Hlavní navigace

Změnou dodavatele elektřiny ušetříte a můžete získat lepší klientský přístup

23. 4. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Připadají vám ceny elektřiny přemrštěné? Svého dodavatele elektrické energie můžete snadno změnit, proces je jednodušší než přenos telefonního čísla. Rozdíly se mezi jednotlivými nabídkami zvyšují s velikostí spotřeby. Porovnejte, zda se vám tato změna nevyplatí.

Počínaje rokem 2006 si můžete své dodávky elektrické energie, díky liberalizaci trhu s elektřinou, sjednat s libovolným dodavatelem elektřiny. Někteří své ceny odlišují regionálně, jiní je stanovují plošně. Vyplatí se hon za nejlevnějším dodavatelem?

Cena elektrické energie se skládá ze dvou základních částí. Jednu tvoří regulovaná složka a druhou ta neregulovaná. Do regulované složky se zahrnuje cena za distribuci, tedy nejčastěji náklady na dopravu, skladování a distribuci. V této souvislosti platíte například platbu za hlavní jistič, distribuci ve vysokém a nízkém tarifu, příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo cenu za činnost operátora trhu s elektřinou. Konkrétní cena je limitována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Meziroční růst této složky je proto u jednotlivých distributorů obdobný. V průměru tvoří podíl regulovaných položek méně než 50 % výsledné ceny dodávky pro zákazníky kategorie domácností, stanoveny jsou vždy na jeden rok, informuje Jarmila Lehnerová z Energetického regulačního úřadu. Čtěte více: Jak snížit náklady za domácnost

Neregulovanou část tvoří cena dodávané elektřiny a na ni se regulace ERÚ nevztahuje. Právě tato cena závisí na nabídce obchodníků a výrobců elektřiny. Platíte zde za hlavní jistič a za spotřebované množství elektřiny. Nejvíce se jednotliví dodavatelé liší cenami silové elektřiny za MWh.

Dodavatel versus distributor

Pokud si budete chtít vylepšit svůj účet za elektřinu, půjde to pouze v rámci změny dodavatele. Distributora elektrické energie změnit nelze. Jsou jimi buď společnost ČEZ, PRE nebo E.ON v závislosti na tom, ve které oblasti bydlíte a odebíráte elektřinu.

Jako zákazník tedy máte právo na volbu libovolného dodavatele silové elektřiny a výběr tarifu, který je pro vaši domácnost vhodný s ohledem na charakter a výši spotřeby elektřiny.

Distributor elektrické energie podle jednotlivých oblastí:

ČEZ Distribuce: střední, západní,severní a východní Čechy, severní Morava
PRE Distribuce: území hlavního města Prahy
E.ON Distribuce: jižní Čechy a Morava

Jak změnit dodavatele elektřiny?

Před definitivní změnou svého dodavatele zvažte nejen cenovou nabídku, ale také konkrétní podmínky dodávek elektřiny, spolehlivost a pověst dodavatele. Ten seriózní by měl také většinu úkonů, které jsou pro změnu dodavatele potřeba, zajistit za vás. Nezapomeňte ale, že v souvislosti se smlouvou se stávajícím dodavatelem je třeba dodržet určitou výpovědní lhůtu. V opačném případě musíte počítat s určitým sankčním poplatkem. Čtěte více: Cena energií poroste, začněte šetřit doma

Pokud jste se o přechodu již rozhodli, je důležité si správně zvolit datum, od kterého bude nový dodavatel elektřinu poskytovat. Mnoho činností je totiž třeba provést ještě před tímto datem. Žádost o ukončení smlouvy proto stávajícímu dodavateli doručte s dostatečným předstihem. Nejpozději v termínu dohodnutém ve smlouvě nebo uvedeném v obchodních podmínkách tohoto dodavatele, uvádí ERÚ. Měníte-li dodavatele poprvé a dosud nemáte uzavřenou smlouvu o připojení, musíte požádat distributora, k jehož soustavě je vaše odběrné místo připojeno, o uzavření této smlouvy. Tuto žádost byste měli předložit nejpozději do 17 pracovních dnů před datem, kdy chcete odebírat elektřinu od nového dodavatele. Distributor s vámi následně uzavře písemnou smlouvu o připojení a zaregistruje vaše údaje v systému operátora s trhu s elektřinou.

Na vás je, abyste si smluvně zajistili dodávky elektřiny od nového dodavatele. Podle ERÚ je pro domácnost nejvhodnější tzv. smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny. Součástí smlouvy může být i plná moc, která opravňuje nového dodavatele jednat s distributorem za vás. Díky ní bude nový dodavatel zajišťovat kompletní služby spojené s dodávkou elektřiny, tedy nejen její zajištění, ale také dopravu k zákazníkovi. I smlouva o dodávkách elektřiny by měla být dle ERÚ uzavřena nejpozději 17 pracovních dnů před datem zahájení dodávek novým dodavatelem. Těmito smlouvami by pro vás změna dodavatele měla končit. Další úkony technického a administrativního rázu by již měly být prováděny ostatními účastníky trhu. Podrobněji je tento proces, včetně dalších možností změny dodavatele, uveden v § 30 vyhlášky 541/2005 Sb.

