Hlavní navigace

Jaké spoření na důchod je státem podporované?

20. 5. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos/AndreyPopov
Pokud chcete spořit na důchod, podívejte se, jak dosáhnout na nějakou z výhod, kterými stát takové spoření podporuje.

Spoření na důchod pomůže zabránit, nebo aspoň zmírnit propad životní úrovně v době, kdy už budete bez výdělku žít jen z úspor a státního důchodu. V dnešním článku si shrneme, které spoření na důchod stát nějak podporuje.

Snížení základu daně a příspěvky od zaměstnavatele

Stát se snaží motivovat k úsporám na důchod prostřednictvím daňové výhody, konkrétně nezdanitelné položky, kterou si mohou poplatníci snížit základ daně. Všechny nezdanitelné položky se uplatňují až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance, připomněla Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Zaměstnanci mohou získat další daňovou výhodu prostřednictvím příspěvku na státem podporované produkty na stáří od zaměstnavatele. Do výše 50 tis. Kč ročně se tento příjem nedaní ani se z něj neodvádí pojistné (odvody neplatí ani zaměstnavatel, pro kterého jsou tyto příspěvky daňově uznatelným nákladem).
Přispívat na penzijní smlouvy může zaměstnanci i zaměstnavatel, což je velmi oblíbený benefit, pro účely daňového odpočtu se však vklady zaměstnavatele nehodnotí, upozornila Ivanco.

Změny od roku 2024

U odpočtu od základu daně za spoření na důchod došlo letos k poměrně významným změnám. 

Za rok 2024 je možné snížit daňový základ až o 48 000 Kč za úložky na daňově podporovaných produktech spoření na stáří. Roční daňová úspora tak může dosáhnout až 7200 Kč.

Daňová podpora se rozšířila kromě stávajícího penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění také na další finanční produkty, zejména z oblasti investic, které pasují do definice podporovaného produktu na stáří. Tím se rozumí:

  • penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • doplňkové penzijní spoření,
  • pojištění dlouhodobé péče,
  • soukromé životní pojištění,
  • dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Co je pojištění dlouhodobé péče

Pojištění kryje riziko, že se vy nebo vaše blízká osoba stanete závislými na pomoci jiné osoby při zvládání základních životních potřeb kvůli (dlouhodobě) špatnému zdravotnímu stavu. Abyste platby mohli odečíst od základu daně, musí vám pojistku poskytovat pojišťovna z ČR, EU nebo EHP. Daňová podpora se vztahuje na krytí rizika závislosti odpovídající stupni III nebo IV. Pojištění má mít opakované měsíční plnění poskytované po dobu závislosti, nebo by mělo mít plnění formu poskytnutí péče po dobu závislosti.

Co je DIP

Dlouhodobý investiční produkt je nový, státem podporovaný způsob, jak si – zejména prostřednictvím investic – vytvářet rezervu na stáří. Pod hlavičku DIP mohou spadat investice do akcií, ETF, podílových fondů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů obchodovaných na burze, ale například i úložky na termínovaném vkladu nebo spořicím produktu (počet účtů DIP není omezen). Obecně jde o finanční produkty poskytované bankou, obchodníkem s cennými papíry nebo například investiční společnosti.

Výnosy z investic v rámci DIP se daní jako u jiných investic a platí na ně časový a hodnotový test. Z příspěvků na DIP pro svého zaměstnance neodvádí zaměstnavatel do 50 tis. Kč ročně sociální a zdravotní pojištění a jde pro něj o daňově uznatelný náklad. Příspěvky se jako příjem nedaní ani přímo zaměstnanci (ani daň, ani pojistné).

“Penzijko„ krvácí, ať žije DIP! Co bude výhodnější? Přečtěte si také:

“Penzijko„ krvácí, ať žije DIP! Co bude výhodnější?

Zároveň došlo ke sjednocení limitu, který platí pro všechny produkty dohromady (zmíněných 48 tis. Kč) a je na poplatníkovi, jaký mix si z nich vytvoří.

Daňová podpora u podporovaných produktů na stáří má samozřejmě svá pravidla. Musí být splněno pravidlo 60 + 60  (pro nárok na daňovou podporu není možné je vypovědět dříve než 60 měsíců od založení a ne dříve než v 60 letech). U smluv uzavřených od letošního roku se podmínka časového testu prodlužuje z 60 na 120 měsíců. Výplata peněžních prostředků, plnění z něj a odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu tedy musí nastat ve prospěch poplatníka, který produkt sjednal, až po 120 měsících od sjednání a zároveň při dosažení 60 let, nebo při jeho invaliditě ve třetím stupni.

Dodanění při rušení smlouvy

Pokud dojde k porušení zmíněných pravidel, musíte vybrané prostředky dodanit jako příjem (výjimkou jsou situace, kdy např. převádíte prostředky na jiný obdobný produkt stejné kategorie ke konkurenci, např. kvůli výhodnějším podmínkám).

