Hlavní navigace

Daně: To je, oč tu běží

17. 1. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zákonodárci připravili ve volebním roce snížení daní z příjmu. Hovoří se o tom, že snížení daní je v podstatě výhodné pro všechny. Je to pravda? A jak se liší úlevy na daních pro různé příjmové skupiny obyvatel? A jak se k daňové reformě staví největší opoziční strana?

Dnes se pokusíme zjistit, zda je nově přijatá novela zákona o dani z příjmu opravdu výhodná pro všechny. Podívat se můžeme také na to, jak by se daně pro stejné poplatníky změnily při prosazení současného návrhu ODS. Pravdou však zůstává, že takovéto srovnání není zcela komplexní, neboť nelze brát v úvahu pouze srovnání čistých mezd, ale například i omezení systému sociálních dávek nebo sjednocení DPH pod vedením občanských demokratů, kteří chtějí systém změnit komplexně, nikoli jen dílčím způsobem.

Opakování, matka moudrosti

Nejprve krátké shrnutí změn, které nás ve výpočtu daně z příjmu zaměstnanců čekají už v první lednové výplatě. Jestliže jste dříve využívali tzv. nezdanitelné části základu daně, od roku 2006 platí tzv. sleva na dani z příjmu. Rozdíl je jednoduchý. V minulosti jste si od ještě nezdaněné mzdy odečetli částky, například 38 040 Kč na poplatníka nebo 11 400 Kč na studenta, nově se bude sleva odečítat až z vypočtené daně z příjmu.

  • 7 200 Kč na poplatníka (starobní důchod nesmí překročit 38 040 Kč ročně)
  • 4 200 Kč na vyživovanou manželku s příjmem do 38 040 Kč ročně, ZTP/P dvojnásob
  • 1 500 Kč poplatník pobírá částečný invalidní důchod, plný invalidní důchod dvojnásob
  • 9 600 Kč poplatník je ZTP/P
  • 2 400 Kč poplatník je student

Protože zároveň dojde ke snížení sazeb daně v prvním daňovém pásmu z 15 na 12 % a ve druhém pásmu z 20 na 19 % a k rozšíření prvního pásma ze 109 200 na 121 200 korun, daně by se právě pro skupiny lidí, spadajících do tohoto daňového pásma, měly výrazně snížit.

A teď konkrétně

Základní hypotetický příklad, který bere v úvahu průměrnou českou rodinu s dvěma příjmy a dvěma dětmi, poskytlo finančnímu serveru Měšec.cz ministerstvo financí. Manžel má příjem ze zaměstnání ve výši 20 tisíc korun a ve výpočtu mzdy uplatňuje daňové zvýhodnění na obě děti. Manželka vydělá 10 tisíc měsíčně.

Mzdy – tab. č. 1
Poplatník Hrubá mzda Pojistné Daň Čistý příjem
Manžel 20 000 2 500 1 410 16 090
Manželka 10 000 1 250 836 7 914
Celkem 30 000 3 750 2 246 24 004
Mzdy – tab. č. 2 – po noveleZroj: Ministerstvo financí
Poplatník Hrubá mzda Pojistné Daň Čistý příjem
Manžel 20 000 2 500 1 018 16 482
Manželka 10 000 1 250 450 8 300
Celkem 30 000 3 750 1 468 24 782

Takže naše „příkladová“ rodina ušetří ročně 9 336 korun (při výpočtu měsíčního čistého příjmu jsem využila zaokrouhlení).

<calculator id=„19“></cal­culator>

Žít sám je komfort

Velkým trendem v současném moderním světě je samostatné fungování tzv. singles. Jde o jednotlivce, který má jediný příjem, z nějž platí například podnájem nebo hypotéku a veškeré další výdaje. Jak se bude lišit výdělek dvou platově rozdílných případů?

Mzdy – tab. č. 3
Bezdětný Minulá úprava Současná úprava Roční úspora
Hrubá mzda Daň Čistá mzda Daň Čistá mzda
7 000 442,50 5 682,5 135 5990 3 690
35 000 5 497,50 25 127,50 5469 25 156 342

Je novela nevýhodná?

Pokusila jsem se najít případ, v němž by se kvůli novele poplatník dostal do vyššího zdaňovacího pásma. Ušetřil by i v tomto případě? Je to překvapivé, ale opravdu ano.

