Hlavní navigace

Pobírání vdovského důchodu ve zvláštních případech

19. 12. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Na vdovský či vdovecký důchod má nárok pozůstalý manžel či manželka. Za jakých okolností a po jak dlouho dobu? Uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod sice zaniká... pozůstalý či pozůstalá ovšem zkrátka nepřijde. Na co má v takovém případě nárok?

Platný zákon o důchodovém zabezpečení č. 155/1995 Sb. nezná, jako tomu bylo v minulosti, nárok na vdovský důchod pouze pro manželku, ale stanoví, že po zemřelém manželu má právo na vdovský důchod – za splnění obecných v zákoně stanovených podmínek – jak žena, tak i pozůstalý muž.

Podle zákona platí, že vdovský důchod náleží pozůstalému po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí doby uvedené v odstavci má vdova nebo vdovec nárok na vdovský důchod, jestliže

  1. pečuje o nezaopatřené dítě,
  2. pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  3. pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) – všechny uváděné stupně závislosti najdeme v ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
  4. je plně invalidní, nebo
  5. vdova dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší, u vdovce tato věková hranice činí 58 let nebo důchodový věk, je-li důchodový věk nižší.

Dítětem podle výše uvedeného vymezení se pak rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Výše uvedené skutečnosti jsou celkem obecně známé, ale méně se již ví, že nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z výše uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

skoleni_4_3

Z logiky věci vyplývá, že nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.

Aby však vdovec nebo vdova neutrpěla ztrátu zákonného nároku, pokud chce uzavřít manželství nové v uvedené dvanáctiměsíční lhůtě, je připuštěno, že zanikne-li nárok na vdovský důchod uzavřením nového manželství do jednoho roku od smrti manžela, po kterém vdova nebo vdovec bere důchod, náleží vzdor tomu částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu, na který byl nárok ke dni zániku nároku na vdovský důchod; tato částka se pak vyplatí nejpozději do tří měsíců ode dne zániku nároku na vdovský důchod uzavřením nového manželství..

Anketa

Pobíráte vdovský/vdovecký důchod?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).