Hlavní navigace

Vyplatí se jezdit veřejnou dopravou bez jízdenky?

16. 1. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Veřejná doprava je zejména ve větších městech jednou z alternativ, jak se dostat z jednoho místa na druhé za rozumnou cenu. Současně hraje roli i snaha nevydat za jednu cestu příliš mnoho peněz. Sestavili jsme cenovou mapu krajských a statutárních měst, kde můžete využívat městskou hromadnou dopravu. Víte, kolik zaplatíte na pokutách bez platné jízdenky a kdo může jezdit zadarmo?

Integrovaný dopravní systém v sobě obsahuje kombinaci více způsobů dopravy. Kromě městské hromadné dopravy i regionální autobusovou nebo železniční dopravu. Dopravního systému se může účastnit i více přepravců. Podmínkou je sladění přepravních a tarifních podmínek. Situace v Praze, krajských a statutárních městech je poměrně bohatá. Mezi nejčastější provozovatele patří dopravní podnik příslušného města a jako dopravní prostředek je nejrozšířenější autobus spolu s vlakem. Trolejbusy a tramvaje jsou díky své technické náročnosti na infrastrukturu zastoupeny jen v některých městech. Metro je tradičně jen v Praze, ale pro pražskou dopravní obslužnost představuje významný element. Lodní doprava je v integrovaných dopravních systémech zastoupena minimálně, proto jsme ji do našeho přehledu nezařadili.

Do Integrované dopravy Plzeňska jsou zahrnuty autobusy, trolejbusy a tramvaje městské hromadné dopravy, autobusy veřejné linkové dopravy, osobní a spěšné vlaky a v traťovém úseku Plzeň – Dobřany také rychlíky, říká Petr Panský, organizátor Integrované dopravy Plzeňska.

Jednorázové a opakované jízdné

Pro každého, kdo využívá denně městskou hromadnou dopravu, je téměř nezbytností pořízení dlouhodobé časové jízdenky. Měsíční nebo i dlouhodobější kupón přináší výhodu v podobě levnější jízdy, jenže nevýhoda je v nutnosti uhradit cenu jízdenky předem.

Od 1. ledna 2009 mohou cestující pro dopravu ve městě Ostravě a jejím přilehlém okolí využít tzv. krátkodobých jízdenek Ostrava XXL, sděluje novinky v ostravském dopravním systému Miroslav Albrecht, tiskový mluvčí Dopravního podniku Ostrava.

Avšak ani měsíční (nebo dlouhodobý) kupón nemusí být vhodný pro každého. I jednorázově placené jízdné se může v určitých případech vyplatit více než jízdenka na delší období. Jedná se především o ty, kteří služeb hromadné dopravy nevyužívají (například se všude dostanou pěšky nebo na kole, dělá se jim v MHD nevolno, trpí klaustrofobií anebo mají zkrátka k tomuto cestování odpor plynoucí z jejich „sociálního postavení“). Do jiné skupiny se dostávají ti, kteří přijedou navštívit příbuzné a chtějí toho za svou návštěvu vidět co nejvíce. Ani těm se nedá týdenní nebo měsíční kupón doporučit. Avšak ani jednorázové jízdné pro ně není nejlevnější.

Průvodce daňovým a sociálním systémem

 • daňové kalkulačky
 • kalkulačky čisté mzdy
 • kalkulačky sociálních dávek
 • interaktivní daňová přiznání
 • přehled změn v kostce
Vše na jednom místě, stačí jen kliknout.

V tabulce jsou ceny jednotlivé jízdenky, včetně její platnosti v minutách. Do přehledu byla zařazena 24hodinová jízdenka, která pružně reaguje na potřeby cestujících. Po několika cestách se z ní stává výhodná koupě i přesto, že se cena může zpočátku zdát jako příliš vysoká. Měsíční kupón je jako základní alternativa pro všechny, kteří nemohou vydat částku za celoroční jízdenku, například jen v Praze přijde na 4750 korun.

