Hlavní navigace

V jakém zaměstnání si vyděláte nejvíce peněz?

9. 7. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
V jakých odvětvích a na jakých pozicích se berou největší peníze? Hodně záleží i na tom, v jakém městě daná práce je a jakou školu jste vystudovali. A v neposlední řadě i na velikosti samotné firmy.

Výše mzdy závisí na mnoha faktorech. Například na vašem dosaženém vzdělání a délce vaší praxe. Roli ale hraje i region a město, ve kterém práci sháníte, a také to, kdo o výši mzdy vyjednává, zda máte kolektivní smlouvu a jakou formou. V jakých odvětvích a za jakých podmínek můžete dosáhnout na nejlepší finanční ohodnocení? Český statistický úřad zveřejnil podrobné údaje o mzdové struktuře a trendech v odměňování.

Průměrná mzda v Praze? Přes 40 000 Kč

Jedním z ukazatelů je například výše průměrné mzdy. Tradičně nejvyšší je tento ukazatel v Praze, kde za 1. čtvrtletí roku 2019 překonal hranici 40 000 Kč. Ostatní kraje jsou pak za Prahou s odstupem minimálně 10 000 Kč.

Průměrné mzdy v krajích (1. čtvrtletí 2019).
Autor: Český statistický úřad

Průměrné mzdy v krajích (1. čtvrtletí 2019).

Průměrná mzda je ale často poměrně zkreslený údaj. Obsahuje totiž i poměrně extrémní hodnoty, které pak celý průměr uměle navyšují.

Mnohem průkaznější je například medián, který celé spektrum mezd rozděluje na dvě stejné poloviny.

V prvním čtvrtletí letošního roku byl medián mezd v České republice 27 582 Kč. To znamená, že přesně polovina pracujících bere mzdu pod touto částkou a přesně polovina pracujících má větší mzdu. Medián se pak mírně liší, pokud bychom pracující rozdělili na muže a ženy. U mužů je medián vyšší, a to 29 936 Kč. U žen činil medián mezd 24 982 Kč.

Průměr „kazí“ extrémní hodnoty i rozdílná situace v krajích

O tom, že některé hodnoty mohou být opravdu nestandardní vzhledem k ostatním mzdám, svědčí i fakt, že podle statistik bere horních 10 % zaměstnanců mzdu přesahující 51 420 Kč. Naopak dolní desetina zaměstnanců bere mzdu nedosahující ani 14 566 Kč.

Mzdy se pak samozřejmě liší i tím, v jakém odvětví pracujete.

Průměrné mzdy podle odvětví (1. čtvrtletí roku 2019).
Autor: Český statistický úřad

Průměrné mzdy podle odvětví (1. čtvrtletí roku 2019).

Nejvyšší mzdy pobírají zaměstnanci z odvětví Informační a komunikační činnosti a také z odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví. Tam dosahuje průměr i k 60 000 Kč měsíčně.

Velmi vysoké průměrné mzdy jsou i v odvětví Výroby a rozvodu elektřiny, a to přes 50 000 Kč.

Naopak velmi malé mzdy mají zaměstnanci v odvětví Ubytování a stravování, kde průměrná mzda nedosahuje ani 20 000 Kč. Velmi podobně jsou na tom zaměstnanci v odvětví Administrativní a podpůrné činnosti, kde průměrná mzda činí lehce nad 20 000 Kč.

Medián mezd je přesnější

Mediány mezd v jednotlivých odvětvích jsou však o něco přesnější, jak jsme si uvedli výše. Český statistický úřad proto zveřejnil mediánové mzdy podle metodiky CZ-ISCO.

Mediánové mzdy podle CZ-ISCO
Autor: Český statistický úřad

Mediánové mzdy podle CZ-ISCO

Nejvyšší mzdy mají řídící pracovníci. Polovina jich dosáhne na plat přesahující 50 000 Kč. Velmi dobré mzdové ohodnocení mají i zaměstnanci v ozbrojených silách a nejrůznější specialisté.

Ačkoli je z grafu patrné, že mzdy stoupají ve všech odvětvích, někde jsou mzdy stále poměrně nízké. U pomocných a nekvalifikovaných zaměstnanců nemá polovina z nich mzdu přesahující 18 000 Kč. V případě úředníků má polovina z nich mzdu pod 26 000 Kč.

Roli hraje i vzdělání a způsob vyjednávání

Jak jsme ale zmínili již v úvodu článku, na výši mzdy má vliv i nejvyšší dosažené vzdělání.

Mediánové mzdy podle vzdělání (1. čtvrtletí roku 2019).
Autor: Český statistický úřad

Mediánové mzdy podle vzdělání (1. čtvrtletí roku 2019).

Mzdy mužů byly vždy o něco vyšší než mzdy žen. Společně s nejvyšším dosaženým vzděláním se ale u obou pohlaví mzda zvyšuje.

V případě základního a nedokončeného vzdělání se medián mezd u mužů pohybuje pod hranicí 25 000 Kč měsíčně a u žen na hranici 20 000 Kč. Přesně polovina má tedy mzdu vyšší a přesně polovina zaměstnanců naopak menší.

V případě dokončeného středoškolského vzdělání se ale medián mez zvyšuje, a to o více než 10 000 Kč. Polovina středoškolsky vzdělaných mužů si přijde na více než 32 000 Kč. U žen je to pak více než 28 000 Kč.

V případě úspěšně ukončeného vysokoškolského studia pak medián mezd u žen dosahuje 37 000 Kč a u mužů 47 000 Kč.

Výslednou mzdu ale může ovlivnit i to, jakým způsobem je vyjednávána.

Medián mezd podle způsobu vyjednávání mezd
Autor: Český statistický úřad

Medián mezd podle způsobu vyjednávání mezd

Podle výsledků ISPV má mzdové vyjednávání na výši mzdy významný vliv. Nejúčinnější je vyjednávání formou kolektivní smlouvy na podnikové úrovni. Mzdová úroveň takových zaměstnanců je pak i o 5000 Kč vyšší než v případě zaměstnanců, kteří žádnou kolektivní smlouvu nemají a vyjednávají se zaměstnavatelem individuálně.

I kolektivní smlouva na odvětvové úrovni zvyšuje mzdovou úroveň, ale podstatně méně, viz graf.

Sledujte i růst cen

Kromě výše mzdy je dobré sledovat i růst cen, protože ten mzdové zvýšení částečně znehodnocuje. V letech 2014–2016 sice růst spotřebitelských cen nepřekročil 1 %, ale od roku 2017 činí roční nárůst přes 2 %. Na kupní síle české domácnosti se to pak zákonitě musí odrazit.

Tip do článku - účto fakturace duben

Za období 2017–2018 se mzdy sice zvýšily o 14,8 %, ale jde o nominální zvýšení. Inflace za stejné období dosáhla 4,7 %. V praxi tak došlo k navýšení reálných mezd jen o 9,7 %.

A podobně je to i v 1. čtvrtletí roku 2019, kdy třetina mzdového nárůstu padla na úkor zvyšujících se cen.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).