Zdá se vám proces změny příliš náročný? Jak uvedla většina společností, které v Česku elektřinu dodávají, většinou stačí jen požádat o uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny a dodavatel všechny ostatní náležitosti vyřídí za vás. Včetně odhlášení od původního dodavatele. Pokud chce zákazník uzavřít smlouvu s námi jako s dodavatelem, nemusí se o nic starat, pouze nám oznámí svůj záměr uzavřít s námi smlouvu a vše ostatní za něj zdarma vyřídíme my, prozradil serveru Měšec.cz Vladimír Vácha ze společnosti E.ON. Na základě zplnomocnění potvrdily bezplatné vyřízení veškeré agendy, která se změnou souvisí, i společnosti Bicorn, Pražská energetika, ČEZ, United Energy Trading i Centropol. Například Bicorn tento servis umožňuje i v prostředí obchodů Electro World, kde má své obchodní zastoupení pro zákazníky z řad občanů. Čtěte více: Elektřina zdražuje, ale spotřebitel není bezmocný

Změna dodavatele je ze zákona bezplatná. Budete-li však měnit dodavatele za pomoci obchodního zástupce, je možné, že jako jeho odměnu si připlatíte za tzv. aktivační poplatek. Je dobré se tedy o všech souvisejících nákladech informovat ještě před uzavřením smlouvy. Pokud zvolíte cestu přímo k dodavateli elektřiny, nebude vás to stát nic. Naopak, někteří dodavatelé elektřiny vyplácejí dokonce bonus za získání nového zákazníka (Bicorn dává do konce května 200 Kč stávajícím klientům za nové doporučení.

Přehled celorepublikových dodavatelů elektrické energie a jejich cen

Mezi celorepublikové dodavatele elektřiny patří:

  1. Bicorn
  2. Bohemia Energy
  3. Centropol Energy
  4. Czech Karbon
  5. ČEZ Prodej
  6. Engas
  7. E.ON Energie
  8. Lumen Energy
  9. Pražská energetika (PRE)
  10. United Energy Trading

Pro představu server Měšec vypracoval tabulku se srovnáním základních tarifů pro domácnost, kdy je elektřina dodávána ve vysokém tarifu po celých 24 hodin za stejnou cenu. Poslední sloupec popisuje celkovou cenu elektrické energie za rok při spotřebě 3 MWh.

Cena elektřiny podle jednotlivých dodavatelů a regionů
Dodavatel Stálý plat za jistič vč. DPH (Kč za měsíc) Cena v Kč za 1 MWh vč. DPH Celková cena v Kč za rok při spotřebě 3 MWh
ČEZ Prodej 47,6 2147,12 7012,6
Pražská energetika 53,55 2432,36 7939,7
E.ON 57 2332 7680
Bicorn 47,6 2086,07 6829,4
Centropol Energy (Praha) 53,55 2237,2 7354,2
Centropol Energy (jih) 53,55 2255,05 7407,8
Centropol Energy (ostatní) 47,6 2049,18 6718,8
Bohemia Energy (Praha) 63,07 2372,86 7875,4
Bohemia Energy (Morava) 63,07 2255,05 7522
Bohemia Energy (ostatní) 57,12 2049,18 6832,98
Lumen Energy (území distribuce ČEZ) 47,6 2082,5 6818,7
Lumen Energy (území distribuce E.ON) 47,6 2251,48 7325,7
Lumen Energy (území distribuce PRE) 47,6 2251,48 7325,7
United Energy Trading 47,6 1963,5 6461,7
Engas 57,12 2296,7 7575,5

Zdroj:vlastní výpočty


Kromě dodávání silové elektřiny poskytují dodavatelé i doplňkové služby, které mohou při rozhodování domácnosti mít také svou váhu. Například společnost United Energy Trading poskytuje zdarma elektronický opis faktur. Zákazníci mají zdarma přístup ke svým s smluvním a fakturačním údajům na našem zákaznickém portále, uvedl pro server Měšec.cz Ladislav Sladký, ředitel prodeje a marketingu společnosti United Energy Trading.

Společnost ČEZ zase poskytuje svým zákazníkům například virtuální obchodní kancelář, díky které mohou zákazníci získávat informace a řešit požadavky související s odběrem elektřiny. Dále tzv. elektronickou fakturaci včetně zasílání do elektronického bankovnictví zákazníka, přičemž zasílání do e-bankingu platí zatím pouze pro Českou spořitelnu. Dále mohou naši zákazníci využít možností energetického poradenství, které se týká zejména způsobů úspor elektrické energie. Poskytujeme také služby spojené s doručením a platbou faktur. Všechny tyto služby jsou bezplatné, pouze specializované poradenství může být ve vybraných oblastech dle rozsahu zpoplatněno,“ upozornil Milan Pavlíček, mluvčí skupiny ČEZ.

