Hlavní navigace

Cena energií poroste, začněte šetřit doma

21. 1. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Platba za energie spolkne velkou část unijních rodinných rozpočtů. A cena energií poroste. Evropané hledají možnosti, jak ušetřit. Zájem je o energeticky méně náročné výrobky, Evropané svítí úspornými žárovkami. Roli ve zdražení ekologicky nešetrných energií hrají také ekologické daně. I v Česku.

Evropané za energii, ať už ve formě elektřiny, zemního plynu, uhlí, benzínu či nafty, utrácejí značnou část svého rozpočtu. A v nejbližších letech se můžou těšit na ještě vyšší ceny. Výdaje za energii tak budou ukrajovat stále větší krajíc rodinného rozpočtu. Spolu s náklady na bydlení spolknou ve většině domácností třetinu rozpočtu. Vždyť cena elektřiny se v Evropě za poslední tři roky v průměru zvýšila o 7 % ročně.

Zdražuje se všude, Evropané šetří

Výdaje na energii budou vyšší, a to z několika důvodů:

  • zvyšování cen základních surovin na světových trzích
  • zvyšování ekologických daní
  • změna spotřebních daní

Nejvíce se v loňském roce zvýšila cena elektřiny ve Velké Británii, a to dokonce o 25 %, následovalo ji Švédsko (o 16 %), Rakousko a Maďarsko (o 15 %). Nejméně naopak zdražila elektřina v Rumunsku, Polsku, ve Francii a Slovinsku (do 3 %).

Západoevropané jsou s energií zvyklí šetřit. Počínaje využíváním nových tepelně izolačních materiálů ve svých domovech, kupováním aut s nižší spotřebou a nákupem spotřebičů s nízkou energetickou spotřebou a konče zbytečným nepřetápěním pokojů v bytě.

Cílem Evropské unie je v budoucích patnácti letech omezit spotřebu energie až o 20 %. Napomoci k tomu má několik opatření:

  • preference výrobků s nižší spotřebou energie (od počítačů, aut až po domy)
  • podpora úsporných žárovek
  • apelace na občany, aby vypínali v domácnosti všechny spotřebiče úplně a nenechávali je v pohotovostním re­žimu

Dánové umí s energií hospodařit

Světové ekonomiky jsou na energii naprosto závislé. Téměř žádná lidská činnost se v dnešním světě neobejde bez potřeby energie. Přesto se přístup jednotlivých zemí, domácích firem a lidí k energii v EU liší.

Hrubý domácí produkt slouží k porovnávání ekonomické úrovně jednotlivých zemí a ukazuje, jak se daří hospodářství daného státu. HDP vyjadřuje hodnotu veškerého vyprodukovaného zboží a služeb v domácí ekonomice během jednoho roku. Při porovnání s celkovou spotřebou energie v zemi zjistíme, jak je která ekonomika energeticky náročná.

Nejnižší spotřebu energie na 1 000 euro HDP mají v Evropské unii Dánsko, Irsko, Rakousko a Německo, což jsou i podle jednotlivých ekonomických ukazatelů nejvyspělejší evropské země. Na druhé straně poslední místa s velikým náskokem zaujímají Bulharsko a Rumunsko – tedy země s nejnižší ekonomickou úrovní v rámci Evropské unie. Vždyť k dosažení hrubého domácího produktu ve výši 1 000 euro potřebuje Dánsko desetkrát méně energie než Bulharsko. Obě země jsou i na protipólu pomyslné tabulky s cenou jednotlivých druhů energií. Například průměrná cena elektřiny pro domácnosti s roční spotřebou od 1200 kWh do 3500 kWh se v Bulharsku pohybuje okolo 6,80 euro a v Dánsku okolo 24,70 euro.

Proč je Dánská ekonomika nesmírně výkonná a současně energeticky šetrná? V zemi jsou jednak vysoké ekologické daně a zdanění veškeré formy energie. Dánové také jsou velice vzdělaní a kvalifikovaní zaměstnanci, což umožňuje firmám zavádět technologicky náročnější, ale současně ekologicky šetrnější formy výroby. Dle rozšířenosti IT technologií jsou první na světě. V zemi téměř polovina zaměstnaných občanů pracuje v oborech náročných na jejich znalosti a dovednosti. Důležitým hlediskem je rovněž vysoké ekologické povědomí obyvatel a zbytečné neplýtvání energií.

Nové technologie přinášejí energetickou úsporu

Jednou z cest snižování spotřeby energie jsou nové technologie, které přinášejí energetickou úsporu. Společnosti vyspělých zemí investující do výzkumu a vývoje, protože ví, že nižší spotřeba energie je například u aut či elektroniky pro mnohé zákazníky důležitější než samotná cena. Manažeři ví, že ekologické povědomí občanů ve všech členských zemích Evropské unie roste a produkce energeticky šetrnějších výrobků je nejenom záslužná, ale je to i cesta k prosperitě a vyšším ziskům.

Pro výrobu produktů s vysokým podílem nových technologií je vždy zapotřebí to nejdůležitější – schopní zaměstnanci. Nejvíce se novým ekologicky šetrnějším technologiím věnují země Skandinávie, Nizozemí a Německo.

Ekologické daně v Evropě

Významně cenu elektřiny samozřejmě ovlivňuje i míra zdanění, které se liší stát od státu. Třeba v Dánsku tvoří veškeré daně 56 % výsledné ceny elektřiny, ve Švédsku 37 % a v Nizozemí 36 %. Naopak ve Velké Británii, na Maltě a v Portugalsku je to pouze 5 %. Česko je se 16 % spolu se Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem uprostřed pomyslného žebříčku.

Určitý vliv na energetickou šetrnost mají samozřejmě i ekologické daně zdražující ekologicky nešetrné formy energie. Ekologické daně jsou zavedeny ve všech členských zemích Evropské unie, ale jejich rozsah a výše se značně liší.

Energická vyspělost zemí Evropské unieÚdaje za rok 2005
Země Spotřeba energie na HDP 1000 euro (ekvivalent olej, v kg)
Dánsko 114,12
Irsko 143,92
Rakousko 149,32
Německo 157,02
Francie 185,47
Lucembursko 189,85
Itálie 190,67
Nizozemí 195,55
Velká Británie 202,63
Švédsko 204,34
Belgie 205,7
Španělsko 219,23
Řecko 236,54
Portugalsko 241,43
Finsko 241,46
Kypr 246,92
Malta 269,9
Slovinsko 320,48
Maďarsko 543,58
Polsko 584,7
Lotyšsko 644,81
Česko 823,38
Slovensko 868,59
Litva 949,13
Estonsko 966,92
Rumunsko 1164,89
Bulharsko 1582,41

Zdroj: Eurostat, Data, Umwelt, Energieintensität der Wirtschaft

skoleni_4_3


Z tabulky je zřejmé, že například výnos z ekologických daní v Dánsku je více než trojnásobný oproti Litvě.

Vlády zavádějí ekologické daně, aby se omezovala spotřeba surovin či zboží, které zatěžuje životní prostředí. Ekologické daně nutí občany a firmy co nejefektivněji nakládat s přírodními zdroji a hledat úspory ve všech článcích výroby a distribuce. V nejbližších letech se tak dá očekávat další zvyšování ekologických daní. A to bude mnohdy kompenzováno snižováním přímých daní – daně z příjmu fyzických a právnických osob.

Anketa

Snažíte se ve své domácnosti aktivně hledat možnosti úspory energií?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).