Hlavní navigace

Z poradny: Potřebuji převést miliony na dětský účet a jednorázový účet v bance

25. 7. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Je možné převést na jméno dítěte miliony korun? A co když chci jen jednorázový účet v bance? Když nemám žádné příjmy, musím si hradit sociální a zdravotní pojištění? Výběr otázek a odpovědí, které nám píšete do redakce.

Miliony na dětský účet

Dobrý den. Je možné založit účet pro 8letého chlapce, ale s tím, aby mu na tento účet mohlo být převedeno 20 mil. Kč? Jedná se o odškodné za újmu na zdraví.

Samozřejmě, že můžete založit účet pro 8leté dítě. Můžete na něj převádět peníze neomezeně, omezení však bude pro výběry. Banky budou mít limit pro výběry hotovosti v případě, že účet patří nezletilému dítěti (např. max. 20 000 Kč měsíčně), případně budete potřebovat svolení soudu. I když ve vašem případě může být situace odlišná, protože lze očekávat, že z účtu budete hradit např. léčebné či rehabilitační pomůcky, což nejspíše opět stanoví soud, do jaké výše můžete s penězi nakládat.

Potřebuji jen jednorázový bankovní účet

Mám kamaráda, který v ČR nemá založeno žádné bankovní konto. Máme spolu neoficiální dohodu o poskytnutí účtu. Přesto se nevyhne tomu, že některé firmy mu nechtějí poslat peníze za práci nikde jinde než na účet založený na jeho jméno v ČR. Pokud po nich chce, aby jej vyplatili v hotovosti, tak je to ještě horší, přestože platby, které obdrží asi třikrát do roka, se pohybují do 35 tisíc korun. Existuje bankovní služba pro založení bankovního účtu jen na jedno použití? Na daně to nemá vliv. U finančního úřadu jsem uvedl, že používá můj účet a nic se neděje. Hlavně, že odvádí daně a plynoucí z toho další odvody. 

Účet na jednorázovou platbu jako takový neexistuje, ale nic nebrání tomu, aby si váš kamarád otevřel bankovní účet, přijal platbu, vybral peníze a účet zrušil. Bude-li účet bez platební karty, zrušení je do druhého dne. Banky sice mít z toho radost nebudou, ale zcela jistě to ustojí. Jen pozor, že některé banky mají poplatek za zrušení účtu např. do 6 měsíců, od otevření.

Bez příjmů si hradíte zdravotko, sociální ale ne

Člověk, který je veden jako OBZP, si hradí zdravotní pojištění sám a sociální pojištění je u něj nepovinné, je to tak správně?

Je to tak, jak píšete. Jako OBZP musíte hradit zálohy na zdravotní pojištění, které jsou nižší než minimální zálohy pro OSVČ, a ty na důchodové poj. platit nemusíte s tím, že se vám ale tato doba nezapočítává do nároku na důchod.

Měsíční, nebo roční úrok?

Doma se nemůžeme dohodnout, jestli je výhodnější úvěr s úrokovými parametry 1 % p.m. nebo 10 % p.a. Prosím, můžete poradit?

Výhodnější je úvěr na 10 % p.a. Zkratka p.a. značí roční úročení (per annum), zatímco zkratka p.m. jen měsíční, (per mensem), takže zjednodušeně řečeno stačí vynásobit hodnotu p.m. dvanácti a můžete srovnat s roční úrokovou sazbou.

Jak se daní dividendy ze zahraničí?

Jak se daní příjmy ze zahraničních dividend? Je potřeba se o něco starat, podat přiznání atd.?

Dividenda v rámci České republiky vyplácená akcionáři je již zdaněná, čímž se má na mysli zdanění zisku společnosti, která dividendu vyplácí, neboť dividendy se vyplácejí až z hospodářského výsledku po zdanění a samozřejmě i srážkovou daní ve výši 15 % (je-li příjemce rezidentem ČR) dle § 36.

Pokud je dividenda akcionáři vyplácená ze zahraničí, může dále podléhat zdanění ve státě zdroje dle tamní legislativy a v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, pokud státu zdroje dává tato smlouva nárok na zdanění (viz čl. 10 smluv o zamezení dvojího zdanění).

V zemi daňové rezidence (v tomto případě ČR) pak má daňový subjekt tzv. neomezenou daňovou povinnost, tj. povinnost v daňovém přiznání uvést a zdanit své celosvětové příjmy, tedy i příjmy ve formě dividend (zdaňované u fyzických osob (dle § 8 zákona o daních z příjmů) a u právnických osob tyto příjmy vstupují do základu daně), nicméně zároveň má možnost vyloučit dvojí zdanění aplikací relevantní metody zamezení dvojího zdanění, a to v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, pokud je mezi ČR a druhým dotčeným státem v účinnosti a v souladu se zákonem o daních z příjmů (§ 38f).

V článku Rady začátečníkům: jak vám akcie vydělají peníze a co všechno musíte zdanit? uvádíme, že dividenda přijde již očištěna o daň. Samozřejmě je pak nutné v rámci daňového přiznání uvést celosvětové příjmy, a pokud již byla daň stržena, pak uplatnit smlouvu o zamezení dvojího zdanění, pokud mezi danými státy existuje.

Jakou podporu může dostat žena na 45 let, která se starala o domácnost?

Může dostat podporu, a případně jakou, 45letá žena, která byla tzv. v domácnosti, starala se o rodinu, výchovu 2 dětí a platila zdravotní a sociální pojištění z příjmů manžela? Nebyla a není evidována na úřadu práce.

Podrobně nároky popisuje článek o podpoře v nezaměstnanosti, který obsahuje i informace o tom, komu na ni vzniká nárok.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:

získal v tzv. rozhodném období (v posledních 2 letech před zařazením do evidence úřadu práce) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou), přičemž se nepočítá doba důchodového pojištění získaná v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tedy v tzv. nekolidujícím zaměstnání dle ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, jak si jej přiblížíme v závěru příspěvku,

požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a

ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Není-li splněna podmínka v odpracování alespoň 12 měsíců důchodově pojištěné výdělečné činnosti předchozím zaměstnáním, lze ji splnit i započtením náhradní doby zaměstnání, kterou může být např. pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nebo péče o dítě ve věku do 4 let a další doby specifikované v ust. § 41 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.

Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba:

a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,

d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),

skoleni_4_3

g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu.

V náhradních dobách je uvedena i péče o dítě do 4 let věku. Neuvádíte, kolik let je dětem, o které se tato žena starala. Pokud jsou ve věku do čtyř let, domnívám se, že nárok na podporu vznikne. V opačném případě myslím, že nikoli, a to navzdory úhradě záloh na důchodové pojištění.

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).