Hlavní navigace

Zástava, exekutorský zápis, směnka. Vyznejte se ve svých právech

16. 4. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Lidé si někdy půjčí peníze a později zjistí, že je nemají z čeho vrátit. Chování některých, je pak možné označit za čisté šílenství. Je mnoho způsobů, jak dostat peníze zpět.

Když něco slíbíme, je potřeba slib splnit. A aby slib byl splněný, věřitel se na to může pojistit. Z půjčených peněz si můžete příjemné chvíle užívat po celou dobu splácení, anebo také jen do doby, než vám vyschnou příjmy. Poté začnou starosti, zvláště když jste si půjčili na bydlení. Zvláště u bydlení a u vyšších půjček si věřitelé nechávají pojistku v podobě zástavního práva. Tím se zjednodušeně nazývá právní stav nějaké hmotné či nehmotné věci, kterou nemůžete jen tak prodat, protože o jejím (případném) prodeji musí rozhodnout ten, kdo vám na ni půjčil své peníze.

Zapamatujte si

Do zástavy mohou být dány nejrůznější předměty, ale také práva. Například právo na výplatu pojistného či spoluvlastnický podíl. Patří sem i zvířata a věci nemovité.

Se zástavou si nikdo nemůže dělat, co se mu zachce

Zástava má samozřejmě svá pravidla. Pokud věřiteli fyzicky předáte svoji zástavu, může ji používat výhradně s vaším souhlasem. Jestliže například poskytnete jako zástavu automobil, neznamená to, že by pak věřitel měl na nějaký čas o dopravu postaráno. Podobně když předáte sadu šperků, věřitel je může nosit jen s vaším souhlasem. Věřitel je povinen svěřenou věc pečlivě opatrovat, chránit ji před poškozením, ztrátou, nebo zničením.

Pokud věřiteli s převzetím zástavy vzniknou nějaké prokazatelně účelně vynaložené náklady (např. za krmení svěřeného a zastaveného koně, psa, ošetření zvířat apod.) má právo na jejich úhradu od vás. Vy jako dlužník také odpovídáte za to, aby zástava neztrácela na ceně. Pokud například necháte zpustnout dům, který jste dali do zástavy, odpovídáte za škody, které věřiteli vzniknou.

Totéž platí naopak. Pokud vinou věřitele dojde ke škodě na zástavě, musí ji dlužníkovi nahradit.

Přesný popis zástavy

Smysl zástavy je zřejmý. Dlužník dá věřiteli do zástavy např. movitou věc. Pokud se mu dluh podaří včas splatit, věřitel mu zástavu vrátí. Pokud se mu nepodaří dluh splatit, může být zástava prodána a z výtěžku prodeje dluh uhrazen.

Pamatujte si, že pokud někomu fyzicky do zástavy předáte nějakou cennou věc, např. obraz, tak tím automaticky vašemu věřiteli k té zástavě právo zástavní ještě nevzniká. To vnikne až na základě písemné smlouvy, kterou s ním uzavřete spolu s faktickým odevzdáním oné věci. Anebo s předáním věci do úschovy třetí osoby, pokud je to ve smlouvě domluveno, anebo zápisem zástav v rejstříku u notáře, pokud tu věc fyzicky předat nejde, říká advokát Ivo Jahelka v seriálu České televize Aby dluhy nebolely. U nemovitostí je to ještě komplikovanější. Tam vzniká zástavní právo až vkladem zástavní smlouvy do katastru nemovitostí.

Ještě na jednu věc je třeba dát si pozor, zdůrazňuje Jahelka. Zástavu je ve smlouvě potřeba co nejpřesněji popsat, aby nebylo možno v budoucnu zaměnit za něco jiného, ať už úmyslně, nebo neúmyslně. Takže nestačí třeba napsat, že zástavou je obraz olej, ale je vhodné připojit i jméno autora a popsat, že se jedná o celkem vkusný výjev s tetřevem v popředí a parním válcem v pozadí.


