky nezažádá, nedostane nic. Vypočítat nárok na přídavek na dítě si může každý na základě životního minima. Rodinné dávky nejsou české specifikum, existují i napříč Evropskou unií.

V příštím roce bude přídavky na děti pobírat méně rodin než v roce letošním. Přídavky se totiž budou týkat pouze rodin, jejichž příjem je nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny. V letošním roce přitom pobíraly přídavky na děti ještě rodiny s příjmem do 4 násobku životního minima. Současně se systém zjednodušil a je vyplácena pouze jedna výše přídavku na děti v každé věkové kategorii.

O přídavek na dítě je potřeba si zažádat

Přídavky na děti jsou v současné době nejčastěji vyplácenou dávkou sociální podpory. I když rodiče splňují všechny podmínky pro výplatu přídavků na děti, musí si o ně písemně zažádat. Jinak samozřejmě nic nedostanou. Současně s žádostí je potřeba doložit, že rodinný příjem je nižší, než je hranice stanovená zákonem. Součástí žádosti je tedy i potvrzení o příjmech od mzdové účetní za minulý rok nebo kopie daňového přiznání.

O přídavky na děti je potřeba každý rok znovu zažádat. A to u orgánů státní sociální podpory podle místa trvalého bydliště, stejně jako o všechny dávky státní podpory.

Výše přídavků v roce 2008

Výše přídavku na děti se v příštím roce liší pouze podle věku dítěte:

Na dítě do 6 let činí 500 Kč
Na dítě ve věku od 6 do 15 let činí 610 Kč
Na dítě ve věku od 15 do 26 let (v případě jeho studia) činí 700 Kč

Při poskytování přídavků na děti je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Rodiny mající čistý příjem vyšší, než činí 2,4 životního minima, nemají na přídavky na děti nárok. Do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posuzována. Oproti letošnímu roku dojde ke snížení výše přídavku – maximální výše přídavku je letos 810 Kč (u rodičů majících příjem nižší než 1,5 násobek životního minima a na dítě od 15 do 26 let).

<calculator id=„11“></cal­culator>

Příklady životního minima

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Vedle životního minima je zaveden i institut existenčního minima. Slouží pro větší motivaci dospělých osob a je to minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum však nelze použít u dětí a důchodců.

V Česku však životní minimum neřeší výdaje spojené s bydlením. Ty jsou řešeny prostřednictvím příspěvku na bydlení a doplatkem na bydlení.

Životní minimum u rodiny s jedním dítětem do 6 let je 7 080 Kč (rozhodný příjem tedy je 2,4×7 090 = 16 992 Kč)
Životní minimum u rodiny s dvěma dětmi 5 a 7 let je 9 040 Kč (rozhodný příjem tedy je 2,4×9 040 Kč = 21 696 Kč)
Životní minimum u rodiny se třemi dětmi 5, 7 a 14 let je 11 000 Kč (rozhodný příjem tedy je 2,4×11 000 = 26 400 Kč)

Přídavky na děti jsou rodinnou dávkou

Ve všech členských zemích Evropské unie jsou stanoveny určité druhy rodinných dávek, jejichž účelem je pomoci mladým rodinám zvládnout zvýšené finanční náklady na chod domácnosti. Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

<calculator id=„13“></cal­culator>

Tip do článku - účto fakturace duben

Ve většině členských zemích Evropské unie mají na přídavky na děti rodiče nárok bez ohledu na svou finanční situaci. Stejně jako v Česku se finanční situace rodičů testuje v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku či ve Slovinsku. Nejvyšší přídavky na děti jsou vypláceny v Lucembursku (na tři děti až 803 euro). Nižší přídavky jsou potom v nových členských zemích. Délka, po kterou dostávají rodiče dítěte přídavky na děti, se výrazně liší. Nejdéle však mohou přídavky na děti pobírat rodiče v Německu a v Lucembursku. V těchto zemích mohou v případě denního studia dítěte pobírat přídavky až do 27 let věku.

Zdroj: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. Europaesiche Komission: „Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit, soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europaeischen U­nion“

Anketa

Pobíráte přídavky na dítě/děti?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).