Hlavní navigace

Z redakční schránky: Jak jezdit autem bez řidičského průkazu a jak na důchod pro cizince

17. 6. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Přijít o řidičské oprávnění můžete lze dnes snadno. Přestože téměř vždy je to vlastním zaviněním, nemít řidičský průkaz je nepříjemná situace zvláště pro profesionální řidiče. Řešení však existuje. Otázky se na nás sypou i v důchodové oblasti. Zvláště cizinci nemají jasno, jaký důchod dostanou.

Som občanom Slovenskej republiky a do 31.12.1992 som bol zamestnancom firmy so sídlom v Prahe. Narodil som sa v marci 46 a požiadal som tento rok v marci o dôchodok. Zamestnaný som bol (a stále som) nepretržite celý produktívny vek. Mohli byste mi aspoň načrtnúť, akým algoritmom mi bude vypočítaná česká časť dôchodku, či sa ma bude týkať v budúcnosti prípadná valorizácia dôchodku a akým zpôsobom? Pochopitelne, Slovenská poisťovňa to údajne nevie. (M.K.)

Romana Juříčková:
Algoritmus výpočtu starobního důchodu v ČR je velmi složitý. Měsíční důchod se skládá ze dvou částí – ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je stanovena zákonem a je pro všechny osoby splňující nárok stejná (v současné době činí 1700 Kč). Procentní výměra se stanoví jako 1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok účasti na důchodovém pojištění. Výpočtovým základem je osobní vyměřovací základ do částky 9600 Kč v plné výši, z částky převyšující 9600 Kč do částky 23 300 Kč se započítává pouze 30 % a z částky převyšující 23 300 Kč se započítává pouze 10 %. Stanovení osobního vyměřovacího základu je poměrně složitou záležitostí, kterou zpracovávají specializované programy a běžný smrtelník vůbec není schopen jej stanovit. Slovy zákony je osobním vyměřovacím základem měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů za 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.


Pokud si však o starobní důchod žádáte na Slovensku, rozhodující je pro vás právní úprava slovenská. Pokud jste splnil podmínky pro přiznání důchodu na základě účasti na důchodovém pojištění ve více státech, potom výše starobního důchodu bude určena na základě právních úprav všech států, v nichž jste se na důchodovém pojištění účastnil.


Česká správa sociálního zabezpečení ovšem bohužel rovněž nezveřejňuje návody či postupy, jak v podobné situaci postupovat, či jakým způsobem se výsledná výše důchodu v těchto situacích stanoví, rovněž ani neposkytuje informace o právních úpravách v jiných státech.


Do září 2004 jsem v ČR odpracovala cca 32 let jako učitelka. Od září 2004 pracuji ve Velké Británii v oblasti sociální péče. Jsem narozena 7. 1. 1950, mohla bych v ČR žádat o starobní důchod, o čemž zatím neuvažuji, protože mám v Británii pracovní smlouvu do 65 let. Chtěla bych se touto formou informovat o způsobu výpočtu starobního důchodu. Jaké dokumenty budu potřebovat k doložení odpracované doby v Británii a zda by byl možný souběh starobního důchodu a zaměstnání zde? (D.N.)

Romana Juříčková:
Doba účasti na důchodovém pojištění pro účely přiznání nároku na starobní důchod, kterou pojištěnec získal v různých státech, se sčítá. Starobní důchod je složen ze dvou částí – z tzv. základní výměry (v současné době 1700 Kč) a procentní výměry, která se stanoví jako 1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok účasti na důchodovém pojištění. Výpočtový základ se odvozuje z osobního vyměřovacího základu, přitom stanovení osobního vyměřovacího základu je poměrně složitou záležitostí, kterou zpracovávají specializované programy a běžný smrtelník vůbec není schopen jej stanovit. Slovy zákona je osobním vyměřovacím základem měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů za 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.


K doložení doby odpracované ve Velké Británii pro Českou správu sociálního zabezpečení by mělo postačovat potvrzení zaměstnavatele, přesnější informace vám poskytne příslušná správa sociálního zabezpečení.


Ohledně souběhu zaměstnání a důchodu – výplata starobního důchodu podle právní úpravy platné v ČR náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost (tj. majícím příjmy ze zaměstnání) pouze tehdy, pokud jejich pracovněprávní vztah byl sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. Tzn. souběh příjmů ze zaměstnání a starobního důchodu v ČR je možný pouze tehdy, pokud váš pracovní poměr není sjednán na dobu delší než jeden rok.


Nevím, jestli je to pravda, ale někde jsem četl nebo slyšel o možnosti připojistit se pro případ odnětí řidičského průkazu. Zajímalo by mě, jestli je to pravda, popřípadě kontakt na takovéto pojištění. Předem velice děkuji. (L. G.)

Účto_tip_změny21

Dalibor Z. Chvátal:
Pojištění proti odnětí řidičského průkazu u nás skutečně existuje. Od loňského roku je prodávají dvě společnosti. Pojišťovna Slavia má pojištění s názvem Sv. Kryštof. To kryje nejen ztrátu řidičského průkazu, ale i pokuty ve správním řízení. Druhou společností je Carlife. Ta prodává pojištění australské pojišťovny QBE Insurance Group s názvem Point Protec a kryje měsíční náklady na náhradní dopravu po celou dobu zákazu řídit.


Pojištění Pojištovny Slavia lze sjednat na jejich pobočkách a na pobočkách makléře Total Brokers. Pojištění společnosti Carlife lze koupit online na webu top-pojisteni.cz. Ani jedno pojištění nepatří mezi nejlevnější a je určeno hlavně pro běžné řidiče, kteří mají v době sjednání max. 5 trestných bodů. Pro piráty silnic a pro ty, kteří už o řidičský průkaz přišli, toto pojištění pochopitelně určeno není.

Anketa

Jste pojištěni proti odnětí řidičského průkazu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).