Hlavní navigace

Banky vyhrávají spory o poplatek za vedení úvěru. Rozhodující bitva ale ještě neproběhla

22. 7. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Zatím to vypadá, že na body ve sporech o poplatky za vedení a správu úvěru začínají vést banky. Hlavní kolos žalob se ale ještě nerozjel.

Boj o poplatky za vedení úvěrového účtu má za sebou další významné soudní rozhodnutí. Po vítězství ČSOB se Komerční banka stala další bankou, které soud uznal oprávněnost účtování tohoto poplatku. Požadavek klienta, který požadoval vrácení 1350 Kč za účtované poplatky za správu úvěrového účtu k hypotéce, Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl.

Stranám sporu zatím nebyl doručen rozsudek v písemné podobě, takže dosud není známo přesné zdůvodnění rozsudku. Z ústního odůvodnění rozsudku však vyplývá, že se soud ztotožnil s hlavním argumentem Komerční banky v tom směru, že ujednání o poplatku za správu úvěru je cenovým ujednáním, dále že ujednání o poplatku není v rozporu s předpisy na ochranu spotřebitele a že princip odpovědnosti za uzavřenou smlouvu platí i ve vztazích mezi spotřebiteli a poskytovateli bankovních služeb, řekl serveru Měšec.cz k rozhodnutí soudu Martin Křivda z Právního odboru Komerční banky.

Z poslední doby se problematiky týká také rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5, který zamítl žalobu klienta ČSOB o vrácení poplatku za správu spotřebitelského úvěru ve výši 1100 Kč.

Různorodé signály nyní přicházejí i z kanceláře Finančního arbitra, který minulý týden rozhodl, že Česká spořitelna nemusí vracet poplatky za vedení a správu úvěrového účtu.

Na konci dubna přitom arbitr rozhodl v podobném sporu opačně a za pravdu dal klientovi Komerční banky. U té nebylo na rozdíl od České spořitelny podle vysvětlení kanceláře arbitra možné přesně identifikovat služby, za které je poplatek účtován. (Spory, které řeší Finanční arbitr, se týkají výhradně spotřebitelských úvěrů.)

V dubnu naopak rozhodl ve sporu klienta a Hypoteční banky, která musí vrátit poplatky za vedení úvěrového účtu ve výši 4200 Kč. Hypoteční banka má přitom ve své nabídce jak Hypotéku bez poplatků, tak hypoteční úvěr, kde tyto poplatky účtuje a je na klientech, který z nich si vyberou (Náklady, které jsou účtovány v poplatku, banka promítá u Hypotéky bez poplatků do úrokové sazby). Čtěte více: Soud rozhodl o vrácení poplatku za vedení úvěrového účtu. Slavit je zatím předčasné

Není argument jako argument

Hypoteční banka přitom ale za poslední dva měsíce podle nejnovějšího vyjádření eviduje také 24 soudních rozhodnutí, kdy soud nárok na účtování poplatku uznal nepřímo. Jedná se o spory banky s klienty, kteří hypotéku nesplácejí a v rámci soudního vymáhání dlužné částky soudy přiznávají bance nárok i na úhradu tohoto poplatku. 

Jsme nadále přesvědčeni, že jednáme v souladu se zákonem. Rozhodnutí z 18. dubna 2013 považujeme za překvapivé a ojedinělé odchýlení se od ustálené judikaturní praxe. Tento závěr zcela jednoznačně potvrzuje jak rozhodnutí téhož soudu z 27. května ve spotřebitelském sporu ČSOB, tak dalších 19 soudních rozhodnutí (nyní už 24 – pozn. red.) ve sporech vyvolaných nesplácením úvěru a týkajících se mimo jiné také oprávněností tohoto poplatku, které padly v uplynulých týdnech. V žádném sporu, ve kterém v rámci vymáhání zaplacení nesplaceného úvěru banka výslovně požadovala i zaplacení poplatku za vedení a správu úvěru a učinila tak poplatek předmětem soudního přezkumu, nebyl tento poplatek Hypoteční bance zamítnut, naopak byl vždy jako zákonný přiznán, okomentoval situaci Karel Cvachovec, ředitel právního odboru Hypoteční banky. 

