Hlavní navigace

Deset změn, které se v novém roce dotknou zaměstnanců a zaměstnavatelů

28. 12. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Těžko najdete osobu, které se vyhnou novinky roku 2012. Jak změny ovlivní zaměstnance a jejich chlebodárce?

Stěží se najde v novém roce osoba, které by se nějakou formou nedotkla ani jedna ze změn, které přijdou s novým rokem. My se ale dnes zaměříme na novinky, které ovlivní zaměstnance a jejich chlebodárce.

Superhrubá mzda ještě pár let na scéně

Vzhledem k tomu, že se účinnost daňové reformy odsunula na rok 2015, zůstává i nadále v platnosti koncept superhrubé mzdy, kterému pomyslný šátek zamává až s platností daňové reformy.

V návaznosti na to logicky i nadále platí 15% sazba daně z příjmů fyzických osob, která se s účinnosti daňové reformy za tři roky zvýší na 19 %.

Povodňová daň vám vrátí stovku

Letos už neplatí tzv. povodňová daň, takže sleva na poplatníka se vrací na původní úroveň 24 840 Kč za rok z částky 23 640 Kč. Povodňová daň poplatníkům za každý měsíc ze slevy sebrala 100 Kč, takže za rok si mohli poplatníci – fyzické osoby odečíst o 1200 Kč méně.

Vyšší sleva na dítě

Jako kompenzace za zvýšenou DPH (nižší sazba se zvýší z 10 na 14 %) vzroste o 150 Kč měsíčně (1800 Kč ročně) i daňová sleva na dítě. Budete si tak moci odečíst místo 11 604 Kč nově 13 404 Kč na jedno dítě za rok.

Společníci a jednatelé zaplatí celé sociální pojištění

Společníci a jednatelé společností s ručením omezeným budou nově podléhat povinnosti platit všechny složky sociálního pojištění, tedy nemocenské, důchodové i pojištění na nezaměstnanost. Dosud měli povinnost hradit pouze důchodové pojištění.

Odvodu sociálního pojištění budou nově podléhat také členové kolektivních orgánů právnických osob (tedy představenstvo a dozorčí rada). Zaměstnavatelé tedy budou mít povinnost nástup osob do těchto funkcí hlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. A to v případě, pokud budou za tuto činnost pobírat od ledna 2012 odměnu, která dosáhne minimálně částky 2500 Kč měsíčně a pokud se dosud neúčastnili sociálního pojištění z titulu pracovněprávního vztahu či z titulu smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti.

Odměny společnosti členům představenstva či dozorčí rady budou pro právnickou osobu daňovým nákladem.

Odměnu schválí valná hromada

V případě, že jednatelé nebo členové orgánů právnických osob mají se společností ještě zaměstnanecký vztah ve vedoucí pozici, podléhá jejich odměna (podle novely obchodního zákoníku) od příštího roku schválení valnou hromadou nebo dozorčí radou.

Na dohodu odpracujete více

Na dohodu o provedení práce odpracujete od roku 2012 místo 150 hodin nově až 300 hodin ročně. Z této odměny ale budete muset nově odvést zdravotní a sociální pojištění v případě, že přesáhne částku 10 000 Kč za měsíc.

Z tohoto titulu vám může vzniknout také nárok na náhradu mzdy během prvních 21 dní pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatel bude podávat za takovou dohodu přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který vznikla účast na pojištění.

Nové vyměřovací základy

Maximální vyměřovací základy se kvůli nové výši průměrné mzdy změní. Ten pro pojistné na sociální pojištění, který bude dosahovat 48násobku průměrné mzdy, bude odpovídat částce 1 206 576 Kč. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění bude odpovídat 72násobku průměrné mzdy a částce 1 809 864 Kč.

Krácení stravného za bezplatnou baštu

S novým rokem dochází také k zavedení povinnosti zaměstnavatele krátit stravné, pokud dostanete na tuzemské či zahraniční pracovní cestě poskytnuto bezplatně jídlo. Zaměstnavatelé podnikatelské sféry budou ale mít nadále právo uplatnit nižší než stanovené krácení stravného, pokud si tak dohodnou ještě před vysláním na pracovní cestu.

Nižší krácení bude ovlivňovat daně samotného zaměstnance. Rozdíl se bude považovat za zdanitelný příjem.

„Půjčování“ zaměstnanců s nižší byrokracií

Zaměstnavatelé si budou moci od nového roku mezi sebou „půjčovat“ pracovníky, aniž by byli povinni opatřit si povolení k agenturnímu zaměstnávání. Zákoník práce totiž opět bude od příštího roku akceptovat institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

Dočasně ale bude možné pracovníka přidělit nejdříve po 6 měsících trvání jeho pracovního poměru. Za toto poskytnutí pracovníka také není možné požadovat úplatu, pouze přefakturovat mzdové náklady, případně cestovní náhrady.

Švarcsystém mimo zákon

Od ledna bude práce na tzv. švarcsystém (výkon závislé pracovní činnosti mimo pracovněprávní vztah) postižitelný jako nelegální práce ve větším rozsahu. Zaměstnavatele to kromě oblasti daní a pojistného postihne i z hlediska pokuty podle zákona o zaměstnanosti.

Sankce pro zaměstnavatele se zvyšuje na dvojnásobek současné maximální pokuty, tj. až na 10 milionů korun (minimálně 250 tisíc korun), a pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na 100 tisíc korun, uvedl k tématu Martin Hrdlík ze společnosti KPMG Legal s tím, že nyní může za výkon nelegální práce dostat pokutu v maximální výši 10 tisíc korun.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).