Hlavní navigace

Vládní změny daní: Snížení - ale ne pro všechny

4. 4. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vláda v rámci reformy veřejných financí představila též změny v daňovém systému. Daň z příjmů sice klesne všem, po zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty ale zaplatíme více. Jaké reformy vláda připravila? Kdo daňové reformy zaplatí a kdo na nich vydělá nejvíce?

Reforma veřejných financí je nezbytná pro udržení státních financí a bez ní by českou ekonomiku – a s ní všechny obyvatele České republiky – nečekalo nic příjemného. Ovšem ani reformní kroky, byť zcela nutné, nejsou vždy procházkou růžovým sadem a občas mohou i bolet.

Většina opatření na straně daňového systému jde směrem ke snížení daňové povinnosti. Proti jde pouze sazba daně z přidané hodnoty, jejíž snížená verze se zvyšuje z 5 % na 9 %.

Podle propočtů Tomáše Sedláčka, hlavního analytika makroekonomických strategií ČSOB, snížený výběr daně z příjmů fyzických osob nahradí přibližně ve stejné výši zvýšený výběr daně z přidané hodnoty (to uvádí též vládní výpočet). Daňovou reformu podle jeho výpočtů zaplatí lidé se středními příjmy, kteří vydělají nejméně na změně daně z příjmů.

Daň z přidané hodnoty

Snížená sazba daně z přidané hodnoty by měla vzrůst z 5 % na 9 %. Zároveň by se ale do snížené sazby měla zařadit ekologická paliva v rámci „ekologické daňové reformy“.

Dopad zvýšení snížené sazby DPH
Příjem domácnosti* Dopad zvýšení daně na jednoho člena domácnosti
1. decil 76 Kč
2. decil 88 Kč
3. decil 101 Kč
4. decil 109 Kč
5. decil 111 Kč
6. decil 115 Kč
7. decil 120 Kč
8. decil 130 Kč
9. decil 135 Kč
10. decil 155 Kč

* Co je to n. decil? Představte si domácnosti seřazené podle výše příjmů od domácností s nejnižším příjmem po domácnosti s nejvyšším příjmem. Tyto domácnosti rozdělte na deset stejných částí. Deset procent nejchudších domácností (domácností s nejnižším příjmem) tvoří 1. decil, deset procent nejbohatších domácností tvoří 10. decil. Např. na domácnost nacházející se v 5. decilu dopadne zvýšení sazby 111 korunami na každého člena domácnosti měsíčně.

Daň z příjmů právnických osob

Firemní daně se snižují nejen v České republice, ale všude ve světě. Důvodem je mimo jiné snaha nalákat zahraniční firmy, ale také nepřijít o české firmy, které mohou své příjmy danit v jiných zemích – daňových rájích či jinak obcházet (i legálně) daňové zákony.

V průběhu tří let by měla klesnout sazba daně z příjmů právnických osob ze současných 24 % na 19 %. Zároveň ale má dojít k rozšíření daňového základu, a tak vláda očekává snížení efektivního zdanění firem jen na úrovni 4 procentních bodů.

Snižování daňové sazby daně z příjmů právnických osob v následujících le­tech
Rok Daňová sazba
2008 22%
2009 20%
2010 19%

Pro podnikatele (nejen právnické osoby) je pozitivní zprávou zrušení povinnosti registračních pokladen.

Majetkové daně

Majetkové daně jsou nejméně efektivní formou zdanění, co se poměru výběru daně k nákladům na výběr týče. Původní záměr zrušení těchto daní zatím není na pořadu dne, přesto k některým změnám dochází.

Zemědělské pozemky (rybníky, lesy apod.) budou osvobozeny od daně z nemovitostí. Zato na ostatní nemovitosti si budou moci samosprávné obce kromě aktuálních daní nasadit daňové sazby vlastní dle rozumné logiky: místní daně stanovují místní politici zodpovědní místním občanům, kteří je zvolili.

