Hlavní navigace

Bohatým ubrat, chudým taky

16. 10. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Příjmy dobře finančně situovaných občanů podléhají ve všech vyspělých zemích nejvyšším sazbám u jednotlivých daní. Vyšší příjem vždy znamená vyšší daně. A když se k tomu přidá neexistence limitů sociálního a zdravotního pojištění, stát je potěšen.

Prestižní časopis Forbes každoročně sestavuje tzv. Misery tax index. Ten je součtem horních sazeb u nejdůležitějších daní a povinných odvodů: daně z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH, sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem a sociálního pojištění hrazeného zaměstnancem. Pokud je zavedeno zvlášť zdravotní pojištění, jsou tyto sazby sečteny pro sociální pojištění. Podle něho bohatí Francouzi odvedou na daních nejvíce. Zato ve Spojených arabských emirátech se boháči mají, protože se neplatí nejenom DPH, ale ani daň z příjmu.

Bezlimitní sociální a zdravotní pojištění

Míra zdanění a způsob výpočtu celkové daňové povinnosti se v jednotlivých zemích světa liší. Bohatí občané přispívají nejvíce do státního rozpočtu a podílejí se na ekonomickém růstu země – například formou vlastnictví nějaké společnosti. Odvádí tedy daně, zaměstnávají spoluobčany či investují finanční prostředky. V některých zemích platí nejvyšší sazba daně až pro velmi nadprůměrné příjmy, jinde už u mzdy dosahující dvojnásobku průměrné mzdy v zemi.

Česko jako jedna z mála zemí nemá zavedené limity pro sociální a zdravotní pojištění, takže občané pobírající jakýkoliv příjem odvedou na sociálním pojištění 8 % a na zdravotním pojištění 4,5 % ze svého hrubého příjmu. Ve většině zemí jsou přitom zavedeny stropy pro sociální pojištění (asi ve výši 2 až 5ti násobku průměrné mzdy).

Pohledy ze zahraničí

Ve Francii byla v roce 2006 nejvyšší sazba u daně z příjmu fyzických osob 51 %, sazba daně u daně z příjmu právnických osob 34,4 %, sociální a zdravotní pojištění (včetně nemocenského a dalšího pojištění zahrnovaného pod sociální pojištění) placené zaměstnavatelem 46,8 % a placené zaměstnancem 15 %. Základní sazba DPH je 19,6 %.

V Číně byla v roce 2006 nejvyšší sazba u daně z příjmu fyzických osob 45 %, sazba daně u daně z příjmu právnických osob 33 %, sociální a zdravotní pojištění (včetně nemocenského a dalšího pojištění zahrnovaného pod sociální pojištění) placené zaměstnavatelem 44,5 % a placené zaměstnancem 20,5 %. Základní sazba DPH je 17 %.

V Belgii byla v roce 2006 nejvyšší sazba u daně z příjmu fyzických osob 53,5 %, sazba daně u daně z příjmu právnických osob 34 %, sociální a zdravotní pojištění (včetně nemocenského a dalšího pojištění zahrnovaného pod sociální pojištění) placené zaměstnavatelem 34,8 % a placené zaměstnancem 13,1 %. Základní sazba DPH je 21 %.

Francie: Z milionu jen polovina

Francouzovi, jehož roční příjem dosahuje magické hranice milion euro, zůstane po odečtu všech povinných odvodů 539 480 euro (asi 53 %), naproti tomu na Kypru, v zemi s nejnižším zdaněním (nejenom pro bohaté), zůstane z milionu euro částka ve výši 704 597 euro (asi 70,5 %). A to už je značný rozdíl. Zohledníme-li navíc skutečnost, že bohatí občané většinou vlastní nějakou společnost a jejich příjmy podléhají také dani z příjmu právnických osob, která je na Kypru více než trojnásobně nižší než ve Francii.

