Hlavní navigace

Vlastní číslo ke konkurenci přenesete rychleji. Mění se pravidla pro operátory

26. 1. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zatímco prozatím mají operátoři na přenesení telefonního čísla ke konkurenci čas až do konce výpovědní lhůty, a v praxi tak nejčastěji jde o 30 dnů, od února 2018 si své číslo přenesete do deseti dnů.

Jednou z příjemných změn roku 2018 je i ta, která začne platit od 1. února. Přenést číslo od jednoho telekomunikačního operátora ke druhému bude rychlejší. Nově to bude do deseti dnů. Změna se přitom dotýká stovek tisíc lidí každý rok, když například v roce 2016 přešlo se svým starým číslem k novému operátorovi více jak 400 tisíc Čechů.

Vstřícnější pravidla pro spotřebitele vycházejí z loni schválené novely zákona o elektronických komunikacích. Tu prosadila vláda vedená Bohuslavem Sobotkou v rámci „boje“ proti předraženým službám mobilních operátorů. Ustanovení o přenositelnosti čísla (§ 63 odst. 12) má odloženou účinnost na začátek února.

Nově od 1. 2. 2018 bude možné číslo přenést a smlouvu ukončit za 10 dní. V případě, že zákazník pouze vypoví smlouvu a nepožádá zároveň o přenesení čísla, je v takovém případě výpovědní lhůta maximálně třicetidenní, říká Martin Drtina, mluvčí Českého telekomunikačního úřadu. Pokud operátoři pravidla poruší, hrozí jim pokuta ve výši až 15 milionů korun, nebo pět procent z výše čistého ročního obratu za poslední uzavřený účetní rok.

Zároveň upozorňuje na to, že u smluv na dobu určitou může být i po jejím ukončení účtována smluvní pokuta za nedodržení termínového závazku. Nic se tedy nemění na pravidle, že pokud máte smlouvu na dobu určitou, tak ji sice můžete kdykoli vypovědět, nově tedy i s desetidenní výpovědní lhůtou, ale budete platit pokutu za předčasné ukončení smlouvy. Ta je ze zákona omezena na maximálně 20 procent zbývajících závazků. Pokud tedy například platíte tarif 500 korun měsíčně a zbývá vám 10 měsíců, pak pokuta dělá 1000 korun.

Zkrácení lhůty

Český telekomunikační úřad také upozorňuje, že změna smluvních podmínek, které budou operátoři dělat v souvislosti s novým pravidlem, neumožní lidem smlouvy předčasně a bez pokuty ukončit. Lidé sice mohou svého operátora opustit v případě, že mění smluvní podmínky, ale v případech, kdy se jedná o změny vyplývající ze zákona, to neplatí.

Jiná situace může nastat, pokud by společně se zapracováním nové právní úpravy poskytovatel přistoupil i ke změně jiných ustanovení smlouvy. V tom případě by se změnou bylo spojené právo ukončit smlouvu bez sankce před uplynutím sjednaného závazku, uvádí úřad ve své lednové monitorovací zprávě.

Dosud u přenesení čísla sice platí, že na něj operátoři mají jen čtyři dny, ale až na konci výpovědní lhůty. Tyto čtyři dny se započítávají do závěru běhu výpovědní lhůty. Je-li výpovědní lhůta třicetidenní, ve 26. dni od podání výpovědi se aktivuje běh lhůty pro přenos čísla tak, aby číslo bylo přeneseno s koncem výpovědní lhůty, vysvětluje Martin Drtina.

Přenos probíhá tak, že stávající operátor vygeneruje číselný kód přenosu, který předáte svému novému operátorovi. Ten vyřeší procesní stránku věci s opouštěným operátorem. Během procesu je zákazník informován SMS od přejímajícího operátora o průběhu jednotlivých kroků, říká Martina Kemrová, mluvčí T-Mobile. Zákazníci by se především neměli bát se na všechno svého nového (nebo i původního) operátora zeptat, dodává Veronika Exnerová, mluvčí Vodafone.

Stovky tisíc přenosů

Podle údajů operátora T-Mobile si staré číslo ke konkurenci s sebou bere 15 procent lidí, kteří podali výpověď. Podle statistiky Českého telekomunikačního úřadu se v posledních letech zájem lidí o tuto službu snižoval. Poslední souhrnná data má úřad za rok 2016, tehdy číslo přeneslo 418 100 lidí. Nejvíce to bylo o dva roky dříve" 752 tisíc. Tehdy kromě jiného na trhu začínali působit virtuální operátoři.


Autor: Český telekomunikační úřad

A Český telekomunikační úřad vidí i další důvod, proč lidé v posledních letech přecházeli ke konkurenci méně často. Vinou protispotřebitelské novely zákona o elektronických komunikacích účinné od prosince 2014 je patrný pokles zájmu o změnu operátora. Věříme, že nová pravidla pro přenášení čísel účinná od 1. února zájem zákazníků znovu podpoří, říká Martin Drtina.

Tehdy v roce 2014 prošel parlamentem zákon, který okleštil práva spotřebitelů, když například operátorům umožnil, aby svým klientům oznamovali jen takové změny podmínek, které uznají za podstatné. Pravidla pak opět ve prospěch spotřebitelů změnila právě novela z loňského roku. Ta například stanovila maximální výpovědní dobu na 30 dnů nebo umožnila klientům vypovědět smlouvy vždy, když operátor mění podmínky.

dan_z_prijmu

Operátoři také podle pravidel, která platí od 2. září loňského roku, nesmí automaticky prodlužovat smlouvy na dobu určitou, vždy k tomu musí mít souhlas. Vždy také musí klienta dopředu a s předstihem informovat o tom, že se konec závazku blíží. O konci závazku vyrozumívá poskytovatel způsobem, který si spotřebitel zvolil pro zasílání vyúčtování, nejdříve tři měsíce a nejpozději jeden měsíc před skončením závazku, vysvětluje úřad v monitorovací zprávě.

V ní také zákazníky operátora upozorňuje na to, že pokud chtějí pokračovat za stávajících podmínek, nemají zapomenout na vyslovení souhlasu. V případě neposkytnutí souhlasu s pokračováním závazku dochází k přenastavení smlouvy na dobu neurčitou, často spojené s navýšením ceny za odebírané služby, varuje úřad.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).