Hlavní navigace

Ve Sberbank leží nevyzvednuté dvě miliardy. Na jejich výplatu zbývá poslední měsíc

17. 5. 2024
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Zkrachovalá banka a věřitelé Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Insolvenční soud už naposledy prodloužil termín pro výplatu zbývajících peněz, které patří věřitelům zkrachovalé Sberbank. Případ této banky ukázal, jak funguje „záchranný systém“ státu v případě, kdy banka z libovolných důvodů padne.

Poslední měsíc, přesněji řečeno do 14. července 2024 zbývá lidem, kteří dosud nepožádali o výplatu svých peněz zablokovaných ve zkrachovalé Sberbank. Výplatu má na starosti insolvenční správkyně Jiřina Lužová, která byla soudem pověřena k rozprodání veškerého majetku banky, aby bylo možné uspokojit co největší počet věřitelů. Té se záměr zdařil, během roku (zejména) prodejem úvěrového portfolia banky a hmotného majetku pro věřitele získala zpět 95 % jejich peněz. 

Věřitelů bylo zpočátku přibližně 15 300, zatím se však podařilo vyplatit pouze cca 9 tisíc věřitelů v celkové částce přes 52,9 miliardy korun. K dispozici je stále 1,9 mld. Kč, o které se nikdo nehlásí, proto insolvenční správkyně požádala soud o další, tentokrát již poslední prodloužení termínu pro vyplacení.

Insolvenční soud vyhověl mé žádosti o prodloužení lhůty pro výplatu věřitelů o dalších 30 dní, tedy do 14. června 2024. Důvodem je fakt, že největší počet věřitelů je těch, kteří mají v bance do tisíce korun, a logicky tak nemají dostatečnou motivaci si o peníze zažádat, říká Jiřina Lužová a potvrzuje, že tyto věřitele kontaktuje e-mailem i telefonicky a snaží se jim vše usnadnit. Prodloužení žádosti je vždy v rukou insolvenčního soudu na základě naší žádosti. Toto prodloužení termínu je však poslední. V případě, že si věřitelé nevyzvednou své peníze, budou muset počkat až na závěrečný rozvrh. K tomu může dojít až za několik let. Bude záležet na rychlosti vyřízení některých incidenčních sporů, varuje.

Sberbank položili její vlastní klienti

Sberbank padla během několika dní v únoru 2022, krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Čeští klienti z obavy, co se s ruskou bankou bude dál dít, začali ihned vybírat veškeré své vklady, na což banka nakonec reagovala uzavřením všech českých poboček a vypnutím digitálního bankovnictví. Nakonec jí Česká národní banka odebrala licenci. Jinými slovy, smrt Sberbank zapříčinili její vlastní klienti.

A co se dělo dál? Už 9. března 2022 začala Komerční banka podle nařízení Garančního systému finančního trhu (GSFT) vyplácet lidem vklady, které byly do hodnoty cca 2,5 milionu Kč, tedy ekvivalent 100 000 eur. Jedná se o vklady, které jsou do této výše ze zákona pojištěné a nárok na jejich výplatu je po dobu 3 let, tedy až do 10. března 2025. Čas však kvapí a dnes už zbývá na požádání o své peníze už jen necelý rok.

V červnu 2022 začal GSFT vyplácet prostřednictvím Komerční banky žádosti o zvýšené náhrady. Ty se týkaly vkladů pocházejících z prodejů nemovitostí určených k bydlení, dědictví, vyplacení penzijního připojištění nebo vyplacení odstupného. Tyto případy zákon uznává jako relevantní pro vyplacení zvýšené náhrady. Jednalo se například o situace, kdy jste prodali nemovitost a kupující vložil peníze do bankovní úschovy, než se provede přepis majitele v katastru nemovitostí. Avšak ti, kdo měli ve Sberbank vyšší částku než 4 999 000 Kč, pak už museli o výplatu zbytku požádat insolvenční správkyni, kterou se stala právě Jiřina Lužová. Ta měla za úkol spočítat majetek banky a z jeho prodeje pak uspokojit pohledávky zaměstnanců banky, státu a nakonec ostatních věřitelů, tedy klientů.

