Hlavní navigace

Jak na předčasný důchod v roce 2018? Potřebná doba pojištění stoupla

4. 1. 2018
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dřívější odchod do důchodu snižuje pravidelně vyplácenou penzi od státu, lidé se ale k důchodu dostanou dříve. Výhodné je to zhruba pro polovinu Čechů. Ti musí myslet i na to, že při předčasném důchodu mají omezené možnosti výdělku.

Lidé, kteří mají těsně před důchodem a nemají práci nebo už nechtějí pracovat, mohou odejít do předčasného důchodu. Pro rok 2018 platí základní podmínka: ti, kteří se tak rozhodnou, musí mít alespoň 35 let důchodového pojištění.

Pro předčasný starobní důchod totiž platí, že minimální doba důchodového pojištění se stanoví výhradně podle roku, ve kterém občan dosáhne důchodového věku, vysvětluje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která důchody vyplácí. Zatímco v roce 2018 ještě stačí pro přiznání řádného starobního důchodu 34 let pojištění, od dalšího roku už to bude právě 35 let a tato doba se už tedy vztahuje na všechny, kteří budou od letošního roku žádat o předčasný důchod.

Počítají se odpracovaná léta a náhradní doby pojištění. Například jde o péči o dítě do čtyř let věku, základní vojenskou službu, o dobu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo o dobu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Pro každého druhého

ČSSZ upozorňuje, že předčasný důchod nemusí být vždy výhodný, protože lidé, kteří ho pobírají, mají zkrácenou měsíční penzi po celou dobu pobírání starobního důchodu. Úřad tak doporučuje probrat vaši konkrétní situaci na pobočkách ČSSZ.

Obecné vodítko výhodnosti vstupu do předčasného důchodu ale k dispozici máme. Dává ho Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění (konkrétně v části od strany 43), kterou za rok 2014 vypracoval Odbor sociálního pojištění na ministerstvu práce. Z ní vyplývá, že téměř polovině lidí se předčasný důchod vyplatí. A to díky tomu, že začnou důchod pobírat dříve, i když zkrácený, a celkově z něj tak vyberou do smrti více, než by vybrali při pobírání řádného starobního důchodu.

Jít do předčasné penze je podle této studie výhodné především pro lidi s nízkými výdělky a také pro ty, kteří už nemají zaměstnání. Studie ukázala také to, že většina Čechů čeká na řádný důchodový věk. V něm do penze v Česku nastoupí víc než dvě třetiny lidí. Zhruba 30 procent nastoupí do důchodu o rok dřív a jen malá část lidí odchází do důchodu později, čímž si zvyšují následně vyplácenou penzi.

Podle statistiky ČSSZ ke konci září roku 2017 bylo v Česku celkem 2,4 milionu starobních důchodců, z toho 615 tisíc pobíralo důchod předčasný. A zatímco výše průměrného důchodu (počítá se včetně předčasných důchodů) činila 11 828 korun, průměrná výše předčasného důchodu byla 10 548 korun.

Až o pět let dříve

Teoreticky je možné jít do předčasného důchodu až o pět let dříve, v praxi to ale zatím neplatí. Předčasný důchod lze totiž čerpat až od věku 60 let a na 65 let zatím důchodový věk v Česku nevystoupal, to se stane až ke konci příštího desetiletí.

Předdůchody

Pro úplnost dodejme, že v Česku je možné čerpat také předdůchody. Jde o penzi, kterou ale nevyplácí ČSSZ, nýbrž penzijní společnosti z peněz, které si v nich lidé sami naspořili. Předdůchod je možné čerpat až pět let před řádným důchodovým věkem. Při splnění podmínky na minimální výši předdůchodu se doba strávená v něm počítá do vyloučené doby pojištění a stát také za „předdůchodce“ platí zdravotní pojištění. K jeho pobírání je ale třeba mít naspořeno poměrně dost peněz, což v praxi využívání předdůchodů výrazně brzdí (čtěte podrobnosti). 

Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku, vysvětluje pravidla Buraňová.

Například muži narození v roce 1957, stejně jako bezdětné ženy, mají řádný důchodový věk ve výši 63 let a 8 měsíců. Předčasný důchod tak mohou pobírat až tři roky a osm měsíců. Přesný důchodový věk včetně nároku na předčasný důchod si můžete vypočítat na kalkulačce na webu ČSSZ.