Příklad:

  • Průměrná hrubá mzda 1 000 000 euro
  • Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 110 316 euro
  • Daň z příjmu fyzických osob 350 204 euro
  • Čistá mzda 539 480 euro
  • Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 310 957 euro
  • Celkové náklady práce 1 310 957 euro

Víme, proč daně utíkají na Kypr

Na Kypru jsou nejnižší daňové sazby ze všech členských zemí Evropské unie. Kypr je hospodářsky vyspělým státem, centrem turistiky, služeb a mezinárodního obchodu. Sektor služeb se na kyperském HDP podílí zhruba 80 %. Kypr těží zejména ze své výhodné geografické polohy na křižovatce tří kontinentů, příznivých klimatických podmínek a vysoké úrovně vzdělání svého obyvatelstva. V podílu vysokoškolsky vzdělaných osob na celkovém počtu obyvatelstva náleží Kyperské republice jedno z předních míst na světě. Kypr má dobré obchodní a finanční služby, moderní telekomunikace, dobré letecké spojení, právní systém přizpůsobený pro podnikání a nízký stupeň kriminality.

Jak vypadá náhled do kyperských daní

Daň z příjmu fyzických osob

Na Kypru proběhla v uplynulých letech daňová reforma s cílem sladit daňové zákonodárství s požadavky Evropské unie a současně zachovat přitažlivost Kypru pro jeho nízké daně. Příjmy jsou zdaněny podle kritéria rezident a nerezident. U rezidentů je zdaněn celkový celosvětový zisk. U nerezidentů je zdaněn pouze příjem dosažený na Kypru. Jako rezident je definována osoba, která pobývá v příslušném kalendářním roce na Kypru více než 183 dní. Daňové sazby jsou: 0 % (do 10 000 kyperských liber), 20 %, 25 %, 30 % (nad 20 000 kyperských liber, CYP).

Daň z příjmu právnických osob

U právnické osoby je za rezidentní považována firma, která má řízení a kontrolu na Kypru. Sazba daně činí 10 % a je nejnižší z členských zemí Evropské unie. Od daně jsou osvobozeny dividendy, zisk z prodeje cenných papírů, za určitých podmínek zisky z poboček v zahraničí. Mezi odečitatelné položky patří charitativní příspěvky či výdaje na reprezentaci.

DPH a kolkovné

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 15 %. Snížená 5% sazba platí pro hotelové, restaurační, pohřební služby, čištění ulic, sběr odpadků a recyklaci, umělecké práce. Nulová sazba daně z přidané hodnoty je pak na základní potraviny, knihy, časopisy, léky, dětské oblečení a obuv. Povinná registrace je od 9 000 CYP ročního obratu (okolo 0,5 mil. Kč). Do daňového systému spadá rovněž platba kolkovného za různé oficiální dokumenty (akreditiv 1 CYP, záruka 2 CYP, kontrakt v hodnotě přes 100 000 CYP 2 CYP za každý tisíc). Při převodu nemovitostí se platí poplatek za převod od 3 do 8 %.

Účto_tip_změny21

Sociální pojištění

Zaměstnavatel za svého zaměstnance odvádí z jeho hrubé mzdy sociální pojištění ve výši 8 %, zaměstnanec potom 6,3 %. Sociální pojištění v sobě zahrnuje i zdravotní pojištění, je tedy zavedena pouze jedna sazba. Sociální pojištění je odváděno pouze do částky 2 015 kyperských liber měsíčně (asi 3 518 euro).

Misery Index 2006
Země Misery index
Francie 166,8
Čína 160
Belgie 156,4
Švédsko 151
Itálie 148
Rakousko 144,4
Polsko 138
Španělsko 135,5
Argentina 135
Slovinsko 133,2
Řecko 132,9
Norsko 132
Německo 130,4
Finsko 126,5
Brazílie 126,3
Portugalsko 125,3
Nizozemí 123,1
Japonsko 122,9
Česko 122,5
Maďarsko 122
Dánsko 121
Turecko 117,1
USA (New York) 115,7
Velká Británie 111,3
Kanada 111,2
Izrael 110,8
Malta 108
Lucembursko 107,6
Švýcarsko 106,3
Slovensko 105,6
Mexiko 105,3
Litva 100
Jižní Korea 99,3
Austrálie 97,5
Pakistán 97
Estonsko 96,9
USA (Texas) 94,6
Lotyšsko 91,1
Irsko 90,3
Indie 89
Indonésie 89
Malajsie 89
Filipíny 86,4
JAR 85
Thajsko 84
Taiwan 82,1
Rusko 81
Singapur 76
Kypr 69,3
Hong Kong 43,5
Spojené Arabské Emiráty 18

Zdroj: Forbes Global Tax Misery Index 2006

Anketa

Za nižšími daněmi byste se nejraději přestěhovali ...

14 %
8 %
66 %
3 %
9 %
Odpovědělo 78 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).