Hlavní navigace

Zákoník práce: Osobní překážky v práci

28. 2. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dnešní pokračování v listování v novém Zákoníku práce věnujeme aktuální problematice překážek v práci na straně zaměstnance a podmínkám, za nichž je neúčast zaměstnance v práci omluvena a případně i finančně zabezpečena. Kdy máte nárok na pracovní volno s náhradou a kdy bez náhrady mzdy?

Zákon stanoví, že zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech stanovených v zákoně o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v tomto zákoně nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

Dále jsou definovány jiné důležité osobní překážky v práci: Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou výše uvedeny, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu se poskytne ve výši průměrného výdělku.

Musíte vyplnit daňové přiznání? Usnadněte si to s interaktivními daňovými formuláři!

Zákoník práce zmocňuje vládu k vydání nařízení, v němž se stanoví nařízením okruh překážek v práci, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých se poskytuje náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami rozvrhují.

Jde o Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kde je stanoven tento rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci:

 1. Vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení.
 2. Pracovně lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce.
 3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků.
 4. Znemožnění cesty do zaměstnání.
 5. Svatba.
 6. Narození dítěte.
 7. Úmrtí.
 8. Doprovod rodinného příslušníka (dítěte) do zdravotnického nebo jiného zařízení.
 9. Pohřeb spoluzaměstnance.
 10. Přestěhování.
 11. Vyhledání nového zaměstnání.

Protože uvedené okruhy jsou značně rozsáhlé, budeme jim věnovat pozornost v příštím pokračování, dnes si probereme jen otázku narození dítěte, svatby, úmrtí a pohřbu.

Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy k převozu manželky (ale i družky) do zdravotnického zařízení a zpět, bez náhrady mzdy pak k účasti při porodu dítěte.

Z důvodu vlastní svatby se poskytne zaměstnanci pracovní volno na dva dny, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy nebo platu však přísluší pouze na jeden den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte. Ve stejném rozsahu, ale bez náhrady mzdy, může jít dítě na svatbu rodiče.

školení účto Kučerová

Při úmrtí se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy (platu), a to

 1. 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 2. 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 3. na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance. Počet těchto zaměstnanců však určí zaměstnavatel (je-li na pracovišti odborová organizace, v součinnosti s ní).

Anketa

Přiznává vám zaměstnavatel náhradu mzdy při osobních překážkách v práci?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).