Žádost o předčasný starobní důchod se podává osobně na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu. Předčasný starobní důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti. Přiznání předčasného starobního důchodu také vylučuje nárok na řádný starobní důchod, to znamená, že ani po dosažení důchodového věku se předčasný důchod nemůže změnit na řádný starobní, dodává Buraňová.

Od dosažení důchodového věku však pro příjemce předčasného důchodu platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce. Týká se to například práce při důchodu.

Jak se počítá?

O kolik se zkrátí měsíční penze při vstupu do předčasného důchodu? To se odvíjí od toho, jak moc je důchod předčasný. Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých započatých 90 kalendářních dnů před řádným důchodovým věkem. A to o 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 procenta za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne. Jednoduše řečeno: čím dříve do předčasného důchodu vstoupíte, tím vyšší srážky dostáváte.

O zvolení vhodného data přiznání předčasného důchodu s ohledem na devadesátidenní úseky je vhodné poradit se s odborníky okresní správy sociálního zabezpečení. Přiznání důchodu o několik dnů dříve může totiž znamenat srážku za další započatý úsek, dodává Buraňová.

Příklady výpočtu předčasného důchodu

Příklad č. 1: Muž narozený 1. 6. 1957. Jeho důchodový věk je 63 let a 8 měsíců, dosáhne ho tedy 1. 2. 2021. K 17. 2. 2018 – o bezmála tři roky dříve – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 1080 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků). K tomuto datu získal celkem 40 let pojištění a za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 60 % (40 × 1,5 %). Jeho výpočtový základ je 14 000 Kč.

Za 1080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 % = 14,4 %). Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 45,6 %.

Procentní výměra důchodu tedy činí 6384 Kč (45,6 % ze 14 000 Kč). Základní výměra v roce 2018, stejná pro všechny důchody, je 2700 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 9084 Kč (6384 a 2700).

Poznámka: Pokud by muž odešel do předčasného důchodu přesně o tři roky (tj. o 1096 dní) dříve, bylo by krácení větší – činilo by 15,9 % za 13 započatých 90denních úseků. 

Příklad č. 2: Muž narozený 1. 2. 1955. Jeho důchodový věk je 63 let a 4 měsíce, dosáhne ho tedy 1. 6. 2018. Potřebná doba pojištění je 34 let. K 1. 1. 2018 – o cca pět měsíců – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 152 dnů před dosažením důchodového věku, tedy dva započaté devadesátidenní úseky). K tomuto datu získal celkem 40 let pojištění. Jeho výpočtový základ je 14 000 Kč. Sazba procentní výměry důchodu činí za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, tj. 60 % (40 × 1,5 %).

Za 152 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 1,8 % výpočtového základu (2 × 0,9 %). Po snížení o 1,8 % činí sazba procentní výměry 58,2 %. Procentní výměra důchodu tedy je 8148 Kč (58,2 % ze 14 000 Kč). Základní výměra v roce 2018, stejná pro všechny důchody, je 2700 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 10 848 Kč (8148 a 2700).

Zdroj příkladů: ČSSZ

Omezený přivýdělek

Kdo chce pobírat předčasný důchod, nemůže u toho až do doby dosažení řádného důchodového věku zároveň naplno pracovat či podnikat. V řeči úřední to znamená, že nesmí vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Je ale možné si přivydělat.

Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Jsou to:

Tip do článku - účto fakturace duben

  • takzvaná zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 2500 Kč měsíčně,
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč, 
  • výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2018 do výše ročního příjmu 71 950 Kč).

Pokud by si člověk, který pobírá předčasný důchod před dosažením řádného důchodového věku, našel plnohodnotné zaměstnání, ze kterého se platí pojištění (nebo by začal podnikat), musí pobírání důchodu přerušit. Má přitom povinnost o své práci či podnikání nejpozději do osmi dnů informovat ČSSZ.

Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku mu bude na základě žádosti výplata důchodu obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou po přiznání předčasného důchodu bez jeho pobírání odpracoval, dodává Buraňová.

Anketa

Až půjdete do důchodu, budete uvažovat o předčasném?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).