Hlavní navigace

Důchody ve východní Evropě - chudoba penzistů...

25. 9. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Státní penze v zemích východní Evropy je mnohem nižší než v ostatních členských zemích Evropské unie. Její výše však bude v nejbližších letech spíše ještě klesat. Budoucí penzisté budou více odkázáni na své vlastní úspory. S jakou penzí můžeme počítat v Česku a jaká bude u našich sousedů?

Kdo bude chtít mít „slušnou penzi“, musí vzít svůj osud do vlastních rukou a spořit si již před odchodem do důchodu (ať již formou penzijního připojištění, kapitálového pojištění či investicemi do podílových listů). Důvodem je nepříznivý demografický vývoj a průběžný způsob financování státních penzí.

Nejvyšší průměrná penze je v Česku

Absolutně nejnižší je průměrná penze v Rumunsku (49 euro měsíčně) a Bulharsku (60 euro měsíčně). Více než 60 % Rumunů a Bulharů nedosahuje ani průměrné penze a jejich životní úroveň je výrazně za evropským standardem.

Nejvyšší průměrná penze ve východní Evropě je v Česku (278 euro). Nejvíce se liší průměrná mzda od průměrné penze v Estonsku a Lotyšsku, kde nedosahuje průměrný důchod ani 30 % průměrné mzdy.

Za „chudého“ se v členských zemích Evropské unie považuje ten, jehož měsíční příjem nedosahuje 60 % mediánu (v některých studiích průměru) mzdy v daném státě. Z východoevopských zemí jsou nejméně „chudobou“ ohroženi čeští a polští důchodci (i v rámci celé EU), naopak nejvíce je „chudých“ důchodců v Rumunsku a Bulharsku.

Východoevropané stárnou

Obyvatelstvo v Evropě je nejstarší na světě, počet penzistů rok od roku roste, vždyť každý šestý občan Evropské unie je starší 65 let. Nejrychleji přitom stárnou právě občané zemí východní Evropy. Nejvíce obyvatel starších 65 let žije v Estonsku (15,9 %), v Lotyšsku (15,9 %) a v Maďarsku (15,4 %).

Přičteme-li k občanům starším 65 let (pracuje jich již jen velmi málo) občany, kteří odchází do důchodu před dovršením důchodové hranice (na tzv. předčasné důchody), vdovce či vdovy a občany pobírající invalidní penzi, zjistíme, že východoevropské státy musí vyplácet penzi každému pátému občanovi, což státní rozpočty nesmírně zatěžuje. Navíc jsou nastolena určitá pravidla pro vyplácení důchodů, která nelze měnit z roku na rok, a tak tyto výdaje nemůže vláda v žádném případě snižovat a jedná se v podstatě o povinné výdaje.

Nejmladší obyvatelstvo žije na Slovensku, kde je podíl občanů starších 65 let nejnižší (11,6 %).

Podívejme se blíže na jednotlivé státy

Bulharsko

V současné době je v Bulharsku 2 070 000 důchodců, což je 23 % obyvatel. Státní penze kryje příjmy důchodců z více než 90 %, pouze zbylých deset procent tvoří úspory občanů, ostatní příjmy či penzijní pojištění.

Důchodový věk se v Bulharsku postupně zvyšuje. V roce 2000 byl důchodový věk pro muže 60,5 let a pro ženy 55,5 let. Každý rok se však důchodový věk prodlužuje u mužů i u žen o půl roku, tak aby v roce 2009 byl důchodový věk pro muže 65 let a pro ženy 60 let. Průměrný důchod v Bulharsku činí 118 BGN (což činí přibližně 60 euro).

Aby měl občan nárok na penzi, musí dosáhnout důchodového věku a 15 let být pojištěn. Státní výdaje na penze občanů tvoří 9 % hrubého domácího produktu. Na invalidní penzi má v Bulharsku občan nárok při pojištění 1 roku při věku do 25 let, 3 roky při věku do 30 let a 5 let při věku nad 40 let. Pracovní schopnost občana přitom musela poklesnout o 50 %.

Estonsko

Celkový státní důchod občana v Estonsku činí 75 % jeho příjmů v penzi. Zbylou část tvoří především penzijní připojištění (v Estonsku je poměrně rozvinuté) a vlastní úspory. V Estonsku je v současné době 372 800 důchodců, což činí 24 % všech obyvatel.

Penze se v Estonsku počítá dle složitého matematického vzorce. Průměrná penze v současné době činí 1883 EEK (což je přibližně 108 euro). Státní penzijní výdaje činí 7 % hrubého domácího produktu.

Nárok na předčasný důchod má občan tři roky před dovršením důchodového věku, musí současně splnit podmínku 15 let pojištění. Za každý měsíc odchodu do důchodu dříve je penze krácena o 0,4 %. Nárok na klasický starobní důchod má občan, který splňuje podmínku důchodového věku a potřebné doby pojištění. V Estonsku se důchodový věk postupně zvyšuje tak, aby v roce 2016 činil pro muže 63 let a pro ženy 59 let. Nutná doba pojištění činí 15 let.

Česko

V Česku má na starobní důchod nárok občan, který dovršil důchodový věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod a má nejméně 25 let pojištění. V Česku pobírá penzi v současné době 2 614 000 občanů, což činí 25 % všech občanů.

Průměrná penze v posledních deseti letech neustále rostla: v roce 1988 – 1496 Kč, v roce 1993 – 2734 Kč, v roce 1995 – 3578 Kč, v roce 1998 – 5367 Kč, v roce 2001 – 6352 Kč, v roce 2004 – 7700 Kč, v současné době se pohybuje okolo 7900 Kč (což činí 278 euro).

