Hlavní navigace

Advokát si přisvojil peníze svého klienta a odmítal mu je vydat

13. 7. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Může advokát zadržet peníze, které vymohl pro svého klienta, aby si zajistil úhradu své odměny nebo uspokojení pohledávky jiného svého klienta?

Advokát dostal od České advokátní komory pokutu (podle § 32 odst. 3 písm. c) zákona o advokacii /ZA/) ve výši 90 000 korun za kárné provinění (spočívající v porušení § 16 odst. 1 a 2 ZA a § 17 ZA ve spojení s čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1 a 2 usnesení č. 1/1997 představenstva České advokátní komory ze dne 31. 10. 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky). 

Advokát poté, co mu jako právnímu zástupci klienta, který byl oprávněným (věřitelem) v exekučním řízení, poukázal soudní exekutor na jeho účet částku 803 946,36 korun jako vymožené plnění pro jeho klienta, zadržoval peníze na účtu a 664 844,89 korun z celkové částky odeslal do soudní úschovy. Advokát svou odpovědnost neuznal, postih nepřijal a bránil se soudní cestou. Co jeho postupu řekl soud?

Advokátem, respektive exekutorem vymožené peníze jsou klienta

Městský soud v Praze, k němuž se případ dostal, shodně s Českou advokátní komoru dospěl k závěru, že advokát se kárného provinění dopustil, protože ačkoli ho klient opakovaně vyzval k vydání přijatého plnění a ačkoliv sám advokát e-mailem klientovi slíbil provést úhradu přijatého plnění dle jeho požadavku, výzvě klienta nevyhověl a exekučně vymožené plnění zadržoval dílem na účtu určeném pro přijímání prostředků nenáležejících advokátovi, vedeném na jméno advokáta, a dílem je odeslal do soudní úschovy.

Advokát se bránil tím, že mu údajně nebylo zřejmé, kdo je osobou oprávněnou k převzetí vymožených finančních prostředků. Městský soud v Praze (ve svém rozsudku ze dne 5. 11. 2019, spis. zn. 10 Ad 27/2016) zhodnotil, že touto oprávněnou osobou byl nade vší pochybnost nadále klient, pro něhož advokát z pozice jeho právního zástupce exekučně vymožené finanční prostředky od exekutora přijal.

Kam budou poslány peníze, rozhoduje klient

Soud musel vyjít z toho, že advokát zastupoval klienta ve vymáhacím řízení týkajícím se mimo jiné exekuce částek přiznaných vykonatelnými exekučními tituly znějícími na jméno klienta. Nelze tedy rozumně pochybovat o tom, že pokud byl klient, jehož advokát zastupoval, v exekučním řízení úspěšný, představují finanční prostředky připsané exekutorem na účet advokáta finanční prostředky jen a pouze klienta jako osoby oprávněné z předmětných exekučních titulů.

Česká advokátní komora přitom zcela správně uzavřela, že advokát byl povinen takto připsané vymožené finanční prostředky převést na klienta. Neobdržel-li totiž advokát od klienta výslovný pokyn k tomu, aby část takto obdržených prostředků vyplatil někomu jinému, nemohl postupovat jinak než veškeré vymožené prostředky převést klientovi coby osobě z exekučních titulů oprávněné.

Advokát klienta poškodil, a to i kdyby hájil zájmy jiného klienta

Advokát se mýlí, dovozuje-li, že klient nebyl krácen na svých právech, zhodnotil soud. Právě naopak, zadržením prostředků z jeho strany, jejich částečným ponecháním na zvláštním účtu advokáta a částečným složením do soudní úschovy, byl klient zásadním způsobem poškozen na svých právech, když nemohl bez zbytečného odkladu poté, co byly jemu náležející finanční prostředky pro něho exekučně vymoženy, s těmito prostředky nakládat.

Za zcela nepřípustné je přitom třeba považovat především chování advokáta, který část z vymožených finančních prostředků ponechal na zvláštním účtu vedeném na jeho jméno, a to v částce připadající na výši s klientem dohodnuté odměny za poskytování právních služeb. Okolnostmi legitimizujícími postup advokáta pak nemohou být v žádném ohledu ani skutečnosti související s případnou obavou z majetkové nedostatečnosti klienta a
z nich plynoucí obava o dobytnost dohodnuté odměny, natožpak zájem jiného klienta advokáta.

školení účto Kučerová

Jakkoli si byl advokát vědom možného střetu zájmů mezi dvěma svými klienty a poukazoval pro ten případ na nemožnost tyto klienty v případném sporu mezi nimi zastupovat a poskytnout jim právní pomoc, platí, že pokud postupoval tak, jak postupoval, ve svém důsledku fakticky upřednostnil zájmy své a zájmy jiného svého klienta před zájmy klienta, jemuž byl povinen s ohledem na výše uvedené závěry pro něj vymožené finanční prostředky předat.

Advokát si nesmí peníze klienta nechat

Z rozsudku Městského soudu v Praze (ze dne 5. 11. 2019, spis. zn. 10 Ad 27/2016), který byl pro svůj význam vyhlášen ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 3/2020, plynou tyto závěry ohledně povinnosti advokáta řídit se pokyny klienta:

  • Neobdrží-li advokát od klienta výslovný pokyn, aby část pro něj exekučně vymožených prostředků vyplatil někomu jinému, je povinen vymožené prostředky klientovi vyplatit bez zbytečného odkladu.
  • Odporuje stavovským povinnostem advokáta, aby jednostranně zadržel částku připadající na jeho odměnu z prostředků, které pro klienta vymohl.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).