Hlavní navigace

80 % e-shopů porušuje své povinnosti. Na co si dát pozor?

Gabriela Hájková

Přes internetové obchody nakupuje stále více spotřebitelů. Nabídka se tomu přizpůsobuje, s ní ale bohužel roste i počet e-shopů, které porušují své povinnosti. Při kontrolách internetových obchodů za první půli letošního roku (celkem 567 kontrol) zjistila Česká obchodní inspekce (ČOI) porušení jedné či více povinností u více než 80 % kontrolovaných e-shopů.

ČOI se při kontrole zaměřovala především na plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů.

Inspektoři nejčastěji zjistili porušení zákazu užívání nekalých, resp. klamavých obchodních praktik. Většinou šlo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných nebo jinak zavádějících údajů buď o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících.

Dalším nejčastějším prohřeškem bylo porušení povinnosti řádně informovat o podmínkách reklamace a další porušení související s přijetím a vyřízením reklamace, včetně nerespektování lhůty k jejímu vyřízení.

Našli jste v článku chybu?