Hlavní navigace

Vklad nad 25 tisíc korun? Jedině s občankou

28. 8. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Výnosy z trestné činnosti jsou trnem v oku všem demokratickým vládám. Proto se snaží znepříjemnit praní špinavých peněz i legalizaci trestné činnosti. Tato opatření se od září dotknou nás všech. Při větším vkladu bez dokladu totožnosti nepochodíte.

Jedním ze zákonů, který musel projít „harmonizačním” programem, aby se sjednotil s evropskou legislativou, je zákon č. 253/2008 Sb., který řeší opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na jedné straně tu je pochopitelná snaha legislativně přinejmenším omezit a znepříjemnit praní špinavých peněz, ale na straně druhé se tato opatření začínají čím dál více dotýkat i našeho soukromí.

S hotovostí a občankou

Vložit hotovost převyšující částku 25 000 Kč bude od září možné jen s dokladem totožnosti – občanským průkazem nebo pasem. Částka 25 000 Kč je přitom jen orientační, protože podle platného zákona je částka zmiňována v eurech, přesněji jde o 1 000 eur.

Zjistit totožnost vkladatele podle zákona nově nemají jen finanční instituce, tj. banky, družstevní záložny, pojišťovny či směnárny a kasina. Nově budete muset svoji totožnost prokázat i ve firmách, které se zabývají například zakládáním společností či poskytováním virtuálních kanceláří. Doklad totožnosti při ukládání hotovosti musíte předložit i u notářů, advokátů či soudních exekutorů. Totožnost při vkladech nad 1000 euro musí ověřit i instituce, které se zabývají vydáváním elektronických peněz. Těmi jsou například i známé platební portály (třeba PaySec).

Do bankomatu na vícekrát

Omezení se dotkne nejspíše i hotovostních vkladů do bankomatů. Vložit hotovost do bankomatu umožňují například Česká spořitelna a UniCredit Bank. A u některých bankomatů UniCredit Bank se již objevil nápis, že jednorázově lze vložit maximálně třicet tisíc korun. Otázkou je, zda banky v tomto případě nevyužijí možnosti v zákoně, totiž, že identifikaci vkladatele lze provést „jiným vhodným způsobem”. Tím může být například platební karta vkladatele, protože při vkladu musí použít PIN kód. Ten zná zpravidla pouze držitel karty a banka zase zná svého klienta.

Široké pole identifikace

Zatímco první identifikaci vkladatele hotovosti je podle zákona nutné provést za jeho fyzické přítomnosti, pro další vklad již stačí jeho totožnost ověřit „jiným vhodným způsobem”. Tento široký pojem na druhé straně umožňuje finančním a dalším institucím ověřit svého klienta i jinak. V praxi to bude mít za následek větší počet „kontrolních otázek”, na které budete muset odpovědět při telefonickém hovoru s operátorem. Operátor, fyzicky nevidící klienta na druhé straně, musí být přesvědčen, že hovoří právě s tím klientem. A identifikace jenom přiděleným heslem nemusí být podle některých názorů zcela bezpečná.

Co jsou identifikační údaje podle zákona č. 253/2008 Sb.?

Fyzické osoby:
všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační čís­lo.

Právnické osoby:
obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle předchozího odstavce.

Rozpouštět peníze z trestné činnosti je problematické

Různá legislativní omezení jsou sice nepříjemná, ale mají eliminovat výnosy z trestné činnosti. Tak například 10 milionů korun byste bez nutnosti předložení dokladů totožnosti ukládali na účet v bance 400krát. Častá úložka by nejenže vzbudila pozornost, ale zároveň i omezuje „radost” z nekale získaných financí.

skoleni_29_6

Velký bratr se dívá

Například omezení platebního systému PaySec na výši částek pro nabíjení a vybíjení je již dnes přizpůsobeno citovanému zákonu. Není-li klient PaySecu „ověřen”, nemůže disponovat penězi bez omezení. Neomezený přístup ke službě získává až při předložení dokladu totožnosti (přímá identifikace), anebo převodem ze svého účtu u ČSOB („jiný vhodný způsob”).

Kromě nadměrných hotovostních vkladů se do zorného úhlu kontrolních orgánů či hlášení banky můžete dostat i nezvyklými operacemi. Zákon například stanovuje, co jsou podezřelé transakce. Mezi ně patří výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech, anebo situace, kdy během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskutečníte nápadně více peněžních operací, než je pro vaši činnost obvyklé. Podezřelé transakce se poté musejí nahlásit do pěti dnů Ministerstvu financí. Ovšem až 2500 euro (cca 62 000 Kč) můžete bez provedení identifikace vložit na své životní nebo penzijní pojištění.

Anketa

Vadí vám, že se musí předkládat osobní doklady při hotovostních operacích?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).