Hlavní navigace

Záludnosti Komplexního programu České spořitelny

3. 5. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Banky se snaží získat klienty poskytováním stále komplexnějších služeb, které často nabízejí formou balíčků. Pořídit si takový balíček bývá výhodné, ale občas jsou v něm přibaleny i některé záludnosti. Jaké se skrývají v Komplexním programu České spořitelny?

Bez bankovního účtu se v dnešní době obejde málokdo. Když už má člověk bankovní účet, zpravidla používá i platební kartu a dříve či později využije i dalších služeb. Svůj účet začne ovládat prostřednictvím telefonu a internetu a z debetní platební karty si udělá s využitím kontokorentního úvěru kartu kreditní. Všechny tyto služby si může ke svému účtu objednat buď samostatně, nebo si je může pořídit v rámci balíčku služeb. Vždy je však třeba věnovat pozornost podmínkám, za kterých banka služby poskytuje, aby se předešlo následným nemilým překvapením. Dopracovat se k důležité informaci však někdy nebývá vůbec jednoduché.

Osobně mám už delší dobu účet u České spořitelny a jsem vcelku spokojen. Domnívám se, že tahle banka od své privatizace urazila velký kus na cestě ke zkvalitnění svých služeb. Sice se občas nějaké problémy objeví, ale prozatím je pracovnice banky vždy vyřešily k mé spokojenosti.

Když banka začala nabízet ke sporožirovému účtu Komplexní program, příliš jsem neváhal s jeho pořízením. Díky tomu, že využívám v podstatě všechny v balíčku obsažené služby, ušetřím na poplatcích. Navíc účet vedený v rámci Komplexního programu je úročen pásmovou sazbou, která je podstatně vyšší než u samostatného sporožirového účtu. Na první pohled tedy samé výhody.

S úročením sporožirového účtu Komplexní program jsou však spojeny jisté záludnosti, o nichž se zpravidla dozvíte, až když zabrousíte na www stránku, na níž banka oznamuje výši úrokových sazeb. Pod tabulkovým přehledem totiž najdete následující poznámku:

*) Úroková sazba pro kreditní zůstatek sporožirového účtu „Komplexní program“ závisí na průměrném kreditním zůstatku sporožirového účtu „Komplexní program“, úroky jsou připsány pouze na sporožirové účty „Komplexní program“, které existují k 31. 12.

Troufám si tvrdit, že většina klientů netuší, že jejich účet nebude úročen tak, jak je to obvyklé jinde, tedy podle denních zůstatků, ale že úrok bude vypočten podle výše průměrného zůstatku za celý rok. O tom, jestli na tomto způsobu úročení prodělají nebo vydělají, rozhoduje, zda se po zprůměrování dostane zůstatek jejich účtu do nižšího či vyššího pásma. V každém případě je tento postup málo transparentní, protože dopředu klient nikdy neví, v jakém pásmu bude jeho účet úročen. Úrok je navíc připisován jednou ročně, což je samozřejmě pro klienta méně výhodné, než kdyby byl připisován např. čtvrtletně nebo měsíčně, jak je tomu v jiných bankách, protože tak přichází o úrok z úroku.

Rozdíl ve výnosu mezi měsíčním a ročním připisováním úroků

Mějme pro příklad uložené peníze (řekněme 100 000 Kč) po dobu jednoho roku s úrokovou sazbou 1 %. Při ročním připisování úroků získáme výnos (pro jednoduchost bez zdanění) ve výši 1 000 Kč, při měsíčním připisování úroků již 1 004,60 Kč.

Jistě lze namítnout, že běžný (tedy i sporožirový) účet není primárně určen k dlouhodobému ukládání peněz, takže výše úročení není příliš důležitá. V případě Komplexního programu to však neplatí. Je postaven odlišně od srovnatelných produktových balíčků, které nabízejí jiné banky (např. Kompletkonto Raiffesienbank, Konta Pohoda, případně Rodina HVB Bank, Expreskonto nebo A-konto Komerční banky, Účet Genius GE Capital Bank atd. – podotýkám, že každý z těchto produktů má jiné vlastnosti i cenu, takže jejich porovnání bez podrobnějšího popisu by nebylo seriózní a není předmětem tohoto článku).

Banky zpravidla předurčují základní málo úročený účet především k provádění platebních operací a v rámci balíčku nabízejí převod nadlimitního zůstatku na lépe úročené spořící účty. Česká spořitelna však láká klienty na výhodné pásmové úročení základního účtu a možnost jeho propojení s vkladovým účtem v popisu Komplexního programu nezmiňuje. Úroková sazba na vkladových účtech je navíc nižší než u sporožirového účtu Komplexní program.

