Hlavní navigace

Jak psychologický stav ovlivňuje finanční rozhodnutí?

29. 8. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Mnoho výsledků lidské činnosti je dosaženo ve spolupráci s druhými lidmi a zásadním způsobem záleží na tom, v jakém psychickém rozpoložení se zapojení lidé nacházejí. Má-li být souvisejících cílů dosaženo hospodárně, je nutné pro tuto spolupráci dohodnout mantinely, ve kterých má probíhat.

Je nutné domluvit co, do kdy a jak bude uděláno, kdy, v jaké výši a jakým způsobem budou uhrazeny související náklady. Z psychologického hlediska může člověk tuto domluvu řešit v různém rozpoložení mysli neboli stavu ega, což zásadním způsobem ovlivňuje dosažené výsledky. Jedna z psychologických teorií, nazývaná transakční analýza, rozlišuje tři různé egostavy. V určitém čase na určitém místě tak stejný člověk jedná buď z egostavu rodiče, egostavu dospělého nebo egostavu dítěte.

Egostav rodiče

Rodič kárá, poučuje, pečuje a ochraňuje. Rozhodnutí člověka v rodičovském egostavu jsou ovlivněna morálními poučkami a vštípenými přesvědčeními. Například můžeme předpokládat, že člověk, který jedná pod vlivem svého vnitřního rodiče, bude přísloví „kdo šetří, má za tři” brát dogmaticky. Bude strnule tvrdit, že když toto přísloví platilo včera, musí přece platit i dnes.

Uveďme nějaké konkrétní příklady ze života, kdy nás protistrana zkouší manipulovat z egostavu rodiče tím, že v nás oslovuje egostav dítěte:

  • Toto přece uzná každý rozumný člověk.
  • Této nabídky musíte přece využít, již naše babičky říkaly, že dobrá hospodyňka pro pírko přes plot skočí.
  • Je to teď hodně módní a na vás se to obzvláště hodí.
  • Máme pro vás jedinečnou nabídku, která se nebude opakovat.

Egostav dospělého

Dospělý otázkami získává informace, odhaduje pravděpodobnost budoucího vývoje, pátrá po příčinách a ovlivňujících faktorech. Rozhodnutí člověka v egostavu dospělého jsou ovlivněna rozumem a získanými daty a informacemi. Člověk, který bude jednat pod vlivem svého vnitřního dospělého, bude svá rozhodnutí zvažovat rozumově. Příslovím „kdo šetří, má za tři” se bude řídit po zvážení aktuální situace. Bude si klást různé otázky vztahující se k posouzení toho, zda toto přísloví platí i za aktuálních podmínek.

Díky rozumovému zvážení tak může například za situace nekontrolovatelného růstu cen (hyperinflace) dojít k rozhodnutí, že je nutné všechny peníze co nejrychleji utratit.

Uveďme nějaké konkrétní případy:

  • Co všechno je součástí balení?
  • Máte to i v jiném provedení?
  • Lze to koupit i na splátky?
  • Rád bych dostal nějaké informace k tomu splácení, máte nějaký rozpis?

Egostav dítěte

Dítě požaduje okamžité uspokojení svých potřeb, může být přizpůsobivé nebo vzdorující. Rozhodnutí člověka v dětském egostavu jsou ovlivněna okamžitým citovým rozpoložením a emocemi. Člověk v rozpoložení dětského egostavu nebude o nějakých principech nebo zásadách pravděpodobně uvažovat vůbec. Pokud bude jednat s prodejcem životního pojištění, nechá se ovládnout okamžitými emocemi. Bude-li prodejce životního pojištění ukazovat na nutnost vytvoření životních úspor s odkazem na přísloví „kdo šetří, má za tři”, zareaguje dětinsky. Může tak bez rozmyslu podepsat pro něj nevýhodnou smlouvu (pasivní vnitřní dítě) nebo vyslovovat různé rozumově nepodložené protiargumenty. Je schopen říci Mohl bych se na to vykašlat. nebo rovnou před prodejcem zabouchnout dveře. Taková reakce poukazuje na to, že jednání jedince bylo v dané chvíli ovlivněno egostavem vzdorujícího dítěte.

FIN21

Psychoterapeutové používají myšlenky tří egostavů v psychoterape­utických rozhovorech s pacienty. Pacientům vysvětlí a na příkladech ukážou, v jakých třech stavech bytí se člověk může nacházet. Psychoterapeut pak může v rozhovoru pacientovi klást otázky jako Nebylo vaše rozhodnutí v té chvíli ovlivněno tím, že jste se nechal ovlivnit vaším vnitřním dítětem? nebo Neovlivňuje vás v této chvíli morální zásada, kterou vám diktuje váš vnitřní rodič?. Pacientovi tak pomáhá zamyslet se, nakolik jsou jeho úvahy a činy vyvážené.

Z určitého úhlu pohledu lze tvrdit, že stav osobních nebo rodinných financí je ovlivněn právě tím, nakolik je rozhodující se člověk ovlivněn svým okamžitým egostavem. Nestalo se vám třeba někdy, že jste v příjemné atmosféře obchodu a rozhovorem s prodavačkou za dost peněz koupili něco, co jste vůbec nepotřebovali? Nebylo toto rozhodnutí učiněno v egostavu dítěte? Nepřišli jste pak náhodou domů a nemohli najít důvody, proč jste danou věc vlastně koupili? Neprobudil se ve vás v této chvíli egostav dospělého, kdy jste začali o rozhodnutí o koupi uvažovat rozumově?

Anketa

Nakupujete často impulzivně, bez rozmyslu?

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).