Mzdy – tab. č. 4
Bezdětný Minulá úprava Současná úprava Roční úspora
Hrubá mzda Daň Čistá mzda Daň Čistá mzda
13 000 1 230 10 145 854,25 10 520 4 509

Důvod je jednoduchý. Poplatník s výplatou ve výši 13 tisíc korun se sice nově dostane do druhého pásma s vyšší daní (z 15 % na 19 %), ovšem sleva na dani mu tohle navýšení vykompenzuje.

Rodiny jsou priorita

Nový výpočet daně je také přívětivější k rodinám, v nichž oba dospělí pracují a mají příjem ze zaměstnání.

Mzdy – tab. č. 5
Rodina, 2 děti Minulá úprava Současná úprava Roční úspora
Daň Čistý příjem Daň Čistý příjem
On / 20 tisíc, ona – bez příjmu 20 000 1 410 16 090 1 018 16 482 4 704
On – 20 tisíc, ona – 20 tisíc 40 000 3 820 31 180 3 036 31 964 9 408

A jak by tyto hypotetické případy řešila ODS?

Občanští demokraté už dlouhodobě prosazují zavedení rovné daně. Argumentují výrazným zvýšením čistých pracovních příjmů většiny českých domácností. Rovná daň má ale také některá úskalí.

Zdanění by mělo být nastaveno na úrovni 15 %, a to pro všechny, bez ohledu na výši zdaňovacího základu. Zásadní změnou při výpočtu příjmu je využití tzv. státem zaručeného příjmu (SZP). O ten se vám nejprve mzda navýší a teprve z takto vzniklé sumy se vypočítá daň a odvody pojistného ve výši 15 a 10 %.

Mzdy – tab. č. 6
Hrubá mzda Daň Čistá mzda Rozdíl oproti současnosti
Bezdětný 7 000 1 792,50 7 170 + 1 180
Bezdětný 35 000 5 362,50 21 450  – 3 706
Bezdětný 13 000 2 557,50 10 230  – 290
Rodina, žena bez příjmu, 2 děti 20 000 5 250 21 000 + 4 518
Rodina, 2 děti 40 000 7 800 31 200  – 764

Hned u prvního případu, samostatně žijícího člověka, mi výpočet nesouhlasí s ilustrační tabulkou, kterou ve své prezentaci na sjezdu ODS použil Vlastimil Tlustý. Čistá mzda měla podle jeho výpočtu vyjít samozřejmě vyšší, a to o 1 249 korun! Na opakované žádosti o přesný výpočet, směřované na pana Tlustého a jeho kolektiv, bohužel nikdo neodpověděl. Proto jsme se rozhodli zveřejnit i tato naše odlišná čísla. Třeba se kola ODS pohnou a případnou mýlku vysvětlí.

Postup výpočtu, který uvedl pan Tlustý ve své prezentaci, uvádí následující tabulka.
Mzdy – tab. č. 7 – vzor dle ODS
Výpočet Částka v Kč
Skutečný hrubý příjem celé domácnosti 20 000
Celková SZP za dospělé 6 000 + 6 000 12 000
SZP za děti 2 400 + 2×3 600 9 600
Celková SZP 21 600
Celkový příjem domácnosti 41 600
Odpočet 15 % ze skutečné hrubé mzdy 15 % z 20 000  – 3 000
Rovná daň 15 % z 38 600  – 5 790
Sociální odvod 15 % z 38 600  – 5 790
Zdravotní odvod 10 % z 38 600  – 3 860
Celkový čistý příjem domácnosti 23 160

Z té „naší“ tabulky je ale patrné, že čistý příjem není ve všech uvedených příkladech vyšší, než je tomu v současnosti nebo bylo v blízké minulosti. Je pravdou, že by se podle ODS výrazně zvýšil především v rodinách s dětmi, kde se uplatní částky v rámci státem zaručeného příjmu. Ovšem jednotlivci si už tak moc nepolepší. Ba naopak. Jejich čistý příjem bude sice vyšší, ale zdanění také, a to výrazně.

Bude mít novela zákona o dani z příjmu vliv na vaše volební rozhodnutí?

Autor článku

Absolventka Fakulty národohospodářské VŠE v Praze, obor hospodářská politika.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).