Anketa

Cena elektřiny se vám v současné době zdá:

Pražská energetika má v nabídce svých doplňkových služeb elektronickou obsluhu přes internet, kde může zákazník vidět historii spotřeby elektřiny, získat elektronickou fakturu a rovnou ji zaplatit. Dále nabízíme bezplatné zapůjčení měřičů spotřeby elektřiny a stanovení nákladů na provoz jednotlivých spotřebičů, naše poradenství nabízí bezplatné rady k hospodárnému využití elektřiny v domácnosti nebo rady pro rekonstrukce, výstavby a podobně, informoval Měšec.cz Petr Holubec, tiskový mluvčí Pražské energetiky.

Společnost Bicorn poskytuje zdarma veškeré poradenství v průběhu spolupráce, na základě telefonických a e-mailových dotazů i prostřednictvím osobní návštěvy. Zdarma je poskytována i služba optimalizace odběrných míst, tedy výběr nejvhodnější distribuční sazby, řekl Měšci Břetislav Novosad, ředitel společnosti.

Ani společnost E.ON nezůstává za svou konkurencí pozadu. Zákazníkům umožňuje možnost hradit faktury přes internet pomocí elektronického bankovnictví, nabízí zdarma i poradenské služby. Tyto služby nejsou většinou zpoplatněné, výjimkou je například energetický audit, který je vypracován na základě smluvního vztahu, upřesnil Vladimír Vácha ze společnosti E.ON.

Fixovat či nefixovat?

Při rostoucích cenách energie přišly některé společnosti také s fixací cena na dva roky i pro domácnosti a ostatní maloodběratele. Fixace se však vztahuje na silovou elektřinu. Distribuce a přenosy, tedy regulované položky, v této fixaci zahrnuty nejsou. Výhodnost této nabídky se ale váže na vývoj ceny elektrické energie na Pražské energetické burze, která před nedávnem výrazně poklesla. Pokud by tento trend díky vývoji ekonomické situace pokračoval a poptávka na burze i ceny emisních povolenek by se stále snižovaly, výhodnější by se podle některých analytiků ukazovala alternativa zůstat u běžných cen elektřiny.


klíč, peníze, exekuce, dluhy

Jiní ale tvrdí, že cena elektřiny již má své dno za sebou a nyní znova mírně poroste. Ve zbytku roku očekáváme, že se ceny elektřiny budou opět zvedat. Zafixování ceny elektřiny pro rok 2010 se slevou 15 %, tak, jak ji nabízí ČEZ, v podstatě odpovídá aktuálním cenovým úrovním, řekl Měšci Dan KarpíšekUnicreditbank s tím, že s výhledem obnovení růstu cen elektřiny se fixace jeví jako výhodná. Že ceny výrazně klesat už nebudou si myslí i Jakub ŽidoňČeské spořitelny. Rozdíl v ceně s fixací a bez ní může být v řádu stokorun na domácnost za rok, což je částka, pro kterou se to domácnostem příliš nevyplatí, uvedl.

skoleni_29_6

Změna je snadná a vyplatí se ji podstoupit

Největší jistotou je v tomto případě asi fakt, že ačkoli některé společnosti fixaci nabízí, pořád jde především o firmy, které chtějí generovat zisk a výhodnost těchto nabídek mají pečlivě propočtenou. O vývoji cen elektřiny se dá nyní jen spekulovat. Kdo měl pravdu, teprve ukáže čas. Jisté je, že někteří dodavatelé se cenou elektřiny liší. Tyto rozdíly nabývají na významu pro domácnosti, které spotřebují elektřiny více. Při modelové spotřebě 3MWh dosahují rozdíly hodnot v řádu tisíců a vyplatí se proto změnit dodavatele elektřiny.

Někdo však nechce změnu jen pro úsporu, jsou zákazníci, kteří chtějí jiného dodavatele elektřiny už z podstaty, že preferují menší společnosti. Ten, kdo se nakonec rozhodne ke změně dodavatele elektřiny, je často odrazen naoko vypadající složitostí procesu. Je totiž nutné vypovědět smlouvu stávajícímu dodavateli, uzavřít smlouvu novou a sjednat smlouvu s distributorem soustavy. Tato „papírová válka“ se však odehrává korespondenčně, a navíc chronologicky. Nikam nemusíte chodit, vše lze vyřídit na dálku. Po 3měsíční výpovědní době pak dojde ke změně dodavatele elektřiny a tu zjistíte tak, že vám začne chodit jiná faktura a platbu za elektřinu budete posílat na jiné číslo účtu. Ani elektroměr nebo jistič se vám nezmění. Změna dodavatele elektřiny je tak administrativně jednodušší, než změna telefonního operátora, jen trvá déle.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).