Přehled jízdného v Praze, krajských a statutárních městech
Město* Cena za jízdenku Jízdné 24 hodin 30 denní kupón Délka jízdy (v minutách
Brno (zóny 100+101) 15 Kč 80 Kč 530 Kč 60
České Budějovice 16 Kč 40 Kč 365 Kč 60
Děčín (7) 15 Kč  – 480 Kč  –
Frýdek-Místek 10 Kč  – 240 Kč  –
Havířov 10 Kč  – 250 Kč (2)  –
Hradec Králové 15 Kč 80 Kč 490 Kč 35
Chomutov 15 Kč  – 490 Kč  –
Jihlava 15 Kč 52 Kč 450 Kč 60
Karlovy Vary 12 Kč 70 Kč 330 Kč 40
Karviná 14 Kč  – 250 Kč  –
Kladno (3) 20 Kč  – 180 Kč  –
Liberec 16 Kč 70 Kč 500 Kč 40
Mladá Boleslav (0) 12 Kč  – 440 Kč  –
Most (3) 23 Kč  – 625 Kč 60
Olomouc 18 Kč  – 530 Kč 60
Opava 12 Kč  –  –  –
Ostrava 20 Kč 54 Kč 205 Kč 60
Pardubice 16 Kč 80 Kč 400 Kč  –
Plzeň 16 Kč 40 Kč 390 Kč 60
Praha 26 Kč 100 Kč 550 Kč 75
Přerov (3) 18 Kč  – 530 Kč  –
Teplice (2) 27 Kč  – 860 Kč  –
Ústí nad Labem 19 Kč 65 Kč 410 Kč 60
Zlín 12 Kč 40 Kč 360 Kč 40

Zdroj: dopravní podniky jednotlivých měst, Pozn.: údaje jsou uvedeny orientačně, záleží na počtu zakoupených tarifních zón, ty jsou u některých měst uvedeny v závorce.


Obecně platí, že čím menší město, tím jsou možnosti pro přepravu omezenější. Cena za jednu jízdenku je omezena v délce jízdy. V případě, že se jedná o jednorázově zakoupenou jízdenku, délka jízdy nehraje roli.

Úskalí v podobě pásem a časových omezení

Ve většině uvedených měst platí rozdělení území města do pásem, která se využívají pro jemnější rozlišení cen za jízdné. Pro neznalého se však může změnit v cenovou past, zvláště je-li přistižen revizorem. Ani časové omezení jedné jízdy (případně porušení pravidel při zakoupení jízdenky určenou pro nepřerušovanou jízdu) se nepromíjí a vede k pokutám.

Kdo všechno si může nárokovat slevy?

V hromadné dopravě stále přetrvává sociální rozlišení cestujících podle jejich věku a stavu. Do základní kategorie patří zejména děti, žáci, studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením a jejich průvodci. Pro všechny uvedené skupiny platí, že mohou po splnění několika podmínek využit zlevněných tarifů pro nákup jízdenek. Ve všech skupinách, ve kterých se nenacházejí osoby se zdravotním postižením, je nutné si pohlídat nejen věk, ale i sociální status. Avšak ani státem zvýhodněný sociální status nemusí být soukromými dopravními podniky akceptovatelný.

Příklad: Pražské dopravní podniky nezohledňují studenty doktorandského typu studia na vysokých školách. Slevu přiznávají jen studentům, kteří studují střední nebo vysokou školu a jsou ve věku 19 až 26 let. Pro studenty doktorandského typu studia (3. vysokoškolský stupeň, jenž následuje po ukončení magisterského stupně), hradí stát odvody na sociální a zdravotní pojištění až do dosažení věku 28 let.

Nárok na snížené jízdné mají zvláště ti, kteří si pořídí slevový průkaz konkrétního dopravce.