Na druhou stranu v těchto sporech nejde primárně o oprávněnost účtování poplatku za vedení úvěrového účtu, ale soudy zkoumají spíše oprávněnost banky na splacení dlužného úvěru. Otázkou tak zůstává, zda se při těchto sporech tím, zda by měly bankám přiznávat i nárok na úhradu poplatku za vedení úvěrového účtu, vůbec zabývají. To, že soudy v těchto sporech jednomyslně přiznávají i nárok na zaplacení poplatků za vedení úvěrového účtu, potvrdily všechny banky.

Ačkoli se zatím zdá, že po ojedinělých vítězstvích klientů nyní více bodů sbírají banky, není možné zatím rozhodnout, na kterou stranu se soudy budou více přiklánět nebo zda zaujmou jednotný postoj. (V minulosti se banky snažily vyhnout soudním sporům a v pár případech tak vrátily klientům poplatky za vedení úvěrového účtu ještě před vynesením soudního rozhodnutí. Více si přečtěte v článku Nekalé praktiky provázejí i hon na bankovní poplatky. Kdo na nich vydělá?

Velká bitva teprve začne

Přestože zatím na body nyní vítězí banky, rozhodně ještě není čas na to pít šampaňské. Hlavní bitva se totiž zatím ještě neodehrála. 

Projekt PoplatkyZpět.cz se aktivně podílel pouze na dubnovém rozhodnutí ve věci Hypoteční banky u Obvodního soudu pro Prahu 5, kde se soud postavil na naši stranu. A ani zde nešlo o náš původní spor, ale o pomoc „cizí“ advokátce. V případě finančního arbitra, který v květnu rozhodl ve prospěch klienta, a nyní v neprospěch, jsme nevystupovali. Stejně tak jsme nijak nevystupovali v řízení u Obvodního soudu pro Prahu 5 a Prahu 1, kde se soud postavil na stranu ČSOB a KB. Naše případy a naše souboje s bankami nás tak teprve čekají, řekl serveru Měšec.cz mediátor a právník Petr Němec, který se spolu s projektem Bankovnipoplatky.com v boji proti tomuto poplatku připojil právě k iniciativě Poplatkyzpět.cz. Čtěte také: Právníci chystají „hon na banky“. Pozor, co podepisujete, může vás to přijít draho

Žádný spor iniciativy Poplatkyzpět.cz tedy ještě nemá konečné rozhodnutí. Plných mocí bylo přitom podle Němce podáno celkem 310 000 Kč a soudní poplatek již uhradilo více než 40 000 klientů bank. Toto číslo není konečné, neboť ještě nebyli osloveni všichni klienti a po prvních úspěších se jistě ozvou další, předpokládá Němec, který dodal, že průměrně klienti požadují zpět částku kolem 7000 Kč. 

Konkrétnější výsledky v boji proti poplatku za vedení úvěrového účtu nemá na svém kontě ani sdružení TEST, které vede žaloby proti Komerční bance a České spořitelně, v nichž ale nezastupuje konkrétní klienty, ale požaduje plošný zákaz účtování těchto poplatků.

Jako vedlejší intervent jsme se účastnili pouze řízení, ve kterém pan Novák vysoudil své poplatky na Hypoteční bance. O vítězstvích bank v dalších sporech víme jen z médií, těchto sporů jsme se neúčastnili, řekl serveru Měšec.cz Miloš Borovička z Občanského sdružení spotřebitelů TEST (To vydává časopis dTest).

Netlačí vás pata u poplatků ale spíše u vysoké úrokové sazby? Pokud se vám blíží refixace, pomůžeme vám s refinancováním tak, abyste co nejvíce ušetřili. Stačí si bezplatně nastavit náš HypoBudíček a my vám včas poradíme, jak na to.