Jestliže řádně ukončíte své staré penzijko nebo doplňkové penzijní spoření, získáte jednorázové vyrovnání, ale uděláte to před dosažením 60 let, nepřijdete o dříve uplatněné nezdanitelné části základu daně. Penzijní společnost vám však zdaní 15 % připsané úroky i případné příspěvky od zaměstnavatele (vč. úroků). Vaše úložky a státní příspěvky se nezdaní.

Ukončíte-li však smlouvu předčasně (bývá vyplaceno i odbytné), zanikne vám kromě zmíněného zdanění také nárok na státní příspěvek. Je-li vyplaceno odbytné nebo jiné plnění spojené se zrušením produktu, ztrácíte nárok na již uplatněné nezdanitelné části základu daně a vy musíte podat daňové přiznání za rok, ve kterém ke zrušení došlo. V něm dodaníte jako ostatní příjem to, co jste si v posledních deseti letech odečetli v souvislosti s tímto produktem od základu daně.

Podrobněji problematiku popsala redaktorka sesterského serveru Podnikatel.cz v článku Přidanění penzijního a životního pojištění podle starých i nových podmínek.

Státní příspěvky ke spoření ve třetím pilíři

Spoření na stáří je podporováno také prostřednictvím státních příspěvků k úložkám na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření ve třetím pilíři. I v této oblasti ale dojde letos k významným změnám.

Jen pro úplnost připomínáme, že nárok na státní příspěvek nově od července nevznikne příjemcům starobního důchodu.

Od letošního července vzroste minimální částka, kterou zde musíte měsíčně odkládat, abyste dosáhli aspoň na nejnižší úroveň státního příspěvku. Pokud ale budete posílat dost, můžete získat i vyšší státní podporu, než umožňuje současný systém.

Výše státního příspěvku u měsíční úložky ve výši od 500 do 1699 Kč bude nově činit 20 %. 

VIDEO: O důchod je možné žádat i online

Zdroj: YouTube

Abyste dle stávajících podmínek dosáhli aspoň na minimální státní příspěvek, musíte spořit měsíčně aspoň 300 Kč. Maximální státní měsíční příspěvek (230 Kč) nyní dostanete za úložku aspoň ve výši 1000 Kč. Od července minimální státní příspěvek získáte při úložce ve výši 500 Kč a na maximální státní příspěvek, který se zvýší na 340 Kč měsíčně, dosáhnou ti, kteří budou odkládat aspoň 1700 Kč.

Na nových pravidlech vydělají ti, kteří na „penzijko“ budou posílat více než 1150 Kč. Nad tuto částku totiž bude státní příspěvek vyšší než podle současných pravidel. Budete-li spořit naopak méně, dostanete za stejnou úložku nižší státní podporu než dnes.

Porovnání současných a navrhovaných pravidel pro stanovení státního příspěvku
Výše měsíční úložky Současný státní příspěvek Nový státní příspěvek
300 Kč 90 Kč 0 Kč
400 Kč 110 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
600 Kč 150 Kč 120 Kč
700 Kč 170 Kč 140 Kč
800 Kč 190 Kč 160 Kč
900 Kč 210 Kč 180 Kč
1000 Kč 230 Kč 200 Kč
1100 Kč 230 Kč 220 Kč
1150 Kč 230 Kč 230 Kč
1200 Kč 230 Kč 240 Kč
1300 Kč 230 Kč 260 Kč
1400 Kč 230 Kč 280 Kč
1500 Kč 230 Kč 300 Kč
1600 Kč 230 Kč 320 Kč
1700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

Zdroj: Výpočty autora

Změna u daňového odpočtu

Jak už jsme zmínili, úložky na staré penzijní připojištění a novější doplňkové penzijní spoření (DPS) je možné odečíst od základu daně. Odpočet je ale možné uplatnit až nad hranicí úložky, která zakládá nárok státní příspěvek. V současnosti je to tedy na měsíční úložky nad 1000 Kč, po účinnosti změn uplatníte odpočet od základu daně na platby nad 1700 Kč.

Pro účely daňového odpočtu u těchto dvou smluv se hodnotí částka vkladu až nad měsíční částku, pro kterou náleží maximální měsíční státní příspěvek, upřesnila ještě daňová poradkyně ze společnosti Mazars.

V souvislosti s DPS ještě zmiňme, že nově je možné mít díky mobilitě ve spoření jak transformované, tak účastnické fondy. Stát chce motivovat Čechy ke spoření v novějších fondech i přesto, že jich velká část zůstává ve starších, transformovaných fondech, které investují jen velice konzervativně, s velice nízkým výnosem, ale garantují, že nikdy nevyberete nominálně méně, než jste vložili.

Státní příspěvek ale bude možné čerpat jen jednou. Od letoška je také možné převést prostředky ze starého penzijního připojištění přímo do DPS u jiné penzijní společnosti. V minulosti přitom bylo nutné nejprve převést prostředky do DPS stávající penzijní společnosti a pak je teprve převést do DPS ke konkurenci.

III. pilíř: Jak přejít do výnosnějšího fondu a kolik za to zaplatíte? Přečtěte si také:

III. pilíř: Jak přejít do výnosnějšího fondu a kolik za to zaplatíte?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).