Hlavní navigace

Porodné se sníží, ale přesto je to luxus

26. 11. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V roce 2008 klesne v Česku porodné. Zároveň odstartuje třírychlostní rodičovská dovolená. Čeští rodiče jsou na tom z hlediska příspěvků v porovnání s Evropou stále výborně. Horší je to s pracovním uplatněním matek. Příspěvky ale porodnost nezvýší. Evropská populace stárne a Evropanky dostatečně nerodí.

Od příštího roku dochází ke snížení porodného na 13 000 Kč. Současně dochází k výrazným změnám při poskytování rodičovského příspěvku. Přesto při porovnání s průměrnou mzdou zjistíme, že tyto dávky jsou v Česku (i na evropské poměry) velmi vysoké. Vždyť třeba porodné není zavedeno hned v deseti členských zemích Evropské unie – na Maltě, v Dánsku, na Kypru, v Německu, Rakousku, Portugalsku, Maďarsku, ve Švédsku, Finsku a v Nizozemí

.

Vyšší porodné porodnost nezvyšuje

Porodné samozřejmě nijak nezvyšuje porodnost v zemi, ale může mladému páru výrazně pomoci v prvních týdnech po narození dítěte. Porodné sice není vypláceno ve všech evropských zemích, ale jsou zde zavedeny jiné dávky. Například přídavky na děti či další rodinné dávky na bydlení apod. jsou ve všech zemích vyplácené podle finanční situace rodiny.

Výše porodného v roce 2007 v Evropě
Země Výše porodného v eurech
Lucembursko 1 741
Lichtenštejnsko 1 352
Belgie 1 044
Francie 841
Itálie 775
Velká Británie 728
Švýcarsko 386 – 965
Irsko 635
Španělsko 451
Lotyšsko 425
Řecko 389
Litva 288
Slovinsko 244
Estonsko 320
Polsko 129
Slovensko 118

Ve Švýcarsku se výše porodného v jednotlivých kantonech liší. Zdroj: Europaesiche Komission: Sozial Kompass Europa – Systeme der sozialen Sicherung der Selbstständigen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz.

Taková finanční pomoc je pro občany mimoevropských vyspělých zemí světa něčím těžko představitelným. Ve všech v tabulce uvedených zemích mají matky nárok na porodné bez ohledu na svou finanční situaci. Jedná se tedy o netestovanou dávku - zjišťování finančních poměrů by bylo zbytečně finančně a administrativně nákladné.

Evropa stárne a nerodí

Evropané stárnou a jsou nejstarší na světě. Vždyť každý šestý občan Evropské unie je starší 65 let. Příčin je několik. Ta pozitivní je, že se neustále prodlužuje věk dožití. Negativní je, že se všechny členské země potýkají s nízkou porodností. Přitom pomoc státu rodinám s malými dětmi je v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa neporovnatelně vyšší. Důvodem tedy je spíše upřednostňování kariéry a vychovávání pouze jednoho dítěte v rodině. Nejnižší porodnost na 1 000 obyvatel vykazuje Německo (8,3 porodů), následuje Litva (8,7), Rakousko (8,8) a Itálie (8,9). Nejvyšší porodnost z členských zemí Evropské unie má Irsko (14,5). V Česku připadá na 1 000 obyvatel 9 porodů.

České maminky nemusí do práce spěchat

Přestože od příštího roku dochází k citelnému snížení porodného, je stále vysoké. Současně možnost čerpat mateřskou respektive rodičovskou dovolenou v délce 4 let je při světovém srovnání něčím mimořádným.

Třírychlostní rodičovská dovolená

Od příštího roku budou mít rodiče možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku (od 2 do 4 let). Na délce pobírání bude záviset výše příspěvku, který se bude pohybovat v rozmezí od 3 800 Kč do 11 400 Kč. Nárok na příspěvek ve výši 11 400 Kč bude ovšem mít pouze rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 Kč na den a rozhodne se zůstat doma do 2 let věku dítěte.

Podmínky pro mladé rodiny jsou v Česku velmi dobré a nenutí matky spěchat do práce za každou cenu. V Česku pracuje pouze čtvrtina matek s dítětem ve věku dvou let oproti téměř 80 % v Portugalsku, ve Švédsku a v Rakousku. Proč tomu tak je? V Česku a ostatních východoevropských zemích, především na Slovensku, v Polsku či v Maďarsku, zůstávají matky s dětmi na rodičovské dovolené delší dobu (3 – 4 roky), protože jim to umožňuje zákon. Rodičovský příspěvek je navíc v porovnání s průměrnou mzdou vyšší než ve většině západoevropských ze­mí.

Tip do článku - účto fakturace duben

V západní Evropě se matky vracejí do práce většinou po roce či dvou. Ženy zde mají více možností prosadit se a uplatnit na trhu práce ve vedoucích funkcích. Také mohou využívat možnosti pracovat na zkrácené pracovní úvazky, které u nás nejsou zatím tolik rozšířené a mnoho mladých matek by je rádo využilo. Ale hlavně jsou zde mnohem více rozvinuté veškeré služby pro matky. Například školky již pro nejmenší děti, které fungují až do pozdního večera. V západní Evropě je také značný rozdíl mezi příjmem ženy a rodičovským příspěvkem.

Peněžitá pomoc v mateřství není rodičovský příspěvek

Nesmíme však slučovat peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Například v Česku je mateřská dovolená poskytována po dobu 28, výjimečně 37 týdnů. Nastupuje se většinou 6 týdnů před očekávaným porodem. Peněžitá pomoc v mateřství činí od prvního dne jejího poskytování 69 % denního vyměřovacího základu. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory a přísluší ženě nebo muži po skončení mateřské dovolené do 4 let věku dítěte.

Anketa

Nová výše třírychlostní rodičovské podpory je...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).