Hlavní navigace

Elektřina zdražuje, ale spotřebitel není bezmocný

21. 11. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Společnost ČEZ má dominantní postavení na českém energetickém trhu. Letos plánuje vydělat kolem 40 miliard korun čistého zisku, tedy o třetinu více než loni. To je určitě skvělá zpráva pro akcionáře. Odběratelé se ale bouří proti rychle rostoucím cenám elektřiny. Zdražení však lze eliminovat.

Proč roste cena elektřiny?

Pro odpověď na tuto otázku je třeba si nejprve ujasnit, že fakturační cena elektřiny pro koncového zákazníka se skládá ze dvou základních složek: ceny silové elektřiny a ceny za její distribuci a systémové služby. Ještě před dvěma lety to běžného občana vlastně ani nemuselo zajímat. Celková cena elektřiny pro domácnosti byla stanovována centrálně rozhodnutím státního Energetického regulačního úřadu.

Liberalizace trhu

Počátkem roku 2006 však byl český energetický trh liberalizován a regulace cen elektřiny byla omezena. Stát dnes může přímo ovlivňovat pouze tempo růstu ceny za distribuci elektřiny a s ní související systémové služby. Tato složka podle typu odběru obvykle tvoří méně než 50 % z celkové fakturační ceny elektřiny pro koncového zákazníka. Zbytek připadá na cenu silové elektřiny, která regulaci nepodléhá.

Silová elektřina je obchodovatelnou komoditou, jejíž cenu neurčuje stát a dokonce ani její výrobci, ale poměr nabídky a poptávky na trhu. Existuje-li převis poptávky nad nabídkou, cena na trhu roste a naopak. Klíčový význam pro současný i budoucí cenový vývoj silové elektřiny v Česku má fakt, že energetický trh není v žádném členském státě Evropské unie izolován, ale má mezinárodní charakter.

Dva důvody zdražení

Cena elektřiny dodávané českým domácnostem tedy roste ze dvou důvodů. Především je to způsobeno tím, že spotřeba elektrické energie v řadě evropských zemí roste rychleji než výrobní kapacita tamních elektráren. Proto roste i její cena. Kvůli mezinárodnímu charakteru trhu s elektřinou se růst cen přelévá i do zemí, které zatím nedostatkem elektřiny netrpí anebo jsou schopny ji vyrábět levněji. To je i případ Česka.

Na zvyšování zákaznických cen elektřiny se ovšem podílí i složka podléhající státní cenové regulaci. Je to dáno především rostoucími náklady na provozování a zajišťování provozuschopnosti přenosové soustavy a soustav zajišťujících distribuci vyrobené elektřiny k zákazníkům. Pro úplnost zbývá dodat, že regulovaná část ceny elektřiny obsahuje i příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Veřejný nepřítel ČEZ?

ČEZ je společností s dominantním postavením na českém energetickém trhu. Právě toto postavení a hlavně vysoká ziskovost společnosti jsou nosným tématem četných kritických hodnocení a komentářů. Za zdražováním elektřiny je podle nich třeba hledat jediné – nenasytnost státem ovládaného ČEZu. Potažmo jeho managementu inkasujícího z desetimiliar­dových zisků stamiliónové odměny.

Obojí je však přinejmenším značným zjednodušením reality. ČEZ je samostatným podnikatelským subjektem založeným za účelem dosahování zisku. Členové jeho managementu mají přímo zákonnou povinnost snažit se o co nejlepší hospodářské výsledky. Pokud by dopustili prodej vyprodukované elektřiny za nižší než tržní cenu, odpovídali by akciové společnosti za škodu, která by jí tím vznikla.

Obchodní vedení jakékoliv akciové společnosti je ze zákona výsostnou věcí jejího představenstva. Akcionáři mohou ovlivnit obchodní strategii společnosti v zásadě jen výkonem svých akcionářských práv na valné hromadě. Stát je v ČEZu majoritním, nikoliv jediným, akcionářem. Pokud by svými zásahy do cenové politiky ČEZu uměle snižoval jeho zisk, protiprávně by poškozoval minoritní akcionáře – a žalobě by se nevyhnul.

Cenu určuje trh

Hlavně ale platí, že prodejní cenu elektřiny neurčuje ČEZ ani jiní výrobci nebo obchodníci s ní, ale evropský trh. Snížení cen umělým potlačením převisu poptávky nad nabídkou díky omezení exportu elektřiny z Česka přitom bohužel není realizovatelné. Stát nemůže volnému mezinárodnímu obchodu s elektřinou jakkoliv systematicky bránit. Flagrantně by tím porušil jedno ze základních pravidel platných v Evropské unii.

Zmíněné vysoké odměny managementu ČEZu vycházejí z manažerského motivačního programu, který je postaven na růstu tržního kurzu akcií. Ten odráží spíše celkový stav a perspektivu společnosti, nikoliv jen její aktuální ziskovost. Tvrzení, že je management ČEZu odměnami motivován k maximalizaci okamžitého zisku za každou cenu, tedy není pravdivé. Rozhodnutím květnové valné hromady navíc byla pravidla motivačního programu upravena.

Co může zákazník s růstem cen elektřiny dělat?

Možnosti běžného zákazníka eliminovat zdražování elektřiny jsou omezené. Výběrem jiného dodavatele silové elektřiny významnější částky ušetří spíše velcí nebo střední odběratelé. Maloodběratel touto cestou obvykle ušetří nejvýše několik stokorun ročně. Licencovaných obchodníků s elektřinou je v Česku hodně přes 200. Reálně si však jednotlivá domácnost může vybírat nejvýše z několika z nich. Přesto není od věci tuto možnost zvážit.

Platit méně lze díky úsporám

Bez ohledu na typ a výši odběru i zvoleného dodavatele lze účty za elektřinu skoro vždy snížit díky úsporám. Na rozdíl od vyspělých západních zemí dosud bylo v Česku zvykem při nákupu elektrospotřebičů hledět hlavně na cenu, design, komfort obsluhy, spolehlivost, ale nikoliv na jejich spotřebu. S růstem cen elektřiny však tento parametr nabývá na významu zvláště u spotřebičů, které jsou používány často a po dlouhou dobu.

dan_z_prijmu

Lidé se o spotřebě obvykle dozvědí z tzv. energetických tříd vyjadřujících úspornost některých spotřebičů. Jedná se hlavně o chladničky, pračky a myčky nádobí. Při nákupu elektroniky a dalších spotřebičů se však na spotřebu obvykle nehledí. Většina lidí si vůbec neuvědomuje, že dost drahý je i tzv. stand-by režim spotřebičů. Přitom například nijak neobvyklý trvalý odběr 10 W obnáší roční náklady na elektřinu ve výši asi 400 Kč.

Vyrob si sám

Nespokojený zákazník energetických společností může jít ještě dál. Disponuje-li podnikatelským duchem, dostatečným kapitálem a příslušnými prostory, může elektrickou energii dokonce sám vyrábět. Díky státním dotacím a dlouhodobým garancím zvýhodněných výkupních cen může být například pořízení fotovoltaického systému transformujícího sluneční záření na čistou elektrickou energii poměrně zajímavou investicí

.

Anketa

Jak hodláte v domácnosti ovlivnit rostoucí cenu elektřiny?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).