Hlavní navigace

Zákoník práce: Posudky a osobní spisy zaměstnanců

11. 7. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zaměstnavatel vede o svých zaměstnancích spisy. Mohou obsahovat pouze informace nezbytné k výkonu práce. Kdo smí do složky nahlédnout? Po ukončení zaměstnání zaměstnavatel vyhotoví zápočtový list. Co musí obsahovat? A jak získat podklady pro podporu v nezaměstnanosti?

Právo upravuje celkem jednoznačně rozsah a obsah osobních spisů zaměstnance a problematiku vyhotovení potvrzení o zaměstnání a pracovních posudků.

Zákoník práce stanoví oprávnění zaměstnavatele vést osobní spis svého zaměstnance. Ten však smí obsahovat pouze písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu, čímž zamezuje nepřípustné slídění zaměstnavatele po skutečnostech, které mu nepřísluší.

Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má i orgán inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce, příslušný orgán Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby při výkonu svých zákonných oprávnění.

Zaměstnanec má stanoveno právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele.

Při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (někdy se mluví o tzv. zápočtovém listě) a uvést v něm

  1. údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  2. druh konaných prací,
  3. dosaženou kvalifikaci,
  4. odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  5. zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
  6. údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést jen na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů zaměstnanci tento posudek vydat. Není povinen mu jej vydat dříve než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.

FIN21

Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Pokud by zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku nesouhlasil, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit. Soud pak v příslušném řízení rozhodne, zda je takový požadavek oprávněný, a při vyhovění žalobě uloží zaměstnavateli podle výsledků soudního řízení posudek opravit či doplnit.

Anketa

Znáte obsah svých složek u zaměstnavatele?

20 %
78 %
2 %
Odpovědělo 107 čtenářů.

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).