Hlavní navigace

Spotřebitelé získají větší ochranu před energošmejdy i otravným voláním

24. 9. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Sněmovna odhlasovala dvě důležité novely. Spotřebitelé díky nim získají v oblasti prodeje a zprostředkování větší zákonnou ochranu a nová práva a klid od otravných marketingových telefonátů.

Poslanecká sněmovně definitivně schválila novelu energetického zákona (sněmovní tisk 799) i s pozměňovacími návrhy senátorů. Předloha reaguje na nepoctivé praktiky tzv. energetických šmejdů. Spotřebitelům přiznává větší ochranu a práva, dodavatelům a zejména zprostředkovatelům pak nařizuje nové povinnosti, na které bude dohlížet Energetický regulační úřad (ERÚ).

Pokud se pod novelu podepíše i prezident, měla by nová pravidla platit většinou od začátku příštího roku.

V hledáčku hlavně zprostředkovatelé

V hledáčku předlohy se ocitli hlavně zprostředkovatelé nabídek energií, na které se v posledních letech kupí stížnosti u České obchodní inspekce, ERÚ i u spotřebitelských organizací.

Energetičtí šmejdi, jak se jim přezdívá, používají klamavé a agresivní praktiky k tomu, aby spotřebitele (často seniory) donutili podepsat smlouvu o zprostředkování výběru nového dodavatele nebo přihlášku do výběrového řízení, které vede k nevýhodné smlouvě o dodávkách energií.

Spotřebitelé jsou leckdy od podomních prodejců dotlačeni i k podpisu dokumentu prezentovaného jako pouhý doklad o návštěvě nebo sjednání služby hlídání cen energií. Jindy spotřebitel uzavře nevědomky smlouvu o obstarání nového dodavatele telefonicky, kdy po sérii dotazů na potvrzení svého jména, bydliště, věku a dalších zřejmých údajů odpoví ano i na úmyslně zmatečně formulovanou otázku, zda souhlasí s uzavřením smlouvy, upozornil na praktiky podvodného získání podpisu dTest.

Jaké fígle na vás energošmejdi můžou v současnosti zkoušet? Popisujeme je v článku Jaké triky nyní používají energošmejdi a co dělat, když už jim něco odsouhlasíte?

Registr zprostředkovatelů a nové povinnosti

Kde si stěžovat?

Do účinnosti novely musíte rozlišovat tři místa:

Stížnost na zprostředkovatele nebo pořadatele aukce řeší Česká obchodní inspekce

Porušení zákazu podomního prodeje řeší obecní/městský úřad (je-li u vás zakázán)

Stížnost na dodavatele energií nebo jeho prodejce řeší Energetický regulační úřad.

Podle nového znění zákona by měl každý zprostředkovatel splňovat předepsané podmínky na vzdělání, praxi a bezúhonnost. Pro svou činnost bude muset získat pětiletou licenci od Energetického regulačního úřadu (nyní stačí jen živnost nebo smlouva). ERÚ bude také mít nově pravomoc řešit i provinění zprostředkovatelů nebo pořadatelů aukcí, což dnes spadá pod ČOI.

Zprostředkovatele nabídek energií přitom zákon dosud jako specifickou profesi neznal a nereguloval žádnými specifickými pravidly. Do roku 2017 pro nás byli zprostředkovatelé okrajovým tématem. V roce 2018 už jim náležela více než polovina ze spotřebitelských stížností, tedy přes sedm tisíc ročně. Přitom zprostředkovatelé doteď nespadali pod náš dozor, takže další stížnosti se kupily na České obchodní inspekci nebo u spotřebitelských organizací, uvedl Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Povinnost registrace u ERÚ začne platit od července příštího roku. Nový registr bude veřejně přístupný, takže si budete moci snadno zkontrolovat, jestli zprostředkovatel, se kterým komunikujete, splnil zákonem požadované podmínky (např. na vzdělání nebo bezúhonnost) a má příslušné oprávnění vykonávat činnost.

Zprostředkovatel bude nově povinen vás informovat o tom, že s vámi jedná jako
zprostředkovatel
, prokázat se osvědčením a sdělit vám svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo (bylo-li přiděleno) a registrační číslo.

