Hlavní navigace

Z redakční schránky: Jak na pracovní úrazy

19. 5. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Úrazy na pracovišti a při cestě na něj patří mezi nepříjemné situace, ale přesto se stávají. Jaké jsou možnosti a na co máte právo? Prokazování pracovních úrazů je složité a ne zřídka končí opačně, než byste chtěli.

Dobrý den,chtěla bych se zaptat na pracovní úraz, který se mi stal. Po příchodu do zaměstnání a zapsání se do knihy příchodů jsem upadla na schodech vedoucích ke ke kanceláři. Zranila jsem si lýtkový sval.

Po ošetření v nemocnici a následně u praktického lékaře mi byl vystaven doklad o pracovní neschopnosti s diagnozou natržení lýtkového svalu, a to jako pracovní úraz.

Zaměstnavatel se mnou následně sepsal protokol o pracovním úraze, kde je uvedeno,že místo úrazu je i mým trvalým místem pracoviště, dále dobu úrazu,která se shoduje se začátkem pracovní směny. Jde mi však o popsání příčiny, která je uvedena takto: „Zaměstnankyně měla vycházkovou obuv s podpatkem, tudíž příčina úrazu je její neopatrností, tudíž nedodržela obecné zásady bezpečnosti práce.“

Chtěla bych se tedy zeptat,zda mám nárok na 100% náhradu v době trvání mé pracovní neschopnosti, nebo mi bude vyplacena běžná nemocenská dávka. H.M.

V případě pracovního úrazu náleží zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku (tj. rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem pracovního úrazu a výší dávky nemocenské poskytované po dobu pracovní neschopnosti) po dobu pracovní neschopnosti (dávka nemocenské samozřejmě náleží zaměstnanci v každém případě). Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku poskytovat, pokud prokáže, že pracovní úraz si zaměstnanec přivodil svým vlastním zaviněním porušením právních předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl seznámen, nebo v důsledku své opilosti (§ 367 odst. 1 zákoníku práce).

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku pouze v poměrné části podle míry zavinění. Zaměstnavatel se částečně zprostí odpovědnosti, pokud prokáže, že pracovní úraz si zaměstnanec způsobil tím, že si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování, tedy aniž by porušil právní nebo jiné předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně a musel si být vědom toho, že si může způsobit újmu na zdraví. Za takovou lehkomyslnost není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce (§ 367 odst. 2 zákoníku práce).

dan_z_prijmu

Záleží samozřejmě na konkrétních podmínkách – o jaký podnik se jedná a jak jsou v něm konkrétně upraveny pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nicméně skutečnost, že osoba pracující v kanceláři při chůzi po schodech uklouzne v důsledku toho, že má vycházkovou obuv na podpatku, podle mého názoru není možné považovat za porušení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (snad jen za předpokladu, kdy by zaměstnanec pracoval v prostředí, kde by se kanceláře nacházely např. v blízkosti výrobní nebo provozní linky a tím by i rizikové prostředí pracoviště způsobovalo rizikovost pohybu v blízkosti kanceláří – např. soustavně kluzké podlahy, v takovém případě by se dalo uvažovat o spoluzavinění zaměstnance, který měl vědět o tom, že do zaměstnání má chodit ve vhodné obuvi). V běžném kancelářském provozu se ale podle mého názoru jedná o běžnou neopatrnost a nikoliv porušení obecných zásad bezpečnosti práce. Znovu ale zdůrazňuji, že především zde záleží na konkrétní úpravě pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatele.

V tomto případě však jednoznačně má zaměstnankyně nárok na náhradu za ztrátu na výdělku z obecného hlediska v plné výši, neboť se domnívám, že k úrazu došlo v důsledku běžné neopatrnosti a tedy nelze zde najít jakékoliv zavinění poškozené zaměstnankyně. Pokud interní předpisy zaměstnavatele obsahují nějaká ustanovení o vhodné obuvi na pracovišti, které v tomto případě nebyly dodrženy, pak lze uvažovat o jisté míře spoluzavinění, podle míry tohoto spoluzavinění by se pak zkracovala poskytovaná náhrada za ztrátu na výdělku.

Anketa

Utrpěli jste již někdy pracovní úraz?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).