Hlavní navigace

Daň z příjmů fyzických osob v EU až 52 %

25. 6. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Daň z příjmů fyzických osob je v Evropské unii žhavým tématem. Česko nevyjímaje: o rovné dani se aktuálně diskutuje v souvislosti s vládní reformou daní. Je to téma, které se dotýká téměř každého občana. Jak jsme na tom s daní z příjmů fyzických osob v porovnání s ostatními zeměmi EU?

Přestože v posledních letech dochází v Evropě ke snižování sazeb daně z příjmů fyzických osob, je celková daňová povinnost občana vyšší než u pracujících ve vyspělých mimoevropských zemích – například v USA, Austrálii či Kanadě (ještě vyšší rozdíl je však u sociálního pojištění). Na druhou stranu nabízí evropské vlády svým občanům štědrou sociální síť a důstojné podmínky k životu i při nepříznivých životních okolnostech. Zdanění práce je v Česku vysoké, ale v mnoha evropských zemích je ještě vyšší.

<calculator id=„18“></cal­culator>

Růst nepřímých daní

Placení přímých daní a odvodů (daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění) ze mzdy se nevyhne žádný pracující občan. Narozdíl od nepřímých daní (DPH, spotřební daně a dalších poplatků), které odvádí pouze ten, kdo si zboží zatížené těmito daněmi kupuje.

V současné době dochází i v Evropě k přesouvání daňové povinnosti z přímých daní (včetně sociálního pojištění) k daním nepřímým. S cílem zachování daňového výnosu a zlevnění lidské práce, čímž dochází k podpoře činností s vysokou lidskou přidanou hodnotou (např. služeb).

Zdanění v Evropě bylo vždy vysoké a koncem devadesátých let 20. století dosáhlo v některých západoevropských zemích svého maxima. Vysoké daňové zatížení se stávalo neúnosným, a proto od roku 1999 dochází k mírnému snižování celkové daňové zátěže. A to i v zemích Skandinávie či v Belgii.

Rovná daň

V posledních letech několik východoevropských zemí (Slovensko, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko a Rusko) zavedlo tzv. rovnou daň, kdy sazba daně z příjmů fyzických osob je pro všechny občany stejná. Není jistě bez zajímavosti, že ve všech těchto zemích došlo k vysokému ekonomickému růstu a jedním z podnětů bylo i nízké daňové zatížení.

Hlavní příčinou však byla poměrně kvalifikovaná a levná pracovní síla, která přitáhla velké zahraniční investory. Nízké daně (spolu s nižší administrativní náročností při podnikání a splnění všech povinností vůči státu) byly rovněž impulsem pro schopné občany k zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Drahá práce odrazuje investory

Pro mezinárodní zahraniční investory a společnosti jsou velmi důležité informace o mzdových nákladech na zaměstnance v dané zemi. Především činnosti a výroba s nízkou lidskou přidanou hodnotou se stěhují do zemí s co nejnižšími náklady.

Této situaci se dá zabránit pouze zvyšováním počtu vzdělaných občanů v zemi, podporou výzkumu a vývoje a vytvářením podmínek pro náročné technologie či služby. Zde je hlavním klíčem k úspěchu lidský kapitál a náklady na práci hrají vedlejší roli.

Česko

Stejně jako v jiných evropských zemích došlo i v Česku ke snížení daňové povinnosti. V roce 2006 se snížily daňové sazby a současně se zvýšily paušálně uplatňované náklady. Sazba daně z příjmů fyzických osob vypadala v roce 2006 následovně:

  • 0 – 121 200 Kč: daň činí 12 %
  • 121 200 – 218 400 Kč: daň činí 14 544 Kč + 19 % ze základu přesahujícího 121 100 Kč
  • 218 400 – 331 200 Kč: daň činí 33 012 Kč + 25 % ze základu přesahujícího 218 400 Kč
  • nad 331 200 Kč: daň činí 61 212 Kč + 32 % ze základu přesahujícího 331 200 Kč

Současně se snížením daní se zvýšily paušály u živnostníků (ty platily již u daňového přiznání podaného za rok 2005). Nové paušály jsou nejvýhodnější pro zemědělce, ovšem polepšili si i řemeslníci. Nejméně výhodné jsou paušály pro svobodná povolání (advokáty, notáře, lékaře, …).

Výhoda paušálů je především v tom, že drobný živnostník nemusí evidovat náklady a při daňovém přiznání uplatní náklady paušálně procentem z příjmu. Drobní podnikatelé tak ušetří především čas, který je, jak všichni víme, k nezaplacení.

Paušály výrazně usnadňují a zjednodušují podnikání. Pár příkladů uplatňovaných paušálů:

  • zemědělec: dříve 50 %, nyní 80 %
  • zámečník: dříve 25 %, nyní 60 %
  • právník: dříve 25 %, nyní 40 %
  • obchodník: dříve 25 %, nyní 50 %

Pozor na místní daně

V některých členských zemích Evropské unie se platí kromě centrální daně z příjmů fyzických osob ještě daň z příjmů fyzických osob do místních rozpočtů (její výše je různá v jednotlivých krajích v zemi). Proto musíme být opatrní při porovnávání daňových sazeb. Nejvyšší místní daně z příjmů fyzických osob jsou ve Skandinávii.

Navíc výše daňově odpočitatelných položek, slev či daňových zvýhodnění je v každé zemi různá. Při výpočtu celkové daňové povinnosti se příslušná daňová sazba používá pouze z částky přesahující stanovený limit. Částka do limitu je základem daně pro předcházející nižší sazbu daně.

