Hlavní navigace

Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2012

3. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Změny v důchodech, zálohách na pojistném nebo výpočtu dávek nemocenského pojištění. Pročtěte si změny u sociálního pojištění.

I v novém roce pokračujeme s popisem novinek se značkou 2012. Tentokrát si shrneme změny v sociálním pojištění. 

Změny v důchodovém pojištění

Jak už jsme několikrát zmiňovali, minimální záloha na důchodové pojištění při výkonu hlavní činnosti vzroste na 1836 Kč. Nová výše je odvozena jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu 6285 Kč. 

Maximální vyměřovací základ odpovídá pro rok 2012 48násobku průměrné mzdy a činí 1 206 576 Kč. Z toho odvozený maximální měsíční vyměřovací základ činí 100 548 Kč. Maximální záloha na pojistné je tedy ve výši 29 361 Kč. Minimální roční vyměřovací základ u OSVČ vykonávající hlavní činnosti naopak činí 75 420 Kč (12×6285 Kč).

OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí letos platit minimální zálohy ve výši 735 Kč, pokud jejich daňový základ za minulý rok dosáhne rozhodné částky, která zakládá povinnost se účastnit důchodového pojištění. Pro 12 měsíců činnosti v minulém roce 2011 to je částka 59 374 Kč. Pro letošní rok je rozhodná částka zvýšena na 60 329 Kč.

Novinky v důchodech

V oblasti penzí proběhne v roce 2012 několik změn. Některé přišly s přelomem roku a jiné v jeho průběhu. Do druhé zmíněné skupiny patří například zrychlené zvyšování důchodového věku žen. Malá reforma totiž nepodporuje jejich zvýhodnění odvozené z počtu vychovaných  dětí. Věková hranice se tak sjednotí u ročníků 1977 na věku 67 let.

Další novinka se bude týkat velké penzijní reformy. V polovině letošního roku 2012 totiž začne běžet půlroční lhůta, během které by se měli rozhodnout všichni pojištěnci starší 35 let, zda se reformy zúčastní či nikoli. Ostrý start penzijní reformy je tedy plánován na počátek roku 2013.

Hned s počátkem roku pocítí penzisté další změny. Valorizace důchodu je tou příjemnější. Procentní výměra důchodu se zvýší o 1,6 % a základní o 40 Kč. Výši základní výměry stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou tak, aby činila 9 % průměrné mzdy s tím, že se zaokrouhlí na celé desetikoruny nahoru. Základní výměra tedy nyní činí 2270 Kč.

Z čeho bude valorizace přesně vycházet? Podrobnosti i názorný modelový příklad najdete v článku: Valorizace důchodů bude nižší, než se předpokládalo. O kolik penze vzrostou? 

Další změnou je zrušení odbytného (12 měsíčních výplat pozůstalostního důchodu), které se vyplácelo při ztrátě nároku na pozůstalostní důchod z důvodu uzavření nového manželství. V oblasti pozůstalostního důchodu se mění i lhůta pro obnovení nároku na tuto penzi. Do konce minulého roku platilo, že pokud jste ztratili na pozůstalostní důchod nárok, mohla se výplata této penze obnovit, pokud jste do pěti let opět začali plnit podmínky pro její přiznání. Nově je tato lhůta zkrácena na dva roky. Podrobnější informace si přečtěte v článku: Jaké další změny přinese v novém roce malá důchodová reforma? 

Pravidla, která platí od počátku roku, nepotěší ani ty, kteří plánují odejít do penze předčasně. Nově se totiž výrazněji krátí důchod těm, kteří odejdou o jeden až dva roky před dosažením důchodového věku (od 361. do 720. dne).

Představu o tom, jak konkrétně se důchod bude krátit při předčasném odchodu do penze se starými a novými pravidly, si můžete udělat díky modelovým příkladům uvedeným v článku:  Malá důchodová reforma nekončí. Jaké změny vás čekají od nového roku? 

V nemocenském pojištění jen drobné změny

I nadále platí, že účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. I nadále také na základě čtenářských dotazů  připomínáme, že minimálně ženy vykonávající samostatnou činnost by neměly na účast na nemocenském zapomínat, pokud plánují jít v budoucnu na mateřskou. Bez účasti na tomto pojištění na ni nárok nevznikne.

Také u nemocenského pojištění dojde u OSVČ ke zvýšení minimální zálohy.  Odvozuje se jako 2,3 % z minimálního vyměřovacího základu 5000 Kč, takže nová platba je 115 Kč.

V oblasti výpočtů výše dávek nemocenského pojištění navíc dochází ke zvýšení redukčních hranic. První se zvyšuje z 825 na 838 Kč, druhá z 1237 na 1257 Kč a třetí z 2474 na 2514 Kč. Do první hranice se započítává i nadále 90 % denního vyměřovacího základu – DVZ (u mateřské i nadále platí zápočet 100 % DVZ), nad první hranici do výše druhé redukce započítáváme 60 % DVZ a nad druhou do třetí hranice pak 30 % DVZ. Nad třetí hranici se nezapočítává nic.

Když už jsme u čísel, ještě připomeneme, že nemocenskou vypočtete jako 60 % denního vyměřovacího základu, ošetřovné taktéž jen s tím rozdílem, že náleží již od prvního dne a mateřská je i nadále stanovena jako 70 % denního vyměřovacího základu.

I nadále zůstává v platnosti, že nemocenská náleží od 22. dne pracovní neschopnosti. Do té doby vyplácí náhradu mzdy od 4. dne zaměstnancům jejich zaměstnavatel, OSVČ zůstávají po tuto dobu bez náhrady. Více si přečtěte v článku: Nepřehlédněte: změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 

Pojistné i z dohody o provedení práce

Pro úplnost opět připomínáme, že u dohody o provedení práce je nutné od nového roku platit sociální pojištění, pokud odměna přesáhne hranici 10 000 Kč měsíčně. Více si o změnách pravidel u dohod o provedení práce přečtěte v článku: Změna: od roku 2012 na dohodu odpracujete až 300 hodin ročně 

skoleni_8_6

 Změny se dotknou i závislé činnosti

V oblasti sociálního pojištění ovlivní nový rok i společníky a jednatele firem s právní formou s. r. o. Ti budou nově podléhat povinnosti platit všechny složky sociálního pojištění, tedy nemocenské, důchodové i pojištění na nezaměstnanost. Dosud měli povinnost hradit pouze důchodové pojištění.

Odvodu sociálního pojištění budou nově podléhat také členové představenstva a dozorčí rady právnických osob. Jejich zaměstnavatelé je budou muset přihlásit okresní správě sociálního zabezpečení v případě, že budou za svou činnost pobírat částku od 2500 Kč měsíčně, a pokud se dosud neúčastnili sociálního pojištění z titulu pracovněprávního vztahu či z titulu smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti. Více si přečtěte v článku: Deset změn, které se v novém roce dotknou zaměstnanců a zaměstnavatelů 

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).