Hlavní navigace

Malta a Kypr: Malé ekonomické štiky

8. 1. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Kypr a Malta, malé členské země EU, jsou oblíbené turistické cíle, jejich domácí ekonomika je ve skvělé kondici a životní úroveň občanů se rychle přibližuje standardu v západní Evropě. Navíc se od 1. ledna v obou zemích platí eurem. Malta se rozloučila s maltskou lirou a Kypr s kyperskou librou.

Malta

Malta je podle výše HDP na hlavu za poslední roky třetí nejvyspělejší zemí z těch, které nově vstoupily do Evropské unie. Před Maltou se umístil pouze Kypr a Slovinsko. Maltská ekonomika je otevřená, dovoz zboží dosahuje 45 % HDP a služby se na HDP podílejí více než 75 %. Malta má dobré obchodní a finanční služby, moderní telekomunikace, dobré letecké spojení, právní systém přizpůsobený podnikání a nízký stupeň kriminality. Inflace za posledních osm let nepřekročila 3% hranici.

Největšími obchodními partnery Malty jsou Itálie, Německo a Velká Británie. V roce 1992 byla na Maltě otevřena burza a Malta se tak mimo jiné stala finančním centrem. Malta se snaží vytvářet optimální podmínky pro zahraniční investory. Během uplynulých několika let maltská vláda zavedla rozsáhlou legislativu, která umožnila přeměnu Malty na komerční centrum zajišťující širokou škálu služeb - od finančních až po registraci lodí, vývozní služby, svobodné přístavy a elektronické obchodování. Registraci různých typů investičních fondů provádí Maltské centrum finančních služeb (MFSC - Malta Financial Services Centre), které k registraci přistupuje v rámci platných regulí s maximální flexibilitou.

Nejdůležitější maltské daně

Celkové daňové zatížení na Maltě patří v rámci EU k těm nižším, daňová zátěž je k HDP 34,3%.

Daňová sazba z příjmů fyzických osob se pohybuje dle výše dosahovaného příjmu, nejnižší sazba činí 15 % a nejvyšší 35 %. Pro Maltu je typický malý počet odčitatelných položek a výjimek.

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 35 % a patří k nejvyšší v Evropské unii. Zahraniční společnosti, které mají své zázemí na Maltě, však mohou těžit při splnění státních podmínek (například celková výše investice, počet vytvořených pracovních míst, obor podnikání apod.) až z desetiletých daňových prázdnin. Základní podmínkou je založení provozovny na Maltě a zaměstnání také maltských občanů. Kromě této daňové úlevy jsou od daně osvobozeny i vyplácené dividendy. Společnost může být na Maltě registrovaná i za účelem holdingu ve společnosti, která má sídlo v zahraničí. Akcionáři, kteří nejsou maltskými občany, potom mají nárok na plnou refundaci daní, které platí společnost na Maltě ze zisku vyplývajícího z holdingu, pokud jsou tyto zisky vypláceny.

Na Maltě je jednotná výše DPH, a to 18 %.

Na Maltě zaměstnanci a zaměstnavatelé odvádí pouze sociální pojištění, které současně kryje náklady spojené s poskytovanou zdravotní péčí. Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí na sociálním pojištění 10 % a dalších 10 % za něj odvádí jeho zaměstnavatel.

Maltský trh práce a mzdy

Průměrná měsíční mzda se na Maltě pohybuje okolo 1 400 euro, minimální mzda činí 603 euro (je vyšší než například ve Španělsku či Portugalsku). Vysokoškolské vzdělání poskytuje především Maltská univerzita a podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí na Maltě v posledních letech roste. Studium je bezplatné. Na některé programy se konají přijímací zkoušky, v některých případech musí cizinci absolvovat jednoletý kurz. Malta vykazuje dlouhodobě nízkou nezaměstnanost okolo 5 %. Na Maltě, jako v jedné z mála evropských zemí, není státem stanovené životní minimum.

Státní svátky jsou: 1. leden (Nový rok), 10. únor (Ztroskotání sv. Pavla), 19. březen (Svátek sv. Josefa), 31. březen (Den Svobody), Velikonoce (pohyblivý svátek), 1. květen (Svátek práce), 7. červen (Sete Giugno), 29. červen (Svátek sv. Petra a Pavla), 15. srpen (Nanebevzetí Panny Marie), 8. září (Svátek Panny Marie Vítězné), 21. září (Den nezávislosti), 8. prosinec (Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie), 13. prosinec (Den Republiky), 25. prosinec (Vánoce).