I v „převodových daních“ dojde k úlevě. U daně dědické kromě I. skupiny bude osvobozena též skupina II. – příbuzní v linii nepřímé. U daně darovací budou osvobozeni všichni příbuzní – tedy I. i II. skupina. Plánuje se též zrušení daně z převodu nemovitosti – k tomu by mohlo dojít až ve výhledu let 2009 a 2010. Ve stejném období se uvažuje o osvobození příjmů z dividend a kapitálových výnosů.

Daň z příjmů fyzických osob

daně z příjmů fyzických osob dochází k největším změnám, proto jsem ji záměrně ponechal až na závěr výčtu chystaných daňových změn. Úpravy v dani lze rozdělit na tři díly – strop placení sociálního a zdravotního pojištění, 15% sazba daně uplatňovaná na „superhrubou mzdu“ a s tím související úpravy slev na dani.

Největší slabinou zdanění mezd v České republice není daň z příjmů, nýbrž odvody na sociální a zdravotní pojištění – ty jsou jednak do značné míry zaměstnancům skryty, jednak nemají žádný strop platby, přestože čerpání jak zdravotní péče, tak důchodů je nezávislé na výši příjmu (do značné míry to skutečně platí i u starobních penzí).

Vládní návrh reformy daní řeší strop odvodů pojistného, které by se mělo počítat maximálně ze čtyřnásobku průměrné mzdy, tedy v současnosti z cca 80 tis. Kč. Žádný zaměstnanec by tak neměl zaplatit na sociálním a zdravotním pojištění (včetně odvodů zaměstnavatele) více než cca 38 tis. Kč.

Jednotná sazba daně ve výši 15 % se uplatňuje na tzv. „superhrubou mzdu“. Jedná se o součet hrubé mzdy a odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance. Zaměstnanci tak konečně uvidí v celé „kráse“, kolik své chlebodárce stojí. Má to ale i další pozitivní důsledky – jakákoli změna odvodů na pojistném se promítne i do mzdy zaměstnance a žádné pokusy o „skryté zdanění“ nezůstanou zcela skryty.

V souvislosti se zvýšením daňového základu dochází ke zvýšení nezdanitelných částek. Tím dochází k tomu, že se změna daní z příjmů promítne na výplatní pásce každého zaměstnance zvýšením čisté mzdy.

Zvýšení slev na dani a daňového zvýhodnění na děti
Sleva na Před změnami (2007) Po změnách (2008)
 – poplatníka 7 200 Kč 24 840 Kč
(důchodce) 0 Kč 24 840 Kč
 – druhého z manželů bez příjmů 4 200 Kč 24 840 Kč
 – poživatele částečného invalidního důchodu 1 500 Kč 2 520 Kč
 – poživatele plného invalidního důchodu 3 000 Kč 5 040 Kč
 – držitele průkazu ZTP/P 9 600 Kč 16 140 Kč
 – studujícího 2 400 Kč 4 020 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 Kč 10 440 Kč

Důchodci, kteří si přivydělávají, budou moci využít slevu na dani na poplatníka i v případě, že jejich starobní penze překročí 38 040 Kč. Díky tomu se důchod penzistů nedaní až do výše 364 tis. Kč ročně (dosud do 193 tis. Kč).

<calculator id=„21“></cal­culator>

Pro podnikající fyzické osoby je krom zrušení povinnosti vlastnit a užívat registrační pokladnu pozitivní zprávou též zrušení minimálního základu daně.

skoleni_10_10

Závěrem

Daňové reformy jsou úzce provázány s reformami sociálního systému. Veřejné finance jsou po posledním předvolebním rozhazování v takovém stavu, že bez razantního zásahu nelze očekávat pokračující růst ekonomiky, ale spíše krizi veřejných rozpočtů a předlužení České republiky.

Navzdory nezbytnosti úpravy daňového systému a především výdajové strany rozpočtu je otázkou, zda se vládě podaří nalézt ve sněmovně dostatečnou podporu. Většina škrtů v sociální oblasti je nepopulárních a budou se obtížně vysvětlovat nejen voličům, ale též opozičním (a některým koaličním) poslancům…

Souhlasíte se změnami v dani z příjmů fyzických osob?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).