Pokuty za „jízdu na černo“

Vyplácí se jízda na černo? Pokud na to půjdeme matematicky a spočítáme si intenzitu cestování, frekvenci kontroly a výši pokuty, statisticky se jízda bez platné jízdenky může většině cestujících vyplatit. Ovšem na chlubení takové jednání není. Dopravní podniky a městská doprava jsou často ztrátové a dotuje je samotné město či další obce, kde se provozuje. Jízdou bez platné jízdenky tak „černí“ cestující uměle zdražují jízdné těm, kteří za něj poctivě platí. Ani solidární pohledy na cestující bez platné jízdenky během kontroly dopravcem nejsou na místě, svojí jízdou porušují dopravní podmínky dopravce (se kterými souhlasili nástupem do vozidla) a mohou být za to sankcionováni. Zároveň je potřeba vnímat otázku citu uplatnění sankce, kde mají zaměstnanci dopravců velké mezery a nezřídka následuje sankce po překročení minuty konce platnosti jízdenky. Pravidelného cestujícího rovněž nepotěší, když opomene označit jízdenku a obdrží při kontrole pokutu, kdežto sociálně slabý občan okupující sedadlo, případně skupina jiných nepřizpůsobivých osob, zůstane nepovšimnuta.

skoleni_8_6

Bývá pravidlem, že výše pokuty za jízdu bez platné jízdenky je pevně stanovena v horní sazbě okolo 700–1000 Kč a včasným zaplacením následují slevy.

Kdy vzniká smlouva o přepravě

Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru, přístupného jen s platným jízdním dokladem. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla. (Výtah ze smluvních podmínek Dopravního podniku Ostrava).

Příklady pokut
Město Maximální výše pokuty Výše pokuty zaplacená na místě, nebo do určité doby
České Budějovice 1 000 Kč 600 Kč nebo do 15 dnů
Děčín 500 Kč 500 Kč
Frýdek-Místek 1 000 Kč 200 Kč nebo 500 Kč při placení složenkou
Hradec Králové 800 Kč 400 Kč nebo do 3 dnů
Jihlava 1 000 Kč 400 Kč na místě nebo 500 Kč do 15 dnů
Karlovy Vary 1 000 Kč 500 Kč nebo do 7 dnů
Liberec 1 000 Kč 600 Kč nebo do 5 dnů
Mladá Boleslav 1 000 Kč 200 Kč nebo do 8 dnů, 500 Kč při prodlení splatnosti mezi 8–15 dny, 1000 Kč po 16 dnu a později
Most 1 000 Kč 200 Kč nebo do 25 dnů
Olomouc 1 000 Kč 700 Kč nebo do 15 dnů
Opava 1 000 Kč 500 Kč nebo do 7 dnů
Ostrava 1 000 Kč 500 Kč nebo do 7 dnů
Pardubice 1 000 Kč 500 Kč nebo do 10 dnů
Plzeň 1 000 Kč 600 Kč nebo do 10 dnů
Praha 950 Kč 700 Kč nebo do 15 dnů
Teplice 1 000 Kč 300 Kč nebo 500 Kč do 7 dnů
Zlín 1 000 Kč 500 Kč nebo do 10 dnů

Můžete cestovat zadarmo

Některé skupiny občanů mají ze zákona bezplatnou přepravu veřejnou dopravou. V režii dopravních podniků je tyto skupiny rozšířit ještě o další, například členy městské policie okolních měst apod. Další skupinou těch, kteří nemusejí platit za městskou hromadnou dopravu, anebo jen symbolickou částku, jsou držitelé Jánského plakety. Závisí však na počtu odběrů krve. Ne všechna města na tento způsob přistupují. Dnes už není pravidlem, že občané starší 70 let mají přepravu zdarma. Ale dopravci těmto starším občanům často nabízejí roční jízdenky za nízký paušál v řádu stokorun.

Kdo se přepravuje bezplatně v MHD

 • děti do dovršení 6 let
 • držitelé průkazu ZTP
 • držitelé průkazu ZTP-P (i s vozíkem pro invalidy) včetně průvodce (osoba nebo pes)
 • poslanec a senátor Parlamentu
 • soudce Ústavního soudu
 • poslanec Evropského parlamentu, zvolený na území České republiky
 • členové Svazu vojenských táborů nucených prací (VTNP) a pomocných technických praporů (PTP)
 • účastníci I. a II. odboje

Kdo má zlevněné jízdné v MHD

 • Starobní důchodci
 • Plně invalidní důchodci
 • Děti od 6 do dovršení 15 let věku
 • Studenti od 15 do dovršení 26 let věku

Anketa

Jaký typ jízdenky nebo časového kupónu využíváte nejvíce?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).