Větší ochrana spotřebitelů před špatnou smlouvou

Dále předloha počítá se zákazem uzavírání smluv na dobu určitou s délkou přes 36 měsíců (vč. případného prodloužení). Pokud by smlouva pokračovala dál, začnou pro ni platit pravidla pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou (tedy ukončení bez omezení, jen s běžnou výpovědní lhůtou).

Novela rozšiřuje také možnosti, jak smlouvy na dobu určitou vypovědět. Pokud máte smlouvu na dobu určitou s automatickou prolongací, kterou nemusíte výslovně odsouhlasit, můžete nově závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv do 20. dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku.

V případě, že vám zanikne vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu (typicky např. stěhování z nájmu), můžete bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo závazek ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Od smlouvy o zprostředkování bude možné kdykoliv bez sankce odstoupit, stejně jako bude možné beztrestně odvolat udělenou plnou moc. To pomůže se snadno vyvázat například z energetických aukcí.

Uzavřete-li smlouvu o dodávce přes zprostředkovatele, budete od ní moci bez sankce odstoupit do 15 dnů po zahájení dodávek tak, jako je tomu u smluv uzavřených na dálku nebo při podomním prodeji. Výpovědní doba je 15 dní a běží od prvního dne měsíce, který následuje po vaší výpovědi.

V případě, že dodavatelé budou měnit ceníky nebo podmínky, musí zákazníkům informaci o změně ceny přímo doručit. Nebude tedy stačit, aby jen informovali o změně na svém webu. Spotřebitel má v takovém případě nárok bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy, nejpozději do desátého dne přede dnem účinnosti změny.

Kromě toho nově dodavatelé musí zákazníkům sdělit také termín ukončení smlouvy. Ten někdy může být nejasný kvůli odlišnému datu uzavření smlouvy u dodavatele a reálným zahájením dodávek.

Ačkoli účinnost se zdá být blízko, ERÚ přesto stále nabádá k opatrnosti. Ceny energií rostou, což přispívá k ochotě lidí měnit dodavatele. Zároveň zprostředkovatelům zbývá posledních několik měsíců, než začnou platit nová pravidla. Nepoctivci proto budou útočit, do posledního dne se budou snažit utrhnout svůj díl koláče. Teprve po zahájení registrací se trh začne skutečně čistit, a i to bude nějakou dobu trvat. Dávejme si zatím pozor, varuje Trávníček.

Konec otravnému volání

Další změna, které přispěje k pohodlí spotřebitelů, vyplývá z transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích (sněmovní tisk 1084), při jejímž schvalování Sněmovna přehlasovala Senát a protlačila tak původní verzi. Předloha, která také čeká na podpis prezidenta, implementuje do českého práva Evropský kodex pro elektronické komunikace, který posílí a sjednotí ochranu spotřebitele s evropským trhem. Účinná má být od třetího měsíce po vyhlášení ve Sbírce. Pokud se to tedy stihne ještě v září, bude většina změn účinná od letošního prosince.

Nejviditelnější změnou budou přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. V současnosti platí, že pokud si nepřejete být obtěžováni marketingovými hovory, musíte aktivně vyjádřit svůj nesouhlas v tzv. veřejném účastnickém seznamu. Nově to bude fungovat přesně naopak. Automaticky se bude předpokládat, že si uplynutím šesti měsíců od účinnosti novely tyto hovory nepřejete. Pokud byste si přáli možnost marketingového volání na své číslo zachovat, budete moci vyjádřit aktivní souhlas v účastnickém seznamu.

skoleni_27_1

Podobně bude fungovat i souhlas se zpracováním osobních údajů pro provozovatele webu. Novela zavede tzv. opt-in režim pro tzv. cookies a jiné sledovací technologie. Aby o vás mohl server sbírat informace, bude potřebovat váš aktivní souhlas.

Předloha také umožní zasílat na tísňové linky SMSky, urychlí a zjednoduší změnu poskytovatele internetu, stanoví podmínky pro snazší budování sítí elektronických komunikací a zavede koncepčnější podporu osob s handicapem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).