Hlavní navigace

Zákoník práce: Překážky v práci - lékař, doprava a jiné

7. 3. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zákon pamatuje na překážky v práci z důvodu lékařské prohlídky, doprovodu dětí, partnera či rodičů k lékaři, ale též při zpoždění hromadné dopravy nebo stěhování. Kdy má zaměstnanec nárok "jen" na volno a kdy i na náhradu mzdy? A kdy musí zaměstnavatel "proplatit" hledání nové práce?

Minule jsme se seznámili s rozsahem některých osobních překážek v práci a s poskytováním náhrad podle nové právní úpravy Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., která provádí ustanovení Zákoníku práce. Dnes tuto problematiku zavřeme a vysvětlíme si další případy.

Je logické, že pracovní zákonodárství staví pracovně lékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce mezi případy, u nichž se poskytuje zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu pracovní volno k tomu, aby se podrobil pracovně lékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejného zdraví.

Obecně v souvislosti s vyšetřením nebo ošetřením je v citovaném právním předpise stanoveno, že se toto volno poskytne s náhradou mzdy (platu) na nezbytně nutnou dobu, bylo-li provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, již si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, a to za podmínky, že tyto úkony není možné provést mimo pracovní dobu.

Přestože zákon respektuje právo pacienta zvolit si libovolné zdravotnické zařízení, neznamená to, že bude jezdit s nárokem na náhradu mzdy za lékařem přes půl republiky. V takovém případě svobodné volby je zaměstnavatel povinen sice poskytnout pracovní volno na nezbytně nutnou dobu k realizaci tohoto práva, ale s náhradou mzdy pouze v rozsahu nejbližšího zařízení uvedeného shora.

Dalším okruhem problémů je překážka v práci z důvodu doprovodu rodinného příslušníka. Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinným příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a nebylo jej možno provést mimo pracovní dobu, a to s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela, bez náhrady v případě ostatních rodinných příslušníků.

Nařízení vlády dále řeší pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do vymezených zařízení a doprovod dítěte do poradenských zařízení.

Na přerušení dopravního provozu a zpoždění dopravních prostředků a znemožnění cesty do zaměstnání pamatuje citovaný právní předpis tím, že stanoví, že pracovní volno, ale bez náhrady mzdy, se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, pokud se zaměstnanec nemohl dostat včas do místa pracoviště i jiným přiměřeným způsobem.

Naopak zaměstnanec těžce zdravotně postižený má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, pokud je mu znemožněna cesta do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec k takové cestě používá.

dan_z_prijmu

Při přestěhování má zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 2 dny. Pokud však jde o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

Konečně uvedené nařízení upravuje pracovní volno v případě vyhledání nového zaměstnání s náhradou mzdy nebo platu v rozsahu nejvýše jednoho půldnu v týdnu v době výpovědní doby v případě výpovědi dané zaměstnavatelem podle § 52 písm. a) až e) Zákoníku práce nebo v případě dohody o skončení pracovního poměru z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatel slučovat. Bez náhrady mzdy je toto pracovní volno možno poskytnout v dalších případech v zákoně stanovené výpovědi z pracovního poměru.

Anketa

Přiznává vám zaměstnavatel náhradu mzdy při osobních překážkách v práci?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).