Zástavu si nelze nechat na úhradu dluhů

Do zástavy dáváme obvykle nějakou cennou věc, kterou nechceme prodat, a věříme, že dluh včas splatíme a věc se nám vrátí zpátky. Ale ne vždy se to podaří a pak nastane situace, kdy nám věc přestane říkat pane. To ale neznamená, že by ta věc začala automaticky říkat pane vašemu věřiteli. Ten si totiž nemůže tu zástavu nechat na úhradu dluhů, jak se lidé někdy mylně domnívají, a dokonce ji nemůže ani sám prodat. Není tedy možné, aby se váš věřitel nastěhoval do vašeho domu hned poté, co včas nezaplatíte, pokud jste ten dům dali do zástavy. Věřitel má ovšem jiné právní možnosti, jak vás může přimět k aktivitě. Může vás přimět k uznání dluhu a k souhlasu s prodejem zástavy, pokud se nejedná o nemovitost, může ji prodat ve veřejné dražbě, anebo požádat soud o prodej zástavy. Tak jako tak ale o tu zástavu nakonec přijdete.

Na pomalé soudy nespoléhejte, jsou rychlejší cesty

Je celkem pochopitelné, že vám věřitel půjčí ochotněji, když bude mít půjčku zajištěnou tak, aby měl naději dostat se ke svým penězům co nejrychleji, pokud se vám je nepodaří splatit. A vy tím máte daleko větší naději nejen, že získáte půjčku, ale také že snáze a rychleji přijdete o svůj majetek, pokud vaše platební morálka nebude bezchybná.

Je to opravdu tak. Kdo jako dlužník spoléhá na to, že vlivem pověstné rychlosti našich soudů bude mít dost času vyřešit své dluhy ještě před tím, než se soudy rozhoupou a připraví ho o majetek, tak by měl poněkud zpozornět. Věřitelé totiž používají takové způsoby zajištění, díky kterým se k vašemu majetku dostanou raz dva. Jedním z nich je takzvaný zajišťovací převod práva. To znamená, že v písemné smlouvě jako dlužník postoupíte věřiteli nějaké své právo, třeba právo vlastnické k vašemu domu. A to pak trvá tak dlouho, dokud ten dluh nezaplatíte. Až zaplatíte, vlastnické právo se vám vrátí, pokud nezaplatíte, tak o ten majetek prostě přijdete, aniž by soudy v tomto případě vůbec vstupovaly do hry, varuje Jahelka. Dalšími způsoby, které se hojně využívají, jsou exekutorské zápisy a notářské zápisy s přímou vykonatelností. To znamená, že v písemné smlouvě souhlasíte s tím, že pokud nezaplatíte, tak bude rovnou provedena exekuce, aniž by proběhlo soudní řízení. Takže návštěvu exekutora můžete očekávat okamžitě poté, kdy uplyne lhůta k plnění, říká Jahelka.

skoleni_28_3

Blankosměnku od „nebanky“ podepíše jen šílenec

Mezi oblíbené zajišťovací nástroje patří i směnka. Jde o cenný papír, který opravňuje majitele požadovat od osob, které jsou na směnce podepsány, zaplacení částky uvedené v textu směnky. Obliba směnek jako zajištění pohledávek pramení hlavně z toho, že majitel směnky má při vymáhání pohledávky soudní cestou nepoměrně jednodušší situaci než věřitel, který takovou směnku nemá. Může totiž soud požádat o vydání takzvaného směnečného platebního rozkazu, který soud vydá daleko rychleji než rozsudek v běžném soudním řízení a navíc majitel směnky nemusí prokazovat, že dlužníkovi nějaké peníze vůbec půjčil. To platí hlavně při podpisu takzvané blankosměnky, kterou dlužník někdy podepisuje. To je směnka, kde je uvedený pouze podpis dlužníka, ale chybí dlužná částka, protože se ještě neví, jaký ten dluh bude v okamžiku, kdy dlužník bude mít potíže se splácením.

U seriózních bank je možné tento způsob zajištění akceptovat, nicméně u různých pokoutných firem, které se zabývají půjčováním peněz, bych podpis takovéto blankosměnky nedoporučoval, neboť se jedná o holé šílenství, říká nekompromisně Jahelka.

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).