Hlavní navigace

Ceny energií se splašily, vy na to doplácet nemusíte. Co si dodavatel energií (ne)může dovolit?

8. 10. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ceny energií na burzách se výrazně zvýšily, takže dodavatelé hromadně přistupují ke změně ceníků. Někdy se ale snaží vykrucovat ze smluv nezákonně. Na co mají právo a co si naopak nesmí dovolit?

Vývoj ceny energií na světových burzách asi překvapil všechny. Někteří dodavatelé energií se teď snaží vykrucovat ze smluv, které měly pro spotřebitele znamenat na dané období jistotu ceny, jiní se snaží zdražovat rychleji, než jim dovoluje zákon. Jak se v takové situaci zachovat?

Vykrucování ze smluv s fixací

Energetický regulační úřad (ERÚ) upozornil na stovky podnětů od spotřebitelů, kterým dodavatelé zvyšují ceny energií. Vzhledem k výraznému zvýšení cen na světových burzách je to přirozená reakce.

Překvapivě se ale se stížnostmi ozývají i klienti, kteří si v minulosti sjednali smlouvu na produkt s fixovanou, resp. garantovanou cenou, jež se jim dodavatel nyní snaží ukončit.

Pes je zakopaný ve smlouvě a podmínkách

Může si takové chování dodavatel energií dovolit? Odpověď na tuhle otázku je ve vaší smlouvě nebo obchodních podmínkách dodavatele.

Fixace jen naoko

Chcete odstoupit od smlouvy a nevíte jak? Vzory pro odstoupení najdete na webu ERÚ nebo na webu organizace dTest.

Někteří dodavatelé totiž nabízeli produkty s fixovanou cenou na další období, ale se zákazníky přitom uzavírali smlouvu na dobu neurčitou, takže pojem „fixace“ nebo „neměnná cena“ v tomto případě nemá váhu a jde spíš o marketing.

Smlouva na dobu neurčitou totiž neobsahuje žádný časový závazek a dodavatel ji může kdykoli ukončit s tím, že musí samozřejmě dodržet výpovědní lhůtu. Přesně toho začali někteří dodavatelé využívat ve chvíli, kdy pro ně produkt kvůli ceně energií na burze přestal být atraktivní. Spotřebitele pak přesvědčují, aby přešli na jiný ceník.

Na základě podání spotřebitelů Energetický regulační úřad začal kvůli vypovídání smluv s fixovanou cenou vyšetřovat společnosti Bohemia Energy a Europe Easy Energy. Lidé si stěžují nejenom na předčasné ukončení fixace ceny. Velkým otazníkem je také to, jakým způsobem tyto společnosti přesvědčují spotřebitele, aby z fixovaných produktů přešli na pohyblivé ceny určované burzou. To je totiž pravý opak jistoty, kterou nabízí fixace, uvedl Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ s tím, že úřad může za porušení zákona o ochraně spotřebitele uvalit na společnosti pokutu do pěti milionů Kč. Při opakovaném porušování zákonů může přistoupit až k odebrání licence. Úřad se zaměří také na společnosti Lumius, která ukončuje smlouvy hlavně velkým odběratelům, například teplárnám, které dodávají teplo do domácností. Věříme, že kroky úřadu budou důraznou výstrahou všem dodavatelům, kteří by své obtíže chtěli řešit na úkor spotřebitelů v rozporu se zákony. Pokud naše řízení potvrdí jednání obchodníků v rozporu se smlouvami nebo případné jiné protiprávní jednání, podá ERÚ trestní oznámení na jednatele takovýchto společností, dodal Trávníček.

Tento fígl se ale rozhodně netýká všech smluv s fixací. V některých případech dodavatelům takový krok smlouvy skutečně umožňují, není tomu tak ale vždy. Jestliže smlouvy byly uzavírány na dobu určitou a s pevně garantovanou cenou, dodavatel je povinen smluvní ujednání dodržet a nemůže se z něj jednoduše vyvázat, zdůraznila Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Pokud tedy máte smlouvu, kde se dodavatel zavazuje po určitou dobu k fixní ceně, trvejte na plnění smlouvy. V případě, že byste nepořídili přes fakt, že právo je na vaší straně, můžete podle zákona bez sankce změnit dodavatele a můžete také situaci řešit s Energetickým regulačním úřadem a využít institut mimosoudního řešení sporů.

Než tedy přistoupíte na jakoukoli nabídku od dodavatele, který vás přesvědčuje, že musíte přejít na jiný ceník, zkontrolujte si nejdřív smlouvu. Často totiž na změnu produktu nebo smlouvy přistupovat vůbec nemusíte.

Změnu smlouvy je možné uzavřít i po telefonu. Proto si dejte pozor na manipulativní telefonáty, abyste nechtěně neodsouhlasili změny, které nechcete.

Výrazné jednostranné navyšování záloh

Kromě zmíněného úřad v podnětech od spotřebitelů narazil i na výrazné navyšování měsíčních záloh, často klidně na dvojnásobek původní hodnoty. Ani na to dodavatel nemusí mít právo. Jednostranná změna výše zálohy je možná, jen pokud byla sjednána ve smlouvě nebo z důvodů, které stanoví energetický zákon.

Zvyšují vám ceny? Můžete přejít k levnějšímu dodavateli. Využijte nezávislou kalkulačku ERÚ.

Energetický zákon jasně stanoví, že výše záloh musí odpovídat očekávané spotřebě a ceně dodávky. Zvýšit zálohy tak může například dodavatel, který již navýšil cenu a spotřebiteli to řádně oznámil. Pouhý očekávaný nárůst ceny ale dodavatele ke zvýšení záloh neopravňuje, vysvětlila Zemanová.

