Hlavní navigace

Žádosti o výchovné odstartují v září. Jeden z rodičů dostane 500 Kč za každé dítě

30. 8. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od září mohou lidé v penzi požádat o tzv. výchovné. Pětistovka k důchodu za vychované dítě je určena pro toho, kdo o něj pečoval nejvíce. Drtivá většina žen, kterým vznikne nárok, získá výchovné automaticky.

Od září stát spustí příjem žádostí o tzv. výchovné, na které nejčastěji dosáhnou ženy. Pětistovka za vychované dítě jim má nahradit ušlý příjem během péče v prvních letech, který se negativně odrazil na výši důchodu.

Tímto způsobem zvyšujeme důchody proto, že dosud byly bohužel hlavně ženy ‚trestány‘ za to, že se místo práce věnovaly výchově dětí a měly tak nižší příjmy. Rozdíl v průměrném důchodu činí bezmála 3 tisíce korun, uvedl ministr práce Marian Jurečka.

500 Kč za každé vychované dítě

Výchovné bude činit 500 Kč za každé dítě k důchodu navíc (výše výchovného není zastropována žádným maximem). Přilepšení ale nedostanou oba rodiče. Jen ten, kdo o dítě osobně pečoval v největším rozsahu. Z povahy věci půjde v drtivé většině o ženy. Za osobu, která výchovu zajišťovala ve větším rozsahu, bude považována ta z pečujících osob, v jejíž kariéře se v největší míře projevovaly složky výchovy, které mohly negativně ovlivnit délku doby zaměstnání a výdělky pečující osoby, tj. kdy péče musela být zajišťována ‚na úkor‘ možné pracovní aktivity, upřesňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Pokud by navýšení o výchovné neodpovídalo počtu vychovaných dětí, kontaktujte co nejrychleji okresní správu a požádejte o nápravu.

Pokud ženám byla výchova dětí zohledněna už při stanovení důchodového věku jeho snížením, navýší se jim penze o výchovné automaticky.

Přesněji se o pětistovku na dítě bude navyšovat procentní výměra u starobního důchodu, přičemž přiznání předčasné starobní penze v tomto není na překážku. Výše částky náležející k důchodům přiznávaným v roce 2024 a později se bude postupně valorizovat stejným způsobem jako procentní výměry důchodů, upřesňuje informace ministerstvo práce.

Výchovné stát začne vyplácet od začátku roku 2023.

Co znamená péče v největším rozsahu?

Na výchovné nevznikne nárok, pokud se pojištěnec vůči dítěti dopustil úmyslného trestného činu.

Pokud si kladete otázku, co přesně znamená péče o dítě v největším rozsahu, pak vězte, že podmínky pro uznání dítěte za vychované budou podobné těm, kterými se posuzuje výchova pro účely snížení důchodového věku u žen.

Výchovou se v tomto případě myslí péče o dítě, která do dosažení jeho zletilosti trvala minimálně deset let. V případě, že jste se ujali péče po dosažení osmého roku věku dítěte, pak stačí, že jste o něj pečovali aspoň pět let a nepřestali s tím před dosažením jeho zletilosti.

V případě úmrtí dítěte po dosažení 5 let podmínku výchovy splňujete, pokud jste o toto dítě pečovali od jeho narození do jeho úmrtí.

Kdo bude muset požádat

Důchodci s penzí přiznanou před rokem 2023 budou muset o příplatek požádat nejpozději do konce roku 2024.

Osoby s důchodem přiznaným od roku 2023 budou muset o výchovné požádat vždy, a to při podání žádosti o starobní důchod.

Jak jsme uvedli, většina žen v penzi získá výchovné k důchodu automaticky. Ostatní potenciální příjemci budou muset o navýšení požádat. Příjem žádostí se rozjede už v září.

Kromě vlastních rodičů mohou výchovné nárokovat i ti, kteří si dítě osvojili nebo vzali do péče nahrazující péči rodičů s povolením soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). O výchovné tak může požádat i pěstoun, pokud jeho péče byla v požadované délce, kterou uvádíme výše.

Žádosti se budou podávat u České správy sociálního zabezpečení. Příslušný tiskopis bude zveřejněn na ePortálu ČSSZ, kde bude možné žádost rovnou odeslat za podmínky, že máte digitální identitu. V opačném případě o výchovné požádáte na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Co vzít na úřad?

V případě, že některé z dětí, za které vám byl snížen důchodový věk, vychovávala ve větším rozsahu jiná osoba, výchovné za toto dítě náleží jí. Na tuto skutečnost byste měli okresní správu upozornit, ideálně ještě před tím, než se vám důchod zvýší o výchovné.