Jaké jsou v EU konkrétně sazby daně z příjmů fyzických osob?

Celkem ve čtyřech členských zemích Evropské unie je zavedena rovná daň: na Slovensku (19 %), v Lotyšsku (25 %), Rumunsku (16 %) a Estonsku (22 %). V Estonsku bude sazba rovné daně v příštích letech klesat – v roce 2008 bude 21 % a v roce 2009 20 %.

Belgie
Příjem Daň
Do 7 100 euro 25 %
7 101 euro – 10 100 euro 30 %
10 101 euro – 16 830 euro 40 %
16 831 euro – 30 840 euro 45 %
Nad 30 840 euro 50 %
Dánsko
Příjem Daň
Do 259 500 DK 5,50 %
259 501 DK – 311 500 DK 11,50 %
Nad 311 500 DK 26,50 %

Poznámka: V Dánsku platí občané daň z příjmů do místních rozpočtů (je vyšší než centrální státní daň). Průměrné zdanění z příjmů fyzických osob tak činí v současné době okolo 50% příjmu.

Finsko
Příjem Daň
Do 12 400 euro 0 %
12 401 euro – 20 401 euro 9 %
20 401 euro – 33 400 euro 19,5 %
33 401 euro – 60 800 euro 24 %
Nad 60 800 euro 32 %

Poznámka: Ve Finsku obdobně jako v Dánsku odvádí občané daň z příjmů do místních rozpočtů (je opět vyšší než centrální státní daň). Průměrné zdanění fyzických osob tak činí přes 45 %.

Francie
Příjem Daň
Pod 5 516 euro 0 %
5 517 euro – 10 847 euro 5,5 %
10 848 euro – 24 433 euro 14 %
24 434 euro – 65 559 euro 30 %
Nad 65 559 euro 40 %
Irsko
Příjem Daň
Pod 29 400 euro 20 %
Nad 29 400 euro 42 %
Itálie
Příjem Daň
Pod 15 001 euro 23 %
15 002 euro – 28 001 euro 27 %
28 002 euro – 55 001 euro 38 %
55 002 euro – 75 001 euro 41 %
Nad 75 001 euro 43 %
Lucembursko
Příjem Daň
Do 9 750 euro 0 %
9 750 euro – 11 400 euro 8 %
11 401 euro – 13 050 euro 10 %
13 051 euro – 14 700 euro 12 %
14 701 euro – 16 350 euro 14 %
16 351 euro – 18 000 euro 16 %
18 001 euro – 19 650 euro 18 %
19 651 euro – 21 300 euro 20 %
21 301 euro – 34 500 euro 22 %
Nad 34 500 euro 38 %
Nizozemí
Příjem Daň
Pod 17 319 euro 33,65 %
17 320 euro – 31 122 euro 41,4 %
31 123 euro – 53 064 euro 42,0 %
Nad 53 064 euro 52,0 %
Portugalsko
Příjem Daň
Pod 4 351 euro 10,50 %
4 352 euro – 6 581 euro 13 %
6 582 euro – 16 317 euro 23,50 %
16 318 euro – 37 528 euro 34 %
37 529 euro – 54 388 euro 36,50 %
Nad 54 388 euro 40 %
Rakousko
Příjem Daň
Pod 10 000 euro 0 %
10 001 euro – 25 000 euro 23 %
25 001 euro – 51 000 euro 33,5 %
Nad 51 000 euro 50 %
Řecko
Příjem Daň
Do 11 000 euro 0 %
11 001 euro – 13 000 euro 15 %
13 001 euro – 23 000 euro 30 %
Nad 23 001 euro 40 %
Španělsko
Příjem Daň
Pod 17 360 euro 15,66 %
17 361 euro – 32 360 euro 18,27 %
32 361 euro – 52 360 euro 24,14 %
Nad 52 360 euro 27,13 %

Poznámka: Ve Španělsku patří místní daně mezi vyšší, takže celkové daňové zatížení občanů je také vyšší.

Švédsko
Příjem Daň
Pod 328 600 SK 0 %
328 601 SK – 488 600 SK 20 %
488 600 SK 25 %

Poznámka: Švédové musí větší část daně z příjmů odvádět do místního rozpočtu. Celkové daňové zatížení je tak v průměru přes 50 %.

Tip do článku - účto fakturace duben

Velká Británie
Příjem Daň
Pod 2 051 liber 10 %
2 052 liber – 33 301 liber 22 %
Nad 33 301 liber 40 %
Kypr
Příjem Daň
Pod 10 000 kyper. liber 0 %
10 001 – 15 000 kyper. liber 20 %
15 001 – 20 000 kyper. liber 25 %
Nad 20 000 kyper. liber 30 %
Maďarsko
Příjem Daň
Pod 1 700 000 forintů 18 %
Nad 1 700 000 forintů 36 %
Polsko
Příjem Daň
Pod 43 405 zlotých 19 %
43 406  – 85 528 zlotých 30 %
Nad 85 528 zlotých 40 %
Slovinsko
Příjem Daň
Pod 6 800 euro 16 %
6 801 euro – 13 600 euro 27 %
Nad 13 601 41 %
Bulharsko
Příjem Daň
Pod 2 400 leva 0 %
2 401 leva – 3 000 leva 20 %
3 000 leva – 7200 leva 22 %
Nad 7 200 leva 24 %

Prameny:

  • OECD, Inoceme Tax Tables, Table 1. Central government personal income tax rates and thresholds
  • European Commission – Taxation

Anketa

Jste spokojeni se svým příjmem?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).