Externí nebo interní právníci? Je co ztratit

Bank, které jsou zapojené do boje o poplatky, jsme se rovněž ptali na to, zda využívají kromě služeb vlastního právního oddělení i externí advokátní kanceláře. Při představování projektu Poplatkyzpět.cz totiž hlavní tvář iniciativy Daniel Pal´ko uvedl, že pokud by nastala situace, že Poplatkyzpět.cz při prohrají a soud bankám přizná nárok na úhradu právního zastoupení (v případě, že bude využívat i právníky mimo vlastní oddělení), neponesou zastoupení klienti žádné z těchto nákladů, ale uhradí je právě iniciativa Poplatkyzpět.cz. Pan Pal´ko však tuto situaci označoval za nepravděpodobnou, protože banky se mohou bránit za pomoci vlastních právních oddělení. Podle vyjádření bank je ale praxe odlišná.

V pasivních sporech týkajících se poplatků (žaloby od klientů nebo od klientů zastoupených iniciativami – pozn. red.) využíváme zastoupení externích právních kanceláří, řekl serveru Měšec.cz Marek Pšeničný z České spořitelny. 

V dosud zahájených sporech se ČSOB zastupovala a zastupuje sama prostřednictvím interních právníků. Náhradu nákladů právního zastoupení tak nepožadujeme. V případě, že ale počet řízení žalob překročí únosnou mez, je logické, že obranu v těchto řízeních bance zajistí advokátní kancelář, která má na tento typ sporů specializovaný aparát. V takovém případě už z logiky bychom náhradu nákladů řízení požadovali, neboť i nám se náklady s celou agendou zvýší, uvedla za ČSOB a Poštovní spořitelnu Zuzana Kalátová.

U soudních sporů využíváme jak vlastních právních zástupců, tak i externích právních poradců. V případech, kdy jsme zastupováni externí advokátní kanceláří, v případě úspěchu ve věci banka bude standardně požadovat přiznání náhrady právního zastoupení, což v kauzách tohoto typu činí cca 6000 Kč na jeden případ, prozradila serveru také Kateřina Krásová, mluvčí Hypoteční banky.

Využíváme služeb našeho vlastního právního oddělení, nicméně počítáme i s využitím  externích advokátních kanceláří. Náhradu nákladů v případě zastoupení externí advokátní kanceláří samozřejmě požadovat budeme, potvrdil také Martin Křivda z Komerční banky.

Sberbank využívá smluvního externího právního zastoupení advokátní kanceláře všeobecně. Tohoto zastoupení bude Sberbank využívat i ve sporech o poplatky za vedení úvěrových účtů, uvedla i Helena Šlesingerová ze Sberbank CZ.

Občasné využití externích právních kanceláří potvrdil také Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank, Petr Plocek z UniCredit Bank a Markéta Dvořáčková z Equa Bank, která ale zatím žádnou žalobu ve sporu o tento poplatek neeviduje.

Banky tedy výhradně na vlastní zdroje nespoléhají a bude-li se počet žalob dále zvyšovat, je pravděpodobné, že z kapacitních důvodů i kvůli rozsáhlým důsledkům banky zapojí i externí zdroje. 

Účto_tip_změny21

Vzhledem k tomu, že se ale nedá zatím odhadnout, kdo souboj banky vs. klienti vyhraje, nedá se spekulovat ani o tom, zda bude iniciativa Poplatkyzpět.cz za zastoupené klienty náklady právního zastoupení hradit.

Je sice pravda, že soudci by mohli přihlížet i k faktu, že je-li postup proti bankám hromadný, bude hromadná i obrana bank a přihlédnout k tomu při přisuzování náhrad právního zastoupení. Na druhou stranu by si totéž ale mohli říci i o iniciativě Poplatkyzpět.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).