V září nebo říjnu 2022 podejte žádost o výchovné za správný počet dětí.

Nárok na výchovné se bude prokazovat čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti – nejčastěji při sepisování žádosti o důchod. Rodný list bude nutné předložit, jen když nebude možné vztah k dítěti ověřit z příslušného registru veřejné správy.

Pokud výchovu vašich dětí zajišťovala kromě vás i jiná osoba, musíte ji v žádosti nahlásit a uvést, v jakém rozsahu o děti pečovala.

Je výchovné ve výši 500 Kč za každé dítě dostatečné?

Přihlížet se má jen k výchově dítěte, které jste uvedli jako vychované v žádosti o přiznání starobního důchodu. Pokud si na nějaké dítě vzpomenete později než při podání žádosti, stát vám výchovné za toto dítě nepřizná. Výjimka z tohoto pravidla platí jen pro důchody přiznané před 1. 1. 2023, kdy se bude o výchovné žádat až po přiznání penze.

Co bude následovat v případě sporu?

Pokud by nastala situace, že se pečující osoby neshodnou na tom, kdo to dělal ve větší míře, musí situaci pomyslně rozetnout okresní správa ve speciálním správním řízení. V rámci dokazování je pak možné předkládat různé dokumenty a listiny nebo i vyslechnout svědky. Rozhodnutí OSSZ pak bude přezkoumatelné po správní i soudní linii.

V případě, že ženě byl kvůli nějakému dítěti snížen důchodový věk, ale výchovu ve větším rozsahu zajišťoval muž, odebere OSSZ takové ženě automaticky přiznané výchovné a přizná jej muži. Ten si však musí o výchovné požádat nejpozději do konce roku 2024. V případě, že mu penze nebyla do konce letošního roku ještě přiznána, požádá o výchovné při sepisování žádosti o důchod.

Pokud by zemřela osoba, která pečovala o dítě v největším rozsahu, nárok na výchovné na další osoby nepřechází.

Výchovné a invalidní důchodci

Výchovné mohou získat jen osoby, které splní podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Aktualizace: Výchovné by mělo být přiznáváno i příjemcům starobních důchodů, které vznikly transformováním z invalidních důchodů a nekrácené i vdovám, které pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem.

Více najdete v textu Dřívější důchod pro záchranáře, nižší penze pro komunisty a výchovné pro více lidí

Do této doby se dá započíst i doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (dříve plného invalidního důchodu) a další náhradní doby (např. péče o dítě ve věku do 4 let, péče o osobu závislou ve stupni II až IV, status uchazeče o zaměstnání na ÚP či studium před r. 2010).

Jestliže poživatel invalidního důchodu splní podmínky nároku na starobní důchod, může si o něj požádat. Pokud mu bude přiznán, splní tím od roku 2023 základní předpoklad pro vznik nároku na výchovné.

Pokud invalidním důchodcům vychází vyšší invalidní důchod než starobní, mohou si ponechat ten invalidní a nárok na ten starobní pak zanikne. V případě, že se takto oba důchody budou porovnávat ještě během letošního roku, nebude do toho starobního výchovné ještě zahrnuto, protože náleží až od příštího roku. Výchovné se pak přizná od data, kdy se jejich invalidní důchod automaticky změní na starobní, tedy od 65 let, nejdříve však k datu splátky důchodu, jež bude splatná v lednu 2023. V tomto případě je třeba o výchovné požádat, nejpozději do konce roku 2024 nebo do dvou let od vzniku nároku na „transformovaný“ starobní důchod, jinak nárok na výchovné nevznikne.

dan_z_prijmu

Konečná podoba pomoci s energiemi je na světě. Domácnosti dostanou až 15 tisíc Kč Přečtěte si také:

Konečná podoba pomoci s energiemi je na světě. Domácnosti dostanou až 15 tisíc Kč

Pokud k porovnávání důchodů dojde až v roce 2023 a později, do starobní penze už se výchovné zahrne. V případě, že bude starobní důchod vyšší než invalidní, stát přizná ten starobní a invalidní zanikne. Pokud by byl starobní důchod i s výchovným nižší, bude příjemce i nadále získávat invalidní důchod a starobní z titulu tohoto souběhu zanikne. V takovém případě nebude již možno přiznat výchovné ke starobnímu důchodu, na který se invalidní důchod automaticky změní při dosažení věku 65 let, informuje MPSV.

Výchovné by od ledna 2023 mohlo podle odhadů MPSV dostat automaticky asi 1,4 milionu žen. Průměrná částka, o kterou se jim zvýší důchod, dosáhne 1100 Kč.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).