Současný průměrný důchod v Česku dosahuje necelých 7900 Kč a průměrná čistá mzda, kterou si zaměstnanec přinese domů (po zaplacení daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění) činí 13 500 Kč. Státní penze tak dosahuje v Česku 58,5 % čisté průměrné mzdy přibližně.

Důchodový věk se v současné době zvyšuje tak, aby v roce 2012 byl potřebný věk pro odchod do důchodu 63 let pro muže. U žen závisí na počtu vychovaných dětí (63 let pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, 62 let pro ženy, které vychovaly jedno dítě, 61 let pro ženy, které vychovaly dvě děti, 60 let pro ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti a 59 let pro ženy, které vychovaly pět a více dětí).

Příklad:

Muž narozený v roce 1946 půjde do důchodu v 61 letech a 10 měsících. Žena narozená v roce 1949 půjde do důchodu v 60 letech a 8 měsících (bezdětná), 59 letech a 4 měsících (1 dítě), 58 letech (2 děti), 56 letech a 8 měsících (3 nebo 4 děti), 55 letech a 4 měsících (pět a více dětí).

Neméně důležitá je ovšem doba pojištění, což znamená být zaměstnán, podnikat, být ve služebním poměru, být činný na základě dohody o pracovní činnosti… Existuje i náhradní doba pojištění: např. studenti po dosažení 18 let po dobu šesti let studia, uchazeči o zaměstnání po dobu, kdy jim náleží podpora v nezaměstnanosti… Doba, po kterou občan pobírá sociální dávky, se však nezapočítává.

V Česku mají nárok na předčasný důchod občané tři roky před řádným odchodem do starobního důchodu. Musí ovšem splnit podmínku 25 let pojištění. Předčasný důchod je nižší, je krácen o 0,9 % za každých 90 dní odchodu dříve do důchodu. Nárok na starobní důchod má občan, jestliže dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění (25 let anebo 15 let při dosažení věku 65 let).

Litva

Důchodový věk se v Litvě v minulých letech postupně zvyšoval. Ještě v roce 1995 činil důchodový věk u žen 55 let a u mužů 60 let. V současné době se postupně zvyšuje tak, aby v roce 2009 činil pro muže 62,5 let a pro ženy 60 let.

Výpočet státní penze je v Litvě poměrně složitý. Koncem loňského roku činil průměrný důchod 318 litas (95 euro), přitom v roce 1995 činil 147 litas. V Litvě je v současné době v důchodu 694 500 občanů, což je 19 % všech obyvatel.

Odejít do předčasného důchodu se dá již 5 let před dovršením důchodového věku a splnění zákonné podmínky 30 let pojištění. Současně však musí být žadatel rok před odchodem do předčasného důchodu nezaměstnaný. Za každý měsíc před odchodem dříve do důchodu je penze krácena o 0,4 %. Nárok na klasický starobní důchod má občan mající důchodový věk a 30 let pojištění.

Lotyšsko

V Lotyšsku pobírá důchod 504 800 lidí, což je 19 % všech obyvatel. V roce 1995 ještě byl důchodový věk pro muže 60 let a pro ženy 58,5 let. V Lotyšsku bude v roce 2009 důchodový věk pro muže 61,5 let a pro ženy 58,5 let, v současnosti se každý rok důchodový věk zvyšuje a blíží k této hranici.

Průměrná penze v Lotyšsku činí 145 LVL (95 euro). Předčasný důchod je možné získat dva roky před dovršením důchodového věku, jeho výše dosahuje 80 % – 90 % starobního důchodu (závisí na počtu měsíců, o které odejde občan do důchodu dříve). Nárok na klasický starobní důchod má občan mající důchodový věk a 30 let pojištění.

Maďarsko

V Maďarsku pobírá důchod 1 681 000 občanů, což je 17 % všech občanů v zemi. Průměrný důchod činí 45 000 HUF (186 euro). Důchodový věk v roce 2000 byl 58 let pro ženy a 62 let pro muže. V roce 2009 však bude důchodový věk pro muže i ženy 62 let.

Předčasný důchod je možné čerpat 5 let před dovršením důchodového věku. Je nutné splnit zákonnou podmínku potřebného počtu let pojištění. Nárok na klasický starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) starší 62 let a mající 20 let pojištění.

Polsko

Od státu pobírá důchod 7 126 000 občanů, což je 19 % všech občanů v zemi. Důchodový věk je pro muže 65 let a pro ženy 60 let. Průměrná penze činí 990 PLN (222 euro). Do předčasného důchodu může občan odejít v 55 letech při splnění podmínky 20 let pojištění.

Výpočet důchodu u předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a kvůli tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem, závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve.

Rumunsko

Průměrný důchod činí 1 889 795 ROL (49 euro). V Rumunsku je důchodový věk pro muže 65 let a pro ženy 60 let.

FIN24

Slovensko

Průměrný důchod na Slovensku činí přibližně 6 500 SK (147 euro), v roce 1995 to bylo 4490 SK. Státní důchod na Slovensku pobírá celkem 1 176 335 penzistů, což činí 22 % všech občanů. Na Slovensku chodily ženy do důchodu v 53 – 57 letech dle počtu vychovaných dětí, od roku 2014 však budou chodit do důchodu v 62 letech, muži již letošního roku.

Průměrný důchod ve východní Evropě
Země Průměrná penze (v euro) Počet chudých penzistů (v %)
Česko 278 6
Polsko 222 7
Maďarsko 186 9
Slovensko 147 13
Estonsko 108 18
Litva 95 12
Lotyšsko 94 10
Bulharsko 60 35
Rumunsko 49 38

Pramen:
MISSOC – Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit der EU
Eurostat: Die soziale Lage in der Europaischen Union, Katalognummer: KE-AG-04–001-EN-C

Je současný český penzijní systém dlouhodobě udržitelný?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).