Hlavní navigace

Zákaz falešných slev: Novela zákona má zabránit dalším podvodům na spotřebitele

27. 4. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nedávno schválená právní úprava má opět zvýšit ochranu spotřebitele. Posvítí si například na falešné slevové akce nebo podvodné spotřebitelské recenze na internetu.

Změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku navržené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) zvýší ochranu spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami.

Vládou schválená předloha do českého práva implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161.

Cílem návrhu je zajistit, aby spotřebitelé byli při nákupech v online prostředí lépe chráněni před nekalými obchodními praktikami některých prodejců. Náš návrh jim zajistí dostatek informací, aby se mohli lépe orientovat a byli méně zranitelní vůči snahám o manipulace, uvedl k návrhu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V hledáčku podvodné slevy i recenze

E-shopy někdy při slevových akcích uvádí jako původní cenu tu maloobchodní, za kterou se výrobek ve skutečnosti ani neprodával. Nebo před akcí výrazně navýší cenu zboží tak, že reálně je „sleva“ zanedbatelná, nebo je zboží prodáváno dokonce dráž než před akcí.

Tomu se můžete bránit. Skutečnou výši slevy si nyní můžete ověřit na webu Hlídač shopů.

Předloha například navrhuje, aby obchodníci museli nově u zboží ve slevě uvádět i cenu, za kterou ho prodávali před poskytnutím slevy.

U slevy budou obchodníci muset nově uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce produkt nabízeli v období ne kratším než 30 dnů před slevou, informoval Síkela, podle kterého má tato povinnost pomoci eliminovat umělé navyšování cen před slevou, což je dodnes poměrně oblíbená nepoctivá praktika, ke které se uchyluje nejeden obchodník.

Přesněji navrhovaný § 12a uvádí, že informace o slevě z ceny obsahuje údaj o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával:

  • v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
  • od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
  • v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

Toto ustanovení se nepoužije u výrobků podléhajících rychlé zkáze nebo u výrobků s krátkou dobou spotřeby.

Novelizace má také zakázat falešné a zkreslené spotřebitelské recenze na internetu. Prodejci nově budou povinni ověřovat, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho použili.

Zjednání nápravy

Do zákona o ochraně spotřebitele předloha navrhuje nový paragraf § 5d, podle kterého spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, může vedle nároků, které mu standardně plynou z občanského zákoníku (posouzení platnosti právního jednání, jednání v omylu, nárok na vydání bezdůvodného obohacení, náhrada újmy aj.) také:

  • odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo
  • požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

Tato úprava má představovat jednodušší způsob, jak mohou spotřebitelé závazky z takovýchto smluv ukončit. Stávající právní úprava s použitím nekalých obchodních praktik nespojuje žádnou zvláštní soukromoprávní sankci týkající se uzavřené smlouvy, uvádí důvodová zpráva s poukazem na to, že v současnosti riziko neunesení důkazního břemene spotřebitele odrazuje od využívání jejich práv, což v důsledku znamená neúčinnost obecných soukromoprávních sankcí. Zakotvením jednoduššího způsobu v podobě práva odstoupit od smlouvy v případě, že byl spotřebitel na svých právech dotčen nekalou obchodní praktikou, by mělo tyto problémy odstranit.

Kromě odstoupení od smlouvy budou moci spotřebitelé požadovat slevu z ceny. Její výše by měla odpovídat povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Tato varianta se použije v případě, že by odstoupení od smlouvy nebylo přiměřeným řešením. Čím závažnější nekalá obchodní praktika bude, tím větší snížení ceny bude moci spotřebitel požadovat. V případě excesů tak lze uvažovat i o snížení ceny v rozsahu 90 % či více (tato situace může například nastat, pokud si spotřebitel objedná ryze veganské pohoštění, které je ve skutečnosti připraveno z živočišných produktů), vysvětluje důvodová zpráva s tím, že přiměřené snížení ceny by spotřebitel mohl požadovat, například pokud zjistí, že zakoupil výrobek na základě výzvy ke koupi, která je časově omezená a uvádí spotřebitele v omyl, že se jedná o cenově výhodnou nabídku, nebo o zaručeně nejnižší cenu na trhu, ačkoli tomu ve skutečnosti tak není.

Výše uvedená ustanovení se však nepoužijí vždy. Výjimka bude platit v případě, že prodávající dokáže, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

Uzavírání smluv mimo provozovnu

K posílení práva spotřebitele došlo naposledy s platností od začátku letošního roku. Dočtete se o něm v článku Spotřebitelé získají větší ochranu před energošmejdy i otravným voláním.

Změny jsou navržené i u nechvalně známého podomního prodeje. Při uzavírání smlouvy u spotřebitele v domácnosti bez předem sjednané návštěvy a také při organizované prodejní akci by se nově měla prodloužit lhůta pro odstoupení od smlouvy ze 14 dnů na 30 dnů.

Při prodeji výrobků nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu také bude prodávající povinen k informacím o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění uvést či poskytnout v písemné formě i název nebo jméno a adresu prodávajícího, u něhož může případně spotřebitel po ukončení takového prodeje výrobků nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

dane_z_prijmu

Uzavírání smluv po telefonu

Nad rámec požadavků EU pak návrh MPO zasáhne i do uzavírání smluv po telefonu. K uzavření smlouvy by nově neměl stačit jen telefonát. Podnikatel bude muset spotřebiteli svou telefonickou nabídku potvrdit v textové podobě, tj. např. e-mailem, a spotřebitel bude muset svou vůli smlouvu uzavřít potvrdit také v textové podobě, vysvětlil ministr.

Více informací o nákupu na online tržišti

Předloha má zavést i nové informační povinnosti pro online tržiště. Spotřebitelé budou vždy informováni o tom, s kým uzavírají smlouvu nebo na základě jakých parametrů jsou řazeny nabídky v případě vyhledávání, informoval Síkela a vysvětlil, že za nekalou obchodní praktiku bude považováno jednání, kdy poskytovatel online tržiště umístí na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístil za úplatu, ale zákazníka přitom na placenou reklamu neupozorní.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Pravidelně píše pro Deník N, příležitostně pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).