Kypr

Kypr je hospodářsky vyspělým státem, centrem turistiky, služeb a mezinárodního obchodu. Sektor služeb se na kyperském HDP podílí asi 80 %. Kyperská ekonomika je otevřená, dovoz zboží dosahuje 40 % HDP. Kypr těží zejména ze své výhodné geografické polohy na křižovatce tří kontinentů, příznivých klimatických podmínek a vysoké úrovně vzdělání svého obyvatelstva. V podílu vysokoškolsky vzdělaných osob na celkovém počtu obyvatelstva náleží Kyperské republice jedno z předních míst na světě. Kypr má dobré obchodní a finanční služby, moderní telekomunikace, dobré letecké spojení, právní systém přizpůsobený podnikání a nízký stupeň kriminality.

Vstup kapitálu z členských zemí Evropské unie je plně liberalizován. Investice nevyžadují předchozí souhlas centrální banky, zahraniční společnosti se mohou přímo registrovat v obchodním rejstříku - jediným potřebným dokladem je potvrzení, že fyzická či právnická osoba je rezidentem členské země Evropské unie. Jediným omezením je nabývání půdy. Povolení pro vstup zahraničního kapitálu ze zemí mimo EU uděluje Kyperská centrální banka na písemnou žádost zahraničního investora, k níž je přiložena uspokojivá reference investorovy zahraniční banky. Kyperská ústava garantuje bez ohledu na státní příslušnost právo na soukromé vlastnictví. Přední ratingové agentury přisuzují kyperskému hospodářství vysoký stupeň důvěryhodnosti.

Nejdůležitější kyperské daně

Daň z příjmů fyzických osob. Na Kypru proběhla v uplynulých letech daňová reforma s cílem sladit daňové zákonodárství s požadavky Evropské unie a současně zachovat přitažlivost Kypru pro jeho nízké daně. Příjmy jsou zdaněny podle kritéria rezident a nerezident. U rezidentů je zdaněn celkový celosvětový zisk. U nerezidentů je zdaněn pouze příjem dosažený na Kypru. Jako reziden je definována osoba, která pobývá v příslušném kalendářním roce na Kypru více než 183 dní. Daňové sazby jsou: 0 %, 20 %, 25 %, 30 %.

Daň z příjmů právnických osob. U právnické osoby je za rezidentní považovaná firma, která má řízení a kontrolu na Kypru. Sazba daně činí 10 % a je nejnižší z členských zemí Evropské unie. Od daně jsou osvobozeny dividendy, zisk z prodeje cenných papírů, za určitých podmínek také zisky z poboček v zahraničí. Mezi odčitatelné položky patří charitativní příspěvky či výdaje na reprezentaci.

DPH a kolkovné. Základní sazba daně z přidané hodnoty činí 15 %. Snížená 5% sazba platí pro hotelové, restaurační, pohřební služby, čištění ulic, sběr odpadků a recyklaci, pro umělecké práce. Nulová sazba daně z přidané hodnoty je na základní potraviny, knihy, časopisy, léky, dětské oblečení a obuv.

Sociální pojištění. Zaměstnavatel za svého zaměstnance odvádí z jeho hrubé mzdy sociální pojištění ve výši 8 %, zaměstnanec potom 6,3 %. Sociální pojištění v sobě zahrnuje i zdravotní pojištění, je tedy zavedena pouze jedna sazba. Sociální pojištění je odváděno pouze do částky 3 500 euro.

Kyperský trh práce a mzdy

Průměrná měsíční mzda na Kypru činí 1 560 euro za měsíc. Nejvyšší průměrné výdělky jsou ve finančnictví a v telekomunikacích, naopak nejnižší příjmy jsou v průmyslu. Minimální mzda je 746 euro. Míra nezaměstnanosti se na Kypru dlouhodobě pohybuje pod 5% hranicí.

Tip do článku - účto fakturace duben

V zemi je celá řada svátků, protože kromě vlastních svátků se slaví na Kypru i státní svátky Řecka. Pevnými svátky jsou: 1. leden (Nový rok), 6. leden (Svátek tří králů), 25. březen (státní svátek Řecka - Den nezávislosti), 1. duben (Den boje za nezávislost Kypru), 1. květen (Svátek práce), 3. srpen (Výročí úmrtí arcibiskupa Makariose III.), 15. srpen (Nanebevzetí P. Marie), 1. říjen (Den nezávislosti Kypru – státní svátek Kyperské republiky), 28. říjen (státní svátek Řecka), 25. prosinec (Boží hod vánoční), 26. prosinec (Den Sv. Štěpána). Pohyblivými svátky pak jsou Zelené pondělí (březen), Velký pátek (duben), Velikonoční pondělí a Svatodušní pondělí (červen).

Prameny: The World Wide Tax and Tax Source Network 2007, Centrall Inteligence Agency – The World Factbook 2007, Europaesiche Komission: Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit, soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europaeischen U­nion

Anketa

Uvažujete o pracovních aktivitách na Maltě nebo na Kypru?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).