Nejpodstatnější je však poslední část věty ve výše uvedené poznámce, týkající se úročení sporožirového účtu Komplexní program. Vyplývá z ní, že pokud klient zruší svůj účet kdykoliv před koncem roku, bude mu výhodné pásmové úročení naprosto k ničemu! Přestože uvedená formulace je dle mého názoru zcela jasná, zdálo se mi neuvěřitelné, že by banka mohla za dobu, kdy volně disponovala klientovými penězi, nevyplatit úrok. Trestat takto klienty, kteří se rozhodnou z banky odejít, mi připadá jako ještě větší zlodějna, než vysoký poplatek za zrušení účtu, navíc když většina klientů takovou záludnost ze strany banky ani netuší! Toto ustanovení se mi zdálo natolik neuvěřitelné, že jsem se je snažil ověřit.

Na internetových stránkách České spořitelny jsem žádné další vysvětlení nenašel. U popisu produktu banka pouze zdůrazňuje komplexnost balíčku a výhodnost pásmového úročení účtu, který je jeho součástí. To, že jsem vysvětlení či upozornění na nějaké neobvyklé podmínky úročení nenalezl ani v tištěném reklamním letáčku, bance nezazlívám, protože očekávat od letáku více než obecné informace ani nelze. Naopak mě značně překvapilo, že o mnoho více konkrétních informací o specifikách úročení Komplexního programu jsem nenalezl ani ve smlouvách, všeobecných obchodních podmínkách či jinde.

Ve Dvoustranném ujednání o poskytování souboru produktů a služeb – Komplexní program, je pouze uvedeno: Úročení sporožirového účtu Komplexní program je uvedeno ve Sdělení České spořitelny, a.s.. Toto sdělení však součástí jinak velmi obsáhlé a poněkud málo přehledné dokumentace k souboru produktů a služeb není. Jakoukoliv informaci o nestandardních podmínkách úročení jsem nezískal ani při osobním jednání na pobočce České spořitelny při zřizování Komplexního programu.

Zkusil jsem tedy infolinku. Na poprvé jsem příliš neuspěl, ale na druhý pokus mi produktová specialistka tvrdila, že o úrok klient nepřijde ani v případě, když zruší účet v průběhu roku. V tomto případě prý bude vypočten k datu zrušení účtu a vyplacen. Zásadní rozpor této informace s tím, co je uvedeno na www stránkách České spořitelny, vysvětlit nedokázala, ale slíbila že věc oznámí dál k prověření. Tiskový odbor banky se mi telefonicky kontaktovat nepodařilo, takže jej redakce Měšce požádala o vyjádření e-mailem.

Vyjádření tiskového odboru České spořitelny:

„U sporožirového účtu Komplexní program jsou podle současného způsobu úroky připisovány ročně, tzn. zruší-li klient tento účet kdykoliv v průběhu roku, je mu úročen jako běžné sporožiro, tj. 0,15 %. Tento systém výpočtu úroků je dán technickými možnostmi sporožirového systému, který ČS zdědila z minulosti. Změnu tohoto systému plánujeme na příští rok. Informace o tom, že úroky závisí na průměrném kreditním zůstatku sporožirového účtu Komplexní program a jsou připisovány pouze na účty, jež existují k 31. 12., je klientům k dispozici v tzv. Informační knize na každé pobočce ČS.“

Shrnu-li zjištěné informace, docházím k závěru, že Česká spořitelna především své klienty o velmi podstatné věci informuje zcela nedostatečně a dosti zmateně. Stěží lze za dostatečný způsob pokládat uvedení nějaké důležité informace v Informační knize na pobočkách. Informace uvedená na internetových stránkách banky je zavádějící a neúplná a na infolince se klient buď nedozví nic, nebo informaci nesprávnou.

Je-li správná informace tiskového odboru, obdrží klient při rušení Komplexního programu až desetinásobně nižší úrokovou sazbu, než je uváděno v podmínkách tohoto produktu (0,15 % namísto až 1,2 %), čímž na nevyplaceném úroku přijde klidně i o pár tisíc korun! Banka za to ale nemůže, protože tento systém zdědila z minulosti!

Tak se mi zdá, že Česká spořitelna má na cestě ke kvalitním službám a zejména kvalitní komunikaci s klienty ještě pár kilometrů před sebou. Nechápu, proč Banka roku © takto zbytečně ztrácí body a riskuje, že z produktu s dobrým poměrem cena/užitek se může v očích klientů stát produkt s nečekanými záludnostmi.

Nevylučuji, že na nějakou podobnou či úplně jinou záludnost lze narazit u produktu či balíčku jiné banky. Pokud na ni narazíte, asi byste si to také neměli nechat pro sebe.

Anketa

Využíváte balíčkový běžný účet?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).