Úvěrové portfolio Sberbank nakonec převzala Česká spořitelna. Klienti, kteří měli u Sberbank úvěr a poctivě ho spláceli, se tedy stali novými klienty „Spořky“ i s původními podmínkami úvěru (například stejnou úrokovou sazbou) a nadále ho splácejí zde. Špatně naopak dopadli ti, kteří Sberbank dlužili na splátkách. Česká spořitelna pochopitelně o nevýkonné úvěry neměla zájem, proto je insolvenční správkyně prodala inkasním společnostem, chcete-li, vymahačům pohledávek.

Případ krachu Sberbank ukázal, jak dobře funguje český záchytný systém finančního trhu, pokud se některá z bank nebo třeba stavební spořitelna dostane do vážného problému. Pro klid v duši klientů tuzemských bank stojí za to projít si kroky, které nastanou, když jejich peníze nedobytně uvíznou za zamčenými dveřmi.

Pojištění finančních prostředků za zákona

Finanční produkty, které využíváte pro zhodnocení svých finančních prostředků, jsou pojištěny ze zákona. Jestliže jste měli ve zkrachovalé bance, stavební spořitelně nebo družstevní záložně peníze např. na běžném, spořicím či termínovaném účtu nebo na vkladní knížce, o své peníze nepřijdete. Vklady uložené u těchto finančních institucí jsou totiž ze zákona pojištěny, a to až do výše ekvivalentu 100 000 eur. Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů a neplatíte zde žádnou spoluúčast. Na pojištění dohlíží Garanční systém finančního trhu, kterému finanční instituce ročně odvádějí poplatek do Fondu pro řešení krize.

Výše příspěvků zákon přesně nestanoví, vždy ji určuje Česká národní banka po projednání s GSFT. Cílový objem majetku v příspěvkovém fondu má představovat 1 % z celkového objemu krytých pohledávek z vkladů s tím, že tento cílový stav musí být dosažen do 31. 12. 2024. Příspěvek pro rok 2023 stanovila Česká národní banka ve výši 4 496 410 691 Kč. Ve Fondu pro řešení krize má být do konce roku 2024 celkem 36,5 mld. Kč a poté ji každý rok stanoví ČNB.

Kdo pojištěn není

Pojištění se nevztahuje na některé instituce, které mají u dané banky zřízené účty, jako jsou např. pojišťovny, zdravotní pojišťovny a některé další. (Výjimky jsou uvedeny v § 41c odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách).

Také nejsou pojištěny vklady státu, obcí, krajů či městských částí hl. m. Prahy. Výjimku tvoří malé obce, jejichž roční daňové příjmy nepřesahují ekvivalent 500 000 eur. Jejich vklady však nejsou pojištěny automaticky, obce o to musí požádat a splnit zákonné podmínky. 

Co nespadá do pojištění

Pojištěny nejsou např. směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a jiné cenné papíry ani kryptoměny a obsah bezpečnostních schránek. Pojištění se také nevztahuje na členské vklady členů družstevních záložen nebo tzv. předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. my paysafecard).

Do jaké výše jsou vklady pojištěny

Náhrada je vyplácena až do výše ekvivalentu 100 000 eur na jednu osobu u jedné banky, stavební spořitelny či družstevní záložny. Přepočet na české koruny se provádí ke dni, kdy Česká národní banka oznámí platební neschopnost dané instituce.

V zákonem stanovených případech (tzv. dočasně vysokých zůstatků) může být tento limit dále zvýšen až o dalších 100 000 eur, což jsou například výše uvedené případy dědictví, prodeje nemovitosti a podobně. Jednou z podmínek je to, že peníze vám byly připsány na účet nejpozději 3 měsíce před krachem banky.

Kdo a kdy mi peníze vyplatí?