Takže zvyšování zálohy kvůli předpokládané vyšší spotřebě v následujícím období ano, ale kvůli předpokládané vyšší ceně nikoliv, pokud to není vymíněno smlouvou.

Způsob oznámení změn v ceníku

V souvislosti s řádným oznámením o navýšení ceny, které nyní čeká většinu spotřebitelů, je na místě připomenout, že oznámení o zvýšení ceny nebo o změně smluvních podmínek spolu s poučením o možnostech odstoupení od smlouvy bez sankce vám musí dodavatel zaslat nejpozději třicet dní před účinností změny.

Pokud dodavatel neoznámil zdražení podle těchto zákonných podmínek, můžete od smlouvy odstoupit do 3 měsíců od data zvýšení ceny.

Vy pak máte právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do desátého dne před zvýšením ceny. V případě, že odstupujete od smlouvy kvůli zvýšené ceně nebo změně smluvních podmínek a dodržíte pro odstoupení zákonnou lhůtu, nesmí vám dodavatel účtovat žádné sankce. A to ani pokud jde o smlouvu na dobu určitou.

Případů, kdy dodavatel spotřebiteli změnu ceny neoznámil vůbec nebo nedostatečně, jsme v září řešili jen několik. Velmi pravděpodobně jich ale bude přibývat. I když oznámení o zvýšení ceny detailně upravuje novela energetického zákona účinná od příštího roku, už nyní platí, že neoznámená změna ceny je změnou neúčinnou, upozornil Ladislav Havel, člen Rady ERÚ s tím, že úřad se bude při kontrolní činnosti zaměřovat právě i na pochybení při změně smluv a cen.

Smlouva vs. obchodní podmínky

Pokud při studování smlouvy a obchodních podmínek zjistíte, že si v určitých otázkách tyto dokumenty odporují, je podle ERÚ rozhodující to, co říká smlouva. Pokud se tedy dodavatel při jednostranném navýšení ceny odvolává na obchodní podmínky, ale ve smlouvě se zavázal po určitou dobu dodávat za fixní cenu, mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě.

Skokové navýšení garantované ceny

Navýšení ceny spolu s poučením o možnosti odstoupení od smlouvy bez sankce vám dodavatel musí oznámit nejpozději do 30 dní před účinností změny.

Jiní dodavatelé podle úřadu zase garantovanou cenu skokově navyšují o desítky procent. Oprávněnost těchto kroků musí opět potvrdit původní smlouva. Je možné, že v ní najdete ustanovení ošetřující právě nečekané výkyvy na burze a s tím spojenou možnost dodavatele cenu upravit. V takovém případě by ve smlouvě měl být uveden rozsah možných změn. Tedy podmínky, za jakých k takové jednostranné změně může dojít.

Jestliže ale závazek dodavatele nemá žádné smluvní výluky a cena je skutečně fixovaná, dodavatel takto jednostranně postupovat nemůže. A nepomůže mu ani to, pokud vyhrožuje lidem, že spadnou do neoprávněného odběru. Naopak, používá-li dodavatel lživá nebo zavádějící tvrzení, dopouští se tím protizákonné nekalé obchodní praktiky, odkazuje Zemanová na praktiky některých obchodníků.

Ceny navázané na burzu

Na místě je upozornit i na to, že někteří dodavatelé se snaží v nabídkách nyní tlačit produkty, v rámci kterých se ceny odvozují od aktuálních cen na burze. Jde tedy vlastně o opak fixace.

Takové nabídky se vám ale zrovna teď nemusí vyplatit. Ceny v poslední době výrazně vzrostly a nikdo s jistotou neví, co se bude dít dál. Není ale pravděpodobné, že by se nyní měly nějak výrazně propadnout, abyste na takovém produktu vydělali. Ukázkovým negativním příkladem jsou například potíže španělských spotřebitelů, kde byly podobné smlouvy velmi rozšířené. Zdražení se u tohoto typu produktů promítá prakticky okamžitě do koncové ceny a je jen na spotřebiteli, aby burzovní vývoj neustále sledoval. Riziko rychlého zdražování totiž dodavatel plně přenáší na spotřebitele, varuje Zemanová.

Hrozí vám energetická chudoba?

Současný růst cen energií může začít nízkopříjmové domácnosti ohrožovat tzv. energetickou chudobou. Pojem označuje situaci, kdy domácnost není schopná hradit účty za spotřebované energie.

dTest se spolu s dalšími zahraničními spotřebitelskými organizacemi účastní mezinárodního projektu Step, který takto ohroženým domácnostem radí, jak snížit spotřebu energií v domácnosti a jak se orientovat na trhu s elektřinou a plynem.

Proč ceny energií letí nahoru?

Za stávajícího vývoje na energetických burzách je současná nabídka cen energií dlouhodobě neudržitelná, takže zdražení je ze strany dodavatelů logické.

skoleni9_11

Za růstem cen elektřiny a plynu pro maloodběratele je současná energetická krize, zejména ta v EU. Dlouhá léta se zanedbával rozvoj jaderných či uhelných elektráren, neboť se věřilo, že obnovitelné zdroje ‚to utáhnou‘. Nyní je patrné, že ne. Na rekordy zdražuje velkoobchodní plyn i elektřina. Přesto nestačí uspokojit poptávku. Cena tedy dále stoupá, na nové rekordy, vysvětlil Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Za dalšího viníka dramatického zdražení označil politiku ruské plynárenské společnosti Gazprom, kterou většinově ovládá Kreml: Podnik letos snížil své dodávky Evropě. Část expertů míní, že tak učinil proto, aby docílil rychlejšího a plnohodnotnějšího zprovoznění plynovodu Nord Stream 2, který byl nedávno dokončený a který povede plyn z Ruska přímo do Německa, dodal Kovanda.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).