Výplatu náhrad vkladů organizuje Garanční systém finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů, ze kterého jsou náhrady vypláceny. GSFT pověří některou z tuzemských bank, aby peníze klientům zkrachovalé banky vyplatila. V případě Sberbank takto pověřila Komerční banku. GSFT zahajuje výplatu náhrad do 7 pracovních dní ode dne, kdy Česká národní banka rozhodne o neschopnosti finanční instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám, nebo den, kdy tuzemský či zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku. Může jít také o jiné rozhodnutí, které přímo souvisí s finanční situací finanční instituce, kdy soud zakázal vkladatelům nakládat s vloženými penězi. Výplata náhrad pak probíhá 3 roky.

Krach banky, záložny nebo stavební spořitelny. Co se děje dál?

 • Den 0 (tzv. rozhodný den): ČNB informuje o neschopnosti finanční instituce dostát svým závazkům. GSFT informuje vkladatele a zahajuje přípravu výplaty náhrad vkladů.
 • Den 1–3: Příprava podkladů pro výplatu náhrad vkladů.
 • Den 4–6: Kontrola podkladů a předání vyplácející bance. GSFT informuje vkladatele o místě, způsobu a datu zahájení výplaty. GSFT předává data vyplácející bance. Odeslání informačních dopisů klientům.
 • Den 7: Zahájení výplaty náhrad vkladů prostřednictvím vyplácející banky.

Co se děje s majetkem společnosti v rámci konkurzu?

Aby bylo možné vyplatit ostatní nároky věřitelů, musí se majetek banky rozprodat. To má na starosti insolvenční správce, který podá k soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení. Do prodeje majetku banky spadá například:

 • úvěrové portfolio (poskytnuté úvěry), 
 • hotovost, 
 • prostředky na bankovních účtech, 
 • movitý hmotný majetek, 
 • nehmotný majetek, 
 • nemovitosti, 
 • korporátní dluhopisy, 
 • pohledávky z ukončených a neukončených derivátů

Insolvenční správce veškerý majetek dlužníka zpeněží (rozprodá) a výtěžek rozdělí mezi věřitele podle jejich pohledávek.

První na řadu přijdou zaměstnanci dlužníka, poté správce uspokojí pohledávky státu (např. zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance) a nakonec se začne s vyplácením ostatních věřitelů, tedy klientů, dodavatelů a dalších.

Úvěrové klienty Sberbank získá Česká spořitelna. Zaplatí přes 41 miliard korun Přečtěte si také:

Úvěrové klienty Sberbank získá Česká spořitelna. Zaplatí přes 41 miliard korun

Insolvenčním řízením nekončí závazky dlužníků

V případě hypotéky zůstávají všechny smlouvy platné a doba splatnosti úvěrů zůstává nezměněna. Banka rozešle dlužníkům informace, ve kterých oznámí zvláštní splátkový účet.

Stejně tak je nutné splácet všechny další spotřebitelské úvěry. Jen se, stejně jako u hypoték, změní číslo účtu, kam máte splátky posílat. Až insolvenční správce úvěrové portfolio prodá novému majiteli (nové bance atd.), ten se vám zanedlouho ozve kvůli podepsání nové dokumentace.

Když bance dojde trpělivost. Jak a kdy banky prodávají vaše dluhy vymahačům? Přečtěte si také:

Když bance dojde trpělivost. Jak a kdy banky prodávají vaše dluhy vymahačům?

Kruh se uzavírá

Z prodeje majetku banky se nakonec vrátí peníze do Garančního systému finančního trhu, který je hned zkraje poskytl pro výplatu pojištěných vkladů. V případě Sberbank letos v dubnu GSFT oznámil, že obdržel v druhé polovině března v rámci tzv. částečného rozvrhu finanční prostředky odpovídající 95 % pohledávky, která vznikla v souvislosti s výplatou náhrad vkladů klientům padlé Sberbank. Celkově se jednalo o 26 miliard Kč. Tato částka putovala zpět do Fondu pojištění vkladů, kde je nyní celkem přes 43 miliard korun. Tyto prostředky budou opět sloužit k případným výplatám náhrad